Ves al contingut. | Salta a la navegació

DCG 19/2010

Sessió ordinària de dia 9 de desembre del 2010
PDF document icon Diari 19-2010 del 9 de desembre de 2010.pdf — PDF document, 611 KB (626135 bytes)

Punt Únic: Preguntes al Govern amb resposta oral, (segons llistat annex).

Llistat de preguntes al Govern amb resposta oral disponibles per a la sessió del dia 9 de desembre del 2010
1. Pregunta urgent amb resposta oral del Govern presentada per la M. I. Sra. Montserrat Gil Torné, consellera general del Grup Parlamentari Reformista, per escrit de data 7 de desembre del 2010, relativa als expedients disciplinaris del Centre penitenciari, (Reg. Núm. 1349).

2. Pregunta urgent amb resposta oral del Govern presentada per la M. I. Sra. Roser Bastida Areny, consellera general del Grup Parlamentari Reformista, per escrit de data 7 de desembre del 2010, relativa al funcionament de la informàtica a les escoles, (Reg. Núm. 1350).

3. Pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Eusebi Nomen Calvet, president del Grup Parlamentari Andorra pel Canvi, per escrit de data 25 de novembre del 2010, relativa a la visita del cap de Govern a Madrid el dia 22 de novembre, (Reg. Núm. 1297).

4. Pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Eusebi Nomen Calvet, president del Grup Parlamentari Andorra pel Canvi, per escrit de data 25 de novembre del 2010, relativa a la creació d'un equip de persones del Ministeri de Finances per fer-se responsables de la tramitació de les sol·licituds d'intercanvi d'informació tributària, (Reg. Núm. 1297).

5. Pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Eusebi Nomen Calvet, president del Grup Parlamentari Andorra pel Canvi, per escrit de data 25 de novembre del 2010, relativa a l'elaboració d'un reglament sobre la interpretació i aplicació de les obligacions d'intercanvi d'informació fiscal, (Reg. Núm. 1297).

6. Pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Eusebi Nomen Calvet, president del Grup Parlamentari Andorra pel Canvi, per escrit de data 25 de novembre del 2010, relativa a l'estat en què es troben i els objectius de les negociacions d'Andorra per l'acord monetari amb la Unió Europea, (Reg. Núm. 1297).

7. Pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Eusebi Nomen Calvet, president del Grup Parlamentari Andorra pel Canvi, per escrit de data 25 de novembre del 2010, relativa a l'estat en què es troben les negociacions d'Andorra amb el Banc d'Espanya en relació a la supervisió bancària en base consolidada, (Reg. Núm. 1297).

8. Pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Eusebi Nomen Calvet, president del Grup Parlamentari Andorra pel Canvi, per escrit de data 25 de novembre del 2010, relativa a si Govern ha rebut alguna sol·licitud per a la creació d'alguna nova entitat financera, (Reg. Núm. 1297).

9. Pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Eusebi Nomen Calvet, president del Grup Parlamentari Andorra pel Canvi, per escrit de data 25 de novembre del 2010, relativa al total de provisions que el Govern ha de tenir comptabilitzades a 31 de desembre del 2009 per al complement de jubilació dels funcionaris i la previsió de passiu a data 31 de desembre del 2010, (Reg. Núm. 1297).

10. Pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Eusebi Nomen Calvet, president del Grup Parlamentari Andorra pel Canvi, per escrit de data 25 de novembre del 2010, relativa al total de provisions que el Govern ha de tenir comptabilitzades a 31 de desembre del 2009 per a la garantia dels dèficits de la CASS i del SAAS, i la previsió de passiu a data 31 desembre del 2010, (Reg. Núm. 1297).

11. Pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Amadeu Rossell Tarradellas, conseller general del Grup Parlamentari Reformista, per escrit de data 29 de novembre del 2010, relativa al compliment de la Llei de protecció del consumidor de l'any 1985, (Reg. Núm. 1312).

12. Pregunta amb resposta oral del Govern presentada per la M. I. Sra. Olga Adellach Coma, consellera general del Grup Parlamentari Reformista, per escrit de data 29 de novembre del 2010, relativa a la Taula permanent per a la sostenibilitat del sistema sanitari i la protecció social, (Reg. Núm. 1313).

13. Pregunta amb resposta oral del Govern presentada per la M. I. Sra. Montserrat Gil Torné, consellera general del Grup Parlamentari Reformista, per escrit de data 29 de novembre del 2010, relativa al Pla estratègic del Servei d'Atenció Sanitària, (Reg. Núm. 1314).

14. Pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Ladislau Baró Solà, conseller general del Grup Parlamentari Reformista, per escrit de data 29 de novembre del 2010, relativa al posicionament actual del Govern en relació a reconèixer la independència de Kosovo, (Reg. Núm. 1315).

15. Pregunta amb resposta oral del Govern presentada per la M. I. Sra. Montserrat Gil Torné, consellera general del Grup Parlamentari Reformista, per escrit de data 29 de novembre del 2010, relativa a la reestructuració del Servei d'Atenció Primària, (Reg. Núm. 1316).