Ves al contingut. | Salta a la navegació

Any 2022

DCG 01/2022

Sessió ordinària del dia 13 de gener del 2022
PDF document icon Diari 1-2022 del 13 de gener del 2022.pdf — PDF document, 368 KB (377383 bytes)

Punt Únic: Preguntes al Govern amb resposta oral (segons llistat annex)

Llistat de preguntes al Govern amb resposta oral disponibles per a la sessió del dia 13 de gener del 2022

 1.  Pregunta urgent amb resposta oral del Govern presentada pel M.I. Sr. Pere López Agràs, president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 12 de gener del 2022, relativa a la candidatura per a l’organització dels Jocs Olímpics i Paralímpics d’Hivern 2030, amb declaració d’urgència, (Reg. Núm. 0040).
 2.  Pregunta urgent amb resposta oral del Govern presentada per la M.I. Sra. Judith Salazar Álvarez, presidenta suplent del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 12 de gener del 2022, relativa a la cobertura de les vacants per incapacitat temporal (o altres) dels docents, amb declaració d'urgència, (Reg. Núm. 0041).
 3.  Pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M.I. Sr. Pere López Agràs, president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 3 de gener del 2022, relativa a la gestió de l’Oficina Covid. (Reg. Núm. 0002).
 4. Pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M.I. Sr. Joaquim Miró Castillo, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 3 de gener del 2022, relativa a les compareixences del president de l’Agència Estatal de Resolució d’Entitats Bancàries d’Andorra. (Reg. Núm. 0003)

DCG 02/2022

Sessió ordinària celebrada el dia 20 de gener del 2022
PDF document icon Diari 2-2022 del 20 de gener del 2022.pdf — PDF document, 304 KB (311759 bytes)

1. Examen i votació del Projecte de llei de modificació de la tarifa general de taxes sobre el consum, de la Llei 27/2008, del 20 de novembre, d’impostos especials, de la Llei 2/2018, del 22 de març, de control de les mercaderies sensibles i de la Llei 16/2019, del 15 de febrer, de regulació de l’establiment de preus mínims de venda dels productes del tabac.

2. Examen i votació del Projecte de llei per a l’adaptació de la societat pública Centre de Tractament de Residus d’Andorra, SA com a instrument de gestió directa.

3. Examen i votació del Projecte de llei de modificació de la Llei de declaració del dia de la Constitució, del 8-10-1998.

DCG 03/2022

Sessió ordinària celebrada el dia 31 de gener del 2022
PDF document icon Diari 3-2022 del 31 de gener del 2022.pdf — PDF document, 513 KB (526129 bytes)

Punt únic: Examen i votació del Projecte de llei del pressupost per a l’exercici del 2022, així com del Projecte de pressupost del Tribunal Constitucional, del Consell Superior de la Justícia i del Projecte de pressupost del Consell General pel mateix exercici.

DCG 04/2022

Sessió ordinària celebrada el dia 3 de març del 2022
PDF document icon Diari 4-2022 del 3 de març del 2022.pdf — PDF document, 284 KB (291416 bytes)

Punt Únic: Examen i votació del Projecte de llei d’aplicació de sancions internacionals.

DCG 05/2022

Sessió ordinària celebrada el dia 10 de març del 2022
PDF document icon Diari 5-2022 del 10 de març del 2022.pdf — PDF document, 266 KB (272664 bytes)
 1. Nomenament de dos membres del Consell d’Administració de l’Autoritat Financera Andorrana.
 2. Examen i votació de la Petició d’autorització per prorrogar la facultat del Govern d'establir les restriccions i mesures previstes en els articles 4 de la Llei 30/2018, del 6 de desembre, qualificada de seguretat pública, i 59 de la Llei general de sanitat, del 20 de març de 1989, segons acord del 21 de febrer del 2022.

DCG 06/2022

Sessió tradicional celebrada el dia 14 de març del 2022
PDF document icon Diari 6-2022 del 14 de març del 2022.pdf — PDF document, 251 KB (257400 bytes)
 1. Informe de la delegació del Consell General a l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa (APCE) corresponent a l’any 2021.
 2. Informe de la delegació del Consell General a l’Assemblea Parlamentària de l'Organització per a la Seguretat i la Cooperació a Europa (OSCE-PA) corresponent a l’any 2021.

DCG 07/2022

Sessió ordinària celebrada el dia 17 de març del 2022
PDF document icon Diari 7-2023 del 17 de març del 2022.pdf — PDF document, 421 KB (431600 bytes)

Punt Únic: Preguntes al Govern amb resposta oral

Llistat de preguntes al Govern amb resposta oral disponibles per a la sessió del dia 17 de març del 2022

1- Preguntes amb resposta oral del Govern presentades pel M. I. Sr. Pere López Agràs, president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 1 de març del 2022, relatives a les declaracions efectuades pel Raonador del Ciutadà sobre la problemàtica amb els preus dels pisos de lloguer, (E-151-2022)).

2- Preguntes amb resposta oral del Govern presentades pel M. I. Sr. Pere López Agràs, president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 7 de març del 2022, relatives a les tarifes de les places públiques als centres sociosanitaris, (E-177-2022).

3- Preguntes amb resposta oral del Govern presentades per la M. I. Sra. Susanna Vela Palomares, consellera general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 7 de març del 2022, relatives a la participació d'Andorra a la Biennal d'art de Venècia,
(E-178-2022)

DCG 08/2022

Sessió ordinària celebrada el dia 31 de març del 2022
PDF document icon Diari 8-2022 del 31 de març del 2022.pdf — PDF document, 695 KB (712493 bytes)

1. Examen i votació del Projecte de llei per a l'aplicació efectiva del dret a la igualtat de tracte i d'oportunitats i a la no-discriminació entre dones i homes.

2. Examen i votació del Projecte de llei d'accés electrònic de l'Administració de justícia.

3. Examen i votació de la Proposició de llei de seguretat privada.

4. Informe anyal del Raonador del Ciutadà al Consell General, corresponent a l'any 2020.

5. Examen i votació de la Moció relativa a què es retiri el decret que aprova la modificació dels preus públics de les tarifes als centres sociosanitaris i que es convoqui una taula de diàleg amb tots els grups parlamentaris i els agents implicats per debatre sobre el funcionament futur dels centres sociosanitaris i de l’atenció a domicili, presentades pels M. I. Srs. Pere López Agràs, Judith Salazar Álvarez i Susanna Vela Palomares, consellers generals del Grup Parlamentari Socialdemòcrata.

DCG 09/2022

Sessió ordinària celebrada el dia 7 d’abril del 2022
PDF document icon Diari 9-2022 del 7 d'abril del 2022.pdf — PDF document, 418 KB (428110 bytes)

1. Examen i votació de la sol·licitud perquè el Consell General autoritzi la cessió, amb caràcter gratuït, indefinit i a precari de l’ús d’un terreny del Govern, a favor del Comú de Sant Julià de Lòria, per a ser utilitzat com a accés a la nova deixalleria comunal.

2. Examen i votació de la Proposta d'aprovació de la ratificació del Conveni europeu per a la protecció dels animals de companyia.

3. Examen i votació del Projecte de llei del Procediment Contenciós Administratiu. 

4. Examen i votació del Projecte de llei qualificada de modificació de la Llei qualificada d'educació del 3 de setembre de 1993 i de la Llei 17/2018 d'ordenament del sistema educatiu andorrà, del 26 de juliol. 

5. Examen i votació del Projecte de llei qualificada de modificació de la Llei qualificada d'immigració.

DCG 10/2022

Sessió ordinària celebrada el dia 21 d’abril del 2022
PDF document icon Diari 10-2022 del 21 d'abril del 2022 (15h30).pdf — PDF document, 231 KB (236768 bytes)

Punt únic: Examen i votació de la Petició d’autorització per prorrogar la facultat del Govern d'establir les restriccions i mesures previstes en els articles 4 de la Llei 30/2018, del 6 de desembre, qualificada de seguretat pública, i 59 de la Llei general de sanitat, del 20 de març de 1989, segons acord de l’11 d’abril del 2022.

DCG 11/2022

Sessió ordinària celebrada el dia 21 d’abril del 2022
PDF document icon Diari 11-2022 del 21 d'abril del 2022 (16h.).pdf — PDF document, 470 KB (481366 bytes)

Punt Únic: Preguntes al Govern amb resposta oral

Llistat de preguntes al Govern amb resposta oral disponibles per a la sessió del dia 21 d’abril del 2022

1. Pregunta amb resposta oral del Govern presentada per la M. I. Sra. Susanna Vela Palomares, consellera general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 20 d’abril del 2022, relativa a l’aprovació de la llei marc de professions sanitàries amb declaració d’urgència, (Reg. Núm. 327).

2. Pregunta amb resposta oral del Govern presentada per la M. I. Sra. Judith Salazar Álvarez, presidenta suplent del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 4 d’abril del 2022, en relació a la publicació de les darreres declaracions del President de la CEA relatives als salaris, (Reg. Núm. 275).

3. Pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Pere López Agràs, president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 5 d'abril del 2022, en relació als comptes de Forces Elèctriques d'Andorra (FEDA), (Reg. Núm. 278)

DCG 12/2022

Sessió ordinària celebrada el dia 12 de maig del 2022
PDF document icon Diari 12-2022 del 12 de miag del 2022.pdf — PDF document, 481 KB (493097 bytes)

1. Examen i votació de la Proposta d’aprovació de la ratificació del Protocol addicional del Conveni del Consell d’Europa per a la prevenció del terrorisme, fet a Riga, el 22 d’octubre del 2015.

2. Examen i votació de la Proposta de ratificació del Conveni europeu per a la repressió del terrorisme, fet a Estrasburg el 27 de gener de 1977 i de ratificació del Protocol d’esmena del Conveni europeu per a la repressió del terrorisme, fet a Estrasburg, el 15 de maig de 2003.

3. Examen i votació de la Proposta d’aprovació de l’adhesió d’Andorra al Protocol destinat a prevenir, reprimir i castigar el tràfic d’éssers humans, en particular de dones i infants, que complementa el Conveni de les Nacions Unides contra la delinqüència organitzada transnacional.

4. Examen i votació de la Proposta d'acord sobre la informació, els mitjans de comunicació i la publicitat institucional.

5. Examen i votació de la Proposició de llei de Protocol i Cerimonial.

6. Examen i votació del Projecte de llei del Pla d’Estadística 2022-2025.

7. Examen i votació del Projecte de llei de contractació pública.

DCG 13/2022

Sessió ordinària celebrada el dia 26 de maig del 2022
PDF document icon Diari 13-2022 del 26 de maig del 2022.pdf — PDF document, 447 KB (458637 bytes)

Punt Únic: Preguntes al Govern amb resposta oral

Llistat de preguntes al Govern amb resposta oral disponibles per a la sessió del dia 26 de maig del 2022

 1. Pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Roger Padreny Carmona, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 25 de maig del 2022, relativa al projecte del recinte multifuncional, amb la declaració d’urgència, (Reg. Núm. 449).
 2.  Preguntes amb resposta oral del Govern presentades pel M. I. Sr. Pere López Agràs, president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 17 de maig del 2022, relatives als pagaments a proveïdors per part de Govern, (E-422-2022).
 3.  Preguntes amb resposta oral del Govern presentades pel M. I. Sr. Joaquim Miró Castillo, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 17 de maig del 2022, relatives a les empreses que han fet fallida i no han retornat els crèdits tous atorgats per Govern, (E-423-2022).
 4.  Preguntes amb resposta oral del Govern presentades pel M. I. Sr. Jordi Font Mariné, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 17 de maig del 2022, relatives al Decret 193/2022, de l'11 de maig del2022 relatiu a les mesures excepcionals per fer front a l'increment dels preus dels hidrocarburs i de modificació del Reglament d'impostos especials, del 27 de maig del 2010, i de la seva modificació del 5 de desembre del 2018, (E-424-2022).
 5.  Pregunta amb resposta oral del Govern presentada per la M. I. Sra. Carine Montaner Raynaud, consellera general no adscrita, per escrit de data 17 de maig del 2022, relativa a l’anunci del copríncep Macron sobre l’Acord amb la UE, (E-426-2022).
 6.  Pregunta amb resposta oral del Govern presentada per la M. I. Sra. Carine Montaner Raynaud, consellera general no adscrita, per escrit de data 17 de maig del 2022, relativa a la lliure circulació de les persones, (E-427-2022) 

DCG 14/2022

Sessió ordinària celebrada el dia 9 de juny del 2022
PDF document icon Diari 14-2022 del 9 de juny del 2022.pdf — PDF document, 407 KB (416958 bytes)

Punt Únic: Examen i votació del Projecte de llei de mesures per millorar el poder adquisitiu de la ciutadania.

DCG 15/2022

Sessió ordinària celebrada el dia 9 de juny del 2022
PDF document icon Diari 15-2022 del 9 de juny del 2022.pdf — PDF document, 746 KB (764622 bytes)

1. Examen i votació del Projecte de llei de creació del Col·legi Oficial d’Òptics Optometristes d’Andorra (COOOA).

 

2. Examen i votació de les liquidacions de comptes del Consell General, dels òrgans que hi estan vinculats, del Tribunal Constitucional, de l’Administració general, de les entitats parapúbliques, de dret públic i altres organismes, així com de les societats públiques participades per l’Administració general, corresponents a l’exercici del 2020.

3. Examen i votació del Projecte de llei reguladora de l’Impost sobre les estades en allotjaments turístics, de modificació de la Llei 16/2017, del 13 de juliol, general de l’allotjament turístic, i de modificació de la Llei 13/2007, del 20 de setembre, de creació de la societat pública Andorra Turisme, SA.

4. Examen i votació del Projecte de llei de modificació de la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig.

5. Examen i votació del Projecte de llei d'estacions de muntanya.

6. Examen i votació del Projecte de llei de mesures per a la seguretat de les xarxes i dels sistemes d’informació.

7. Examen i votació de la presa en consideració de la Proposició de llei del Fòrum Nacional de la Joventut d'Andorra.

DCG 16/2022

Sessió ordinària celebrada el dia 30 de juny del 2022
PDF document icon Diari 16-2022 del 30 de juny del 2022.pdf — PDF document, 592 KB (606465 bytes)

1. Examen i votació de la Petició de prorrogar la facultat del Govern d’establir les restriccions i mesures previstes en els articles 4 de la Llei 30/2018, del 6 de desembre, qualificada de seguretat pública, i 59 de la Llei general de sanitat, del 20 de març de 1989, amb la finalitat de protegir la salut pública, segons acord del 15 de juny del 2022.

2. Examen i votació del Protocol d’esmena del Conveni per a la protecció de les persones respecte del processament automatitzat de les dades de caràcter personal, fet a Estrasburg el 10 d’octubre del 2018.

3. Examen i votació de la Proposta d'acord sobre la implementació del règim del tercer pagador.

4. Examen i votació de l’Expedient per a la declaració d’alienabilitat del terreny propietat del Govern anomenat “Prada de Moles”, a Encamp.

5. Examen i votació de la presa en consideració de la Proposició de llei reguladora de la iniciativa legislativa popular.

6. Examen i votació de la Proposició de llei de la representació digital d'actius mitjançant l'ús de la criptografia i de la tecnologia de llibre registre distribuït i blockchain.

 7. Examen i votació de la Proposta d'aprovació de la ratificació de l'Acord entre el Govern del Principat d’Andorra i el Govern de la República Francesa relatiu a l’aviació civil i a les investigacions sobre els accidents i els incidents de les aeronaus civils sobrevinguts en l’espai aeri o en el territori del Principat d’Andorra.

8. Examen i votació del Projecte de llei d’Economia Circular (LEC).

DCG 17/2022

Sessió ordinària del dia 7 de juliol del 2022
PDF document icon Diari 17-2022 del 7 de juliol del 2022.pdf — PDF document, 371 KB (380452 bytes)

Punt Únic: Preguntes al Govern amb resposta oral 

 1.  Pregunta urgent amb resposta oral del Govern presentada per la M. I. Sra. Judith Salazar Álvarez, presidenta suplent del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 6 de juliol del 2022, relativa a les declaracions del ministre Gallardo relatives al feminisme, amb declaració d’urgència, (Reg. Núm. 569).
 2.  Pregunta amb resposta oral del Govern presentades per la M. I. Sra. Judith Salazar Álvarez, presidenta suplent del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 28 de juny del 2022, relativa a la Carta Social Europea, (Reg. Núm. 547).
 3.  Pregunta amb resposta oral del Govern presentades pel M. I. Sr. Pere López Agràs, president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 28 de juny del 2022, relativa a una possible bonificació en el preu públic dels carburants, (Reg. Núm. 548).
 4.  Pregunta amb resposta oral del Govern presentades per la M. I. Sra. Susanna Vela Palomares, consellera general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 28 de juny del 2022, relativa al reconeixement i l'homologació dels estudis de formació professional, (Reg. Núm. 549).

 


DCG 18/2022

Sessió ordinària del dia 14 de juliol del 2022
PDF document icon Diari 18-2022 del 14 de juliol del 2022.pdf — PDF document, 332 KB (340167 bytes)
 1. Designació magistrat del Tribunal Constitucional.
 2. Examen i votació del Projecte de llei de modificació de la Llei 17/2013, del 10 d’octubre, sobre la introducció de l’euro en el marc de l’Acord monetari signat entre el Principat d’Andorra i la Unió Europea.
 3. Examen i votació del Projecte de llei de creació del sistema de validació dels aprenentatges basats en l’experiència.
 4. Examen i votació de la Proposició de llei qualificada de protecció civil.

DCG 19/2022

Sessió ordinària del dia 21 de juliol del 2022
PDF document icon Diari 19-2022 del 21 de juliol del 2022.pdf — PDF document, 633 KB (648786 bytes)
 1. Examen i votació del Projecte de llei de modificació de la Llei 1/2019, del 17 de gener, de la funció pública.
 2. Examen i votació de la Proposició de llei qualificada de la persona i de la família.
 3. Examen i votació del Projecte de llei per al desenvolupament i la diversificació dels sectors ramader i agrícola.

DCG 20/2022

Sessió ordinària del dia 7 de setembre del 2022
PDF document icon Diari 20-2022 del 7 de setembre del 2022.pdf — PDF document, 232 KB (238130 bytes)
 1. Informe de la Comissió Permanent sobre els afers tractats fora període de sessions.
 2. Examen i votació de la Petició de prorrogar la facultat del Govern d’establir les restriccions i mesures previstes en els articles 4 de la Llei 30/2018, del 6 de desembre, qualificada de seguretat pública, i 59 de la Llei general de sanitat, del 20 de març de 1989, amb la finalitat de protegir la salut pública, segons acord del 17 d’agost del 2022.

DCG 21/2022

Sessió ordinària del dia 12 i 13 de setembre del 2022
PDF document icon Diari 21-2022 del 12 i 13 de setembre del 2022.pdf — PDF document, 1.10 MB (1151726 bytes)

Punt únic: Debat sobre l’orientació política global del Govern

 

DCG 22/2022

Sessió ordinària del dia 14 de setembre del 2022
PDF document icon Diari 22-2022 del 14 de setembre del 2022.pdf — PDF document, 467 KB (478738 bytes)

Punt Únic: Examen i votació del Projecte de llei per a la promoció de la sostenibilitat del desenvolupament urbanístic i del turisme, i de modificació de la Llei general d’ordenació del territori i urbanisme, del 29 de desembre del 2000, i de la Llei 16/2017, del 13 de juliol, general de l’allotjament turístic.

DCG 23/2022

Sessió ordinària del dia 29 de setembre del 2022
PDF document icon Diari 23-2022 del 29 de setembre del 2022.pdf — PDF document, 444 KB (455288 bytes)

Punt Únic: Preguntes al Govern amb resposta oral

Llistat de preguntes al Govern amb resposta oral disponibles per a la sessió del dia 29 de setembre del 2022

 1.  Pregunta urgent amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Pere López Agràs, president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 28 de setembre del 2022, relativa a les improvisacions del Govern en matèria d’urbanisme, amb declaració d’urgència, (Reg. Núm. 726).
 2.  Pregunta amb resposta oral del Govern presentada per la M. I. Sra. Carine Montaner Raynaud, consellera general no adscrita, per escrit de data 19 de setembre del 2022, relativa al bus gratuït pels temporers, (Reg. Núm. 700).
 3.  Pregunta amb resposta oral del Govern presentada per la M. I. Sra. Carine Montaner Raynaud, consellera general no adscrita, per escrit de data 19 de setembre del 2022, relativa a la decisió presa pel Govern d’iniciar el projecte de construcció dels accessos al terreny on es projectaria la implementació del futur laboratori P3 de Grifols sense esperar la decisió del Tribunal, (Reg. Núm. 701).
 4.  Pregunta amb resposta oral del Govern presentada per la M. I. Sra. Carine Montaner Raynaud, consellera general no adscrita, per escrit de data 19 de setembre del 2022, relativa a les obres de millora de l’hospital, (Reg. Núm. 702).
 5.  Pregunta amb resposta oral del Govern presentada per la M. I. Sra. Judith Salazar Álvarez, presidenta suplent del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 20 de setembre del 2022, relativa amb el desplaçament de treballadors forans per la via de la presentació de serveis entre empreses andorranes i estrangeres, (Reg. Núm. 711).
 6. Pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Jordi font Mariné, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 20 de setembre del 2022, relativa a la prolongació de la concessió del Túnel d’Envalira, (Reg. Núm. 712).


DCG 24/2022

Sessió ordinària del dia 6 d’octubre del 2022
PDF document icon Diari 24-2022 del 6 d'octubre del 2022.pdf — PDF document, 197 KB (202318 bytes)

Punt Únic: Examen i votació del Projecte de llei de modificació de la tarifa general de taxes sobre el consum.

DCG 25/2022

Sessió ordinària del dia 6 d’octubre del 2022
PDF document icon Diari 25-2022 del 6 d'octubre del 2022.pdf — PDF document, 642 KB (657541 bytes)
 1. Examen i votació de la Proposta d’aprovació de la ratificació del Tractat sobre el comerç d’armes, fet a Nova York el 2 d’abril del 2013.
 2. Examen i votació de la Proposta d’aprovació de l’adhesió d’Andorra al Conveni mundial sobre el reconeixement de les qualificacions relatives a l’ensenyament superior, fet a París el 25 de novembre de 2019.
 3. Examen i votació de la Proposta d’aprovació de la ratificació de l’Acord entre el Govern del Principat d’Andorra i el Govern de la República Francesa relatiu a la millora de la resiliència climàtica i de la viabilitat de les carreteres nacionals 116, 20, 320 i 22, relacionades amb els riscos naturals entre Prades i la frontera francoandorrana.

DCG 26/2022

Sessió ordinària del dia 10 de novembre del 2022
PDF document icon Diari 26-2022 del 10 de novembre del 2022.pdf — PDF document, 233 KB (239061 bytes)

Punt Únic: Examen i votació de la Petició de prorrogar la facultat del Govern d’establir les restriccions i mesures previstes en els articles 4.3 de la Llei 31/2021, del 22 de novembre, de text consolidat qualificada de seguretat pública i 59.1 de la Llei general de sanitat, del 20 de març de 1989, amb la finalitat de protegir la salut pública, segons acord del 2 de novembre del 2022.

DCG 27/2022

Sessió ordinària del dia 10 de novembre del 2022
PDF document icon Diari 27-2022 del 10 de novembre del 2022.pdf — PDF document, 483 KB (495423 bytes)

Punt Únic: Preguntes al Govern amb resposta oral 

Llistat de preguntes al Govern amb resposta oral disponibles per a la sessió del dia 10 de novembre del 2022

 1.  Pregunta urgent amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Roger Padreny Carmona, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 9 de novembre del 2022, relativa al “Pla de dimensionament i obsolescència 2022-2035” de la planta de valorització del Centre de Tractament de Residus d’Andorra, SA, amb declaració d’urgència, (Reg. Núm. 887).
 2.  Pregunta amb resposta oral del Govern presentada per la M. I. Sra. Susanna Vela Palomares, consellera general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 25 d’octubre del 2022, relativa a les polítiques públiques en la lluita contra el càncer, (Reg. Núm. 829).
 3.  Pregunta amb resposta oral del Govern presentada per la M. I. Sra. Susanna Vela Palomares, consellera general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 26 d’octubre del 2022, relativa a les declaracions fetes pel Portaveu del Govern en relació a unes manifestacions de les associacions de salut mental, (Reg. Núm. 836).

 Pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Pere López Agràs, president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 31 d’octubre del 2022, relativa a la situació econòmica, els salaris, els preus dels lloguers i el poder adquisitiu, (Reg. Núm. 851).

DCG 28/2022

Sessió ordinària del dia 17 de novembre del 2022
PDF document icon Diari 28-2022 del 17 de novembre del 2022.pdf — PDF document, 571 KB (585594 bytes)

Punt únic: Debat de totalitat del Projecte de llei del pressupost per a l’exercici del 2023, així com l’examen i votació de les esmenes a la totalitat presentades pel M. I. Pere López Agràs, president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, i pels M. I. Srs. Josep Pintat Forné, Joan Carles Camp Areny i Oliver Alís Salguero, consellers generals del Grup Parlamentari Terceravia + Unió Laurediana + Independents, i del Projecte de pressupost del Tribunal Constitucional, del Consell Superior de la Justícia i del Projecte de pressupost del Consell General pel mateix exercici.

DCG 29/2022

Sessió ordinària del dia 24 de novembre del 2022
PDF document icon Diari 29-2022 del 24 de novembre del 2022.pdf — PDF document, 651 KB (667000 bytes)
 1. Examen i votació de la Proposta d’aprovació de la ratificació de l’Acord entre el Govern del Principat d’Andorra i el Govern de la República Francesa en relació amb la demarcació i el manteniment de la frontera.
 2. Examen i votació de la presa en consideració de la Proposició de llei de modificació de la Llei 8/2005, del 21 de febrer, dels agents de circulació comunals.
 3. Examen i votació de l’esmena a la totalitat presentada pel M. I. Sr. Pere López Agràs i la M. I. Sra. Judith Salazar Álvarez, president i presidenta suplent del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, i la M. I. Sra. Susanna Vela Palomares, consellera general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, al Projecte de llei de recerca en l’àmbit de la salut i la biomedicina.
 4. Examen i votació del Projecte de llei de modificació de la Llei 8/2013, del 9 de maig, sobre els requisits organitzatius i les condicions de funcionament de les entitats operatives del sistema financer, la protecció de l’inversor, l’abús de mercats i els acords de garantia financera.
 5. Examen i votació del Projecte de llei de creació de reserves internacionals i accés del sistema financer a assistència en forma de provisió urgent de liquiditat.
 6. Nomenament d’un membre del Consell d’Administració de l’Autoritat Financera Andorrana.
 7. Examen i votació del Projecte de llei de mesures per respondre a les situacions de crisi energètica.

 

 

 

 

 

DCG 30/2022

Sessió ordinària del dia 1 de desembre del 2022
PDF document icon Diari 30-2022 de l'1 de desembre del 2022.pdf — PDF document, 1.32 MB (1379329 bytes)
 1.  Examen i votació del Projecte de llei qualificada de modificació de la Llei qualificada de la Justícia.
 2. Examen i votació del Projecte de llei reguladora de les professions titulades de la salut.
 3. Examen i votació del Projecte de llei de modificació de la Llei 6/2008, del 15 de maig, d’exercici de professions titulades i de col·legis i associacions professionals.
 4. Examen i votació del Projecte de llei de mesures de protecció, d’estímul del mercat i de governança en l’àmbit de l’habitatge.
 5. Examen i votació de la Proposta d’aprovació de la ratificació del Conveni entre el Principat d’Andorra i la República de Croàcia per eliminar la doble imposició en matèria d’impostos sobre la renda i sobre el patrimoni i per prevenir l’evasió i l’elusió fiscals.
 6. Examen i votació del Projecte de llei de l’economia digital, l’emprenedoria i innovació.

 

 

 

 

 

DCG 31/2022

Sessió ordinària del dia 15 de desembre del 2022
PDF document icon Diari 31-2022 del 15 de desembre del 2022.pdf — PDF document, 479 KB (490991 bytes)

Punt Únic: Preguntes al Govern amb resposta oral:

Llistat de preguntes al Govern amb resposta oral disponibles per a la sessió del dia 15 de desembre del 2022

 1. Llistat de preguntes al Govern amb resposta oral disponibles per a la sessió del dia 15 de desembre del 2022

  1.  Pregunta urgent amb resposta oral del Govern, presentada per la M. I. Sra. Carine Montaner Raynaud, consellera general no adscrita, per escrit de data 14 de desembre del 2022, relativa a quin pla de xoc o quines accions vol dur a terme la direcció del SAAS i la seva valoració pel que fa la direcció del SAAS, amb declaració d’urgència, (Reg. Núm. 1002).
  2.  Pregunta urgent amb resposta oral del Govern presentada per la M. I. Sra. Judith Salazar Álvarez, presidenta suplent del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 14 de desembre del 2022, relativa a les declaracions efectuades pel ministre Jordi Gallardo el dia 6 de desembre, amb declaració d’urgència, (Reg. Núm. 1003).
  3.  Pregunta urgent amb resposta oral del Govern presentada per la M. I. Sra. Susanna Vela Palomares, consellera general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 14 de desembre del 2022, relativa a l'estudi de l'Observatori de la infància 2021 i salut mental, amb declaració d’urgència, (Reg. Núm. 1004).
  4.  Pregunta amb resposta oral del Govern, presentada per la M. I. Sra. Judith Salazar Álvarez, presidenta suplent del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 5 de desembre del 2022, relativa al mòdul psiquiàtric al Centre Penitenciari de la Comella, (Reg. Núm. 975). 
  5. Pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Pere López Agràs, president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 5 de desembre del 2022, relativa a l’aplicació del total de l’IPC als salaris dels alts càrrecs del Govern, (Reg. Núm. 976).

DCG 32/2022

Sessió tradicional del dia 21 de desembre del 2022
PDF document icon Diari 32-2022 del 21 de desembre del 2022.pdf — PDF document, 241 KB (247571 bytes)

1: Informe de la Delegació del Consell General a la Unió Interparlamentària corresponent a l'any 2022.

2: Informe de la Delegació del Consell General a l'Assemblea Parlamentària de la Francofonia (APF), corresponent a l'any 2022.

3. Informe de la Delegació del Consell General a l'Assemblea Parlamentària de la Mediterrània (APM) corresponent a l'any 2022. Gràcies, senyora síndica.

DCG 33/2022

Sessió ordinària del dia 22 de desembre del 2022
PDF document icon Diari 33-2022 del 22 de desembre del 2022.pdf — PDF document, 417 KB (427399 bytes)
 1. Examen i votació de la Petició de prorrogar la facultat del Govern d’establir les restriccions i mesures previstes en els articles 4.3 de la Llei 31/2021, del 22 de novembre, de text consolidat qualificada de seguretat pública i 59.1 de la Llei general de sanitat, del 20 de març de 1989, amb la finalitat de protegir la salut pública, segons acord del 14 de desembre del 2022.
 2. Examen i votació de la presa en consideració de la Proposta de reforma del Reglament del Consell General relativa a la modificació de l’article 46.
 3.  Examen i votació de les Bases reguladores de l’Administració electrònica del Consell General.
 4. Examen i votació del Codi de conducta dels consellers generals.
 5. Examen i votació de l’Estatut del personal del Consell General.
 6. Examen i votació del Projecte de llei de modificació de la Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal.
 7. Examen i votació de la Proposició de llei de l’Estatut de l’Artista del Principat d’Andorra.
 8.  Examen i votació de la Proposta d’adhesió d’Andorra al Tercer Protocol addicional de l’Acord general sobre els privilegis i les immunitats del Consell d’Europa, adoptat a Estrasburg, el 6 de novembre de 1959.