Ves al contingut. | Salta a la navegació

DCG 4/2010

Sessió ordinària del dia 18 de març del 2010
PDF document icon s04-2010.pdf — PDF document, 189 KB (193855 bytes)


1. Examen i aprovació, si escau, de l’esmena a la totalitat presentada, pel M. I. Sr. Ladislau Baró Solà, president suplent del Grup Parlamentari Reformista, al Projecte de llei de l’impost sobre la renda dels no-residents fiscals del Principat d’Andorra.

2. Examen i aprovació, si escau, de les esmenes a la totalitat presentades, respectivament, pels M. I. Srs. Eusebi Nomen Calvet, president del Grup Parlamentari Andorra pel Canvi i Ladislau Baró Solà, president suplent del Grup Parlamentari Reformista, al Projecte de llei de l’impost sobre societats del Principat d’Andorra.

3. Examen i aprovació, si escau, de les esmenes a la totalitat presentades, respectivament, pels M. I. Srs. Eusebi Nomen Calvet, president del Grup Parlamentari Andorra pel Canvi i Ladislau Baró Solà, president suplent del Grup Parlamentari Reformista, al Projecte de llei de l’impost sobre la renda de les activitats econòmiques.

4. Examen i aprovació, si escau, de l'informe de la Comissió Legislativa de Finances i Pressupost en relació amb l’Informe 1/2009 del Tribunal de Comptes corresponent a les despeses electorals relatives a les eleccions al Consell General celebrades el 26 d’abril del 2009.

5. Presa en consideració, si escau, de la Proposició de llei de modificació de la Llei del Tribunal de Comptes de 13-10-2000.