Ves al contingut. | Salta a la navegació

Sou a: Inici / ca / El Consell General

El Consell General

 

El Consell General exerceix el poder legislatiu a Andorra i està constituït per vint-i-vuit consellers generals, elegits per sufragi universal per un període de quatre anys.

És unicameral, però en la seva composició disposa d’una doble representació, la nacional i la territorial, d’acord amb les circumscripcions electorals. Dels vint-i-vuit consellers generals, catorze són elegits en la circumscripció nacional, proporcionalment, i catorze per les set circumscripcions parroquials, dos per cada parròquia, per majoria simple.

Amb rang de llei, el Reglament regula l’organització i els procediments de l’activitat parlamentària. La presidència l’ocupa el síndic general i el subsíndic general. Els altres òrgans rectors són la Sindicatura, la Junta de Presidents, els grups parlamentaris, la Comissió Permanent i les comissions legislatives permanents.

El Consell General es reuneix anualment durant dos períodes ordinaris de sessions compresos entre el primer de març i el 15 de juliol, i entre el primer de setembre i el 31 de gener.  Els períodes fora de sessions es dediquen a la preparació i estudi del treball parlamentari. Les sessions poden ser ordinàries, extraordinàries, -en els mesos fora de sessions-, i tradicionals.

De tradicionals n’hi ha dos, la del 14 de març, del dia de la Constitució, i la del 21 de desembre, de Sant Tomàs, en les que els consellers generals revesteixen els abillaments tradicionals, amb la capa i el bicorni per als síndics i gambeto i tricorni per als consellers generals.

D’acord amb l’article 50 de la Constitució, el Consell General exerceix la potestat legislativa, aprova els pressupostos de l’Estat i impulsa i controla l’acció política del Govern. El Consell General elegeix el cap de Govern a l’inici de la legislatura. Cada any, se celebra en sessió ordinària un debat d’orientació política. Des del Consell es pot demanar informació i la compareixença dels responsables polítics davant d’una comissió.

Es dóna publicitat a tots els acords que es prenen a través del Butlletí del Consell General, que reflecteix el procediment legislatiu. Les sessions del Consell General són públiques i es poden seguir, a més, per televisió i per Internet. El treball legislatiu de les comissions es fa públic al final del procés amb els informes corresponents.

Com a institució, el Consell General ha mantigut la seva continuïtat a Andorra des que fou creat, el 1419, a petició dels mateixos andorrans. El seu paper ha estat clau en la vida andorrana i per al manteniment de la independència del país i les seves funcions han evolucionat al llarg d’aquests quasi sis segles fins a arribar al 1993 amb l’aprovació en referèndum de la Constitució del Principat d’Andorra.