Ves al contingut. | Salta a la navegació

Sou a: Inici / ca / El Consell General / Òrgans i procediments del Consell General

Òrgans i procediments del Consell General

Naturalesa jurídica del Reglament

El Reglament del Consell General és una norma que neix de la Constitució, aquesta, a més, determina molts dels aspectes del seu contingut, configurant una autèntica reserva a favor de matèries que no poden ésser regulades i que vénen a limitar l’àmbit del Reglament.

Naturalesa jurídica del Reglament - Llegir Més

Dels consellers i conselleres generals

El parlament andorrà compta amb 28 consellers i conselleres generals. Totes les persones de nacionalitat andorrana majors d’edat tenen el dret d’accedir en condicions d’igualtat a les funcions i càrrecs públics, d’acord amb l’article 25 de la Constitució, i per tant, de ser elegides com a membres del Consell General. Els consellers i conselleres generals són representants del poble andorrà, tenen la mateixa naturalesa representativa, són iguals en drets i deures i no estan sotmesos a mandat imperatiu de cap classe.

Dels consellers i conselleres generals - Llegir Més

Les relacions internacionals del Consell General

Andorra és membre de diferents organitzacions internacionals: el Consell d’Europa, l’Organització per la Seguretat i Cooperació Europea (OSCE), la Conferència Iberoamericana, la Comunitat de Treball dels Pirineus, les Nacions Unides, la Francofonia, etc.

Les relacions internacionals del Consell General - Llegir Més

Grups parlamentaris

La societat contemporània traslladada a l’estructura parlamentària, es basa en el protagonisme dels grups parlamentaris, de manera que els parlaments s’han convertit en grans associacions de grups parlamentaris de manera que la pertinença a ells és una condició sine qua non per convertir-se en posseïdor de la plenitud de drets al Parlament.

Grups parlamentaris - Llegir Més

Execució pressupostària

Per tal d’assegurar la independència funcional d’un Parlament és imprescindible que aquest compti amb l’autonomia necessària a nivell normatiu, financer, organitzatiu i administratiu, per exercir la potestat que li atorga la Constitució sense cap mena d’intervencionisme governamental. Pel que respecta a l’autonomia financera és important recordar que aquesta s'estén també a la gestió i liquidació del pressupost aprovat, així com al control d'execució del mateix.

Execució pressupostària - Llegir Més

Òrgans dependents financerament del Consell General

Aquests són el Raonador del Ciutadà, l’Agència Andorrana de Protecció de Dades, la Junta Electoral i el Tribunal de Comptes. Tots ells disposen de la suficient autonomia financera per tal de dur a terme les seves funcions amb objectivitat i total independència.

Òrgans dependents financerament del Consell General - Llegir Més

Nomenaments

La Constitució i el Reglament del Consell General estableixen les modalitats emprades per a l’elecció, el nomenament i el jurament del cap de Govern i del síndic general, així com dels membres de la Sindicatura.

Nomenaments - Llegir Més