Ves al contingut. | Salta a la navegació

DCG 11/2010

Sessió ordinària del dia 30 de juny del 2010
PDF document icon Diari 11 del 30 de juny del 2010.pdf — PDF document, 353 KB (361545 bytes)

1. Examen i votació de l’esmena a la totalitat presentada pel Grup Parlamentari Andorra pel Canvi al Projecte de llei de crèdit extraordinari per fer front als treballs de manteniment de maquinària, instal·lacions i equipament del Centre Nacional de Trànsit (Cenatra).

2. Examen i votació del Projecte de llei de crèdit extraordinari i suplement de crèdit per fer front als treballs tècnics i d’execució d’obra d’eixampla de la carretera general 2, la canalització del riu i la creació d’una rotonda a l’entrada de Canillo a la zona de Peracaus.

3. Examen i votació de la Proposta d’acord sobre l’obligació de comptabilitzar els compromisos de prestacions de les administracions, així com l’esmena a l’articulat que s’ha formulat.

4. Examen i votació del Projecte de llei de suplement de crèdit per finançar les places de nova creació per a l’Administració de justícia.

5. Examen i votació de l’esmena a la totalitat formulada pel M.I. Sr. Joan Gabriel Estany, President del Grup Parlamentari Reformista, i, si escau, examen i votació del Projecte de llei de crèdit extraordinari i de suplement de crèdit per finançar despeses corrents diverses de la Secretaria d’Estat d’Esports, Joventut i Voluntariat.

6. Examen i votació del Projecte de llei de suplement de crèdit per atorgar les ajudes públiques a les entitats esportives constituïdes legalment.

7. Examen i votació del Projecte de llei de crèdit extraordinari i de suplement de crèdit per finançar les inversions i les despeses de funcionament del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS).

8. Examen i votació del Projecte de llei de crèdit extraordinari per fer front a la restauració del fons del Tribunal de Corts.

9. Examen i votació del Projecte de llei de crèdit extraordinari per finançar les despeses d’inversió real per al funcionament dels centres escolars per al proper curs 2010-2011.

10. Examen i votació del Projecte de llei de crèdit extraordinari i de suplement de crèdit per finançar la vigilància i les millores dels abocadors de cendres clausurats.

11. Examen i votació del Projecte de llei de crèdit extraordinari i de suplement de crèdit per fer front a l’increment de les despeses de personal respecte al 2009 i a les inversions del Col·legi Janer i del Col·legi Sagrada Família.

12. Examen i votació del Projecte de llei de crèdit extraordinari i de suplement de crèdit per fer front a l’increment de les despeses de personal respecte al 2009 i a les inversions del Col·legi Sant Ermengol.

13. Examen i votació del Projecte de llei de crèdit extraordinari per fer front a la transferència de capital a la Residència Solà d’Enclar, que ha de finançar obres urgents de condicionament de les instal·lacions per garantir-ne la seguretat.

14. Examen i votació del Projecte de llei de suplement de crèdit per finançar la contractació d’un psicòleg per a l’Àrea de Menors del Ministeri d’Interior.

15. Examen i votació del Projecte de llei de crèdit extraordinari per finançar despeses d’inversió de l’Àrea de Medicina Legal i Forense.

16. Examen i votació del Projecte de llei de crèdit extraordinari i de suplement de crèdit per fer front a la transferència de capital i a la transferència de despeses corrents que han de finançar despeses diverses de la Societat Andorra Turisme, SAU.

17. Examen i votació del Projecte de llei de crèdit extraordinari per finançar les despeses d’inversió de les instal·lacions esportives.

18. Examen i votació del Projecte de llei de crèdit extraordinari per fer front als treballs d’assistència i de rehabilitació dels sistemes passius i actius de control i protecció de les zones de risc d’allaus.

19. Examen i votació del Projecte de llei de crèdit extraordinari per fer front a diversos treballs de conservació de la xarxa de carreteres.

20. Examen i votació del Projecte de llei de crèdit extraordinari per fer front al subministrament i la reposició de material de senyalització i sistemes de contenció de vehicles.

21. Examen i votació del Projecte de llei de crèdit extraordinari i de suplement de crèdit per fer front a les despeses corrents i d’inversió de la Universitat d’Andorra per a l’exercici 2010.

22. Examen i votació del Projecte de llei de suplement de crèdit per fer front a la reducció d’un 20% del preu dels crèdits de les matrícules de la Universitat d’Andorra.

23. Examen i votació del Projecte de llei de crèdit extraordinari per fer front a les despeses d’inversió de l’Escola Especialitzada Nostra Senyora de Meritxell per a l’exercici 2010.

24. Examen i votació del Projecte de llei de crèdit extraordinari per finançar la restauració dels béns arqueològics de metall de la zona arqueològica de la Roureda de la Margineda.

25. Examen i votació del Projecte de llei de crèdit extraordinari per finançar l’adquisició de fons bibliogràfic i audiovisual de la Biblioteca Pública del Govern.

26. Examen i votació del Projecte de llei de crèdit extraordinari per finançar despeses corrents diverses de la Secretaria d’Estat d’Esports, Joventut i Voluntariat.

27. Examen i votació del Projecte de llei de suplement de crèdit per fer front al pagament de les quotes obligatòries, per a l’exercici 2010, a diversos organismes internacionals dels quals el Principat d'Andorra és membre.