Ves al contingut. | Salta a la navegació

DCG 2/2010

Sessió ordinària del dia 11 de març del 2010
PDF document icon s02-2010.pdf — PDF document, 196 KB (201514 bytes)

Punt Únic: Preguntes al Govern amb resposta oral, (segons llistat annex).

Llistat de preguntes al Govern amb resposta oral disponibles per a la sessió del dia 11 de març del 2010

1. Pregunta urgent amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Eusebi Nomen Calvet, president del Grup Parlamentari Andorra pel Canvi, per escrit de data 10 de març del 2010, relativa als articles 22 i 23 de la Llei de les finances públiques, (Reg. núm. 204).

2. Pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Eusebi Nomen Calvet, president del Grup Parlamentari Andorra pel Canvi, per escrit de data 29 de gener del 2010, relativa a l'adjudicació del concurs "servei d'explotació, conservació i manteniment de les estacions depuradores d'aigües residuals d'Andorra i assecat tèrmic" en relació a les relacions entre el ministre M. I. Sr. Vicenç Alay i les empreses adjudicatàries, (Reg. núm. 77).

3. Pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Eusebi Nomen Calvet, president del Grup Parlamentari Andorra pel Canvi, per escrit de data 29 de gener del 2010, relativa a l'adjudicació del concurs "servei d'explotació, conservació i manteniment de les estacions depuradores d'aigües residuals d'Andorra i assecat tèrmic" en relació a la data d'entrada de les ofertes presentades, (Reg. núm. 77).

4. Pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Eusebi Nomen Calvet, president del Grup Parlamentari Andorra pel Canvi, per escrit de data 29 de gener del 2010, relativa a l'adjudicació del concurs "servei d'explotació, conservació i manteniment de les estacions depuradores d'aigües residuals d'Andorra i assecat tèrmic" en relació a l'existència d'una relació per part del ministre M. I. Sr. Vicenç Alay i una de les empreses presentades, (Reg. núm. 77).

5. Pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Eusebi Nomen Calvet, president del Grup Parlamentari Andorra pel Canvi, per escrit de data 29 de gener del 2010, relativa a l'adjudicació del concurs "servei d'explotació, conservació i manteniment de les estacions depuradores d'aigües residuals d'Andorra i assecat tèrmic" en relació a unes modificacions en l'edicte de dit concurs, (Reg. núm. 77).

6. Pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Eusebi Nomen Calvet, president del Grup Parlamentari Andorra pel Canvi, per escrit de data 29 de gener del 2010, relativa a l'adjudicació del concurs "servei d'explotació, conservació i manteniment de les estacions depuradores d'aigües residuals d'Andorra i assecat tèrmic" en relació a les diferències de preu entre les ofertes presentades, (Reg. núm. 77).

7. Pregunta amb resposta oral del Govern presentada per la M. I. Sra. Olga Adellach Coma, consellera general del Grup Parlamentari Reformista, per escrit de data 2 de març del 2010, relativa a l'aprovació per part del Govern del Reglament de funcionament intern del Cos de Banders, (Reg. Núm. 151).

8. Pregunta amb resposta oral del Govern presentada per la M. I. Sra. Celina Mandicó García, consellera general del Grup Parlamentari Reformista, per escrit de data 2 de març del 2010, relativa al procés de contractació d’un al·lergòleg al SAAS, (Reg. Núm. 152).

9. Pregunta amb resposta oral del Govern presentada per la M. I. Sra. Olga Adellach Coma, consellera general del Grup Parlamentari Reformista, per escrit de data 2 de març del 2010, relativa al Pla director d’estalvi i eficiència energètics, (Reg. Núm. 153).

10. Pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Daniel Armengol Bosch, conseller general del Grup Parlamentari Reformista, per escrit de data 2 de març del 2010, relativa al salari global mitjà mensual, (Reg. Núm. 154).