Ves al contingut. | Salta a la navegació

DCG 4/2004

Sessió ordinària del dia 14 d'abril del 2004
PDF document icon s04-2004 del 14 d'abril. Punts.pdf — PDF document, 313 KB (321168 bytes)

1- Examen i aprovació, si escau, de la Proposta d'aprovació de la ratificació del Conveni entre el Govern del Principat d'Andorra i el Govern de la República Francesa en l'àmbit de l'ensenyament.
2- Examen i aprovació, si escau, de l'esmena a la totalitat presentada pels M. I. Srs. Jordi Mas Torres, Joan Monegal Blasi i Josep Ribera Ambatlle, consellers generals del Grup Mixt, al Projecte de llei de crèdit extraordinari per finançar els treballs de remodelació del Centre Penitenciari de la Comella, lot 2, seguretat i climatització.
3- Examen i aprovació, si escau, de les esmenes a la totalitat presentades pel M. I. Sr. Jaume Bartumeu Cassany, president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata i, pels M. I. Srs. Jordi Mas Torres, Joan Monegal Blasi i Josep Ribera Ambatlle, consellers generals del Grup Mixt, al Projecte de llei de suplement de crèdit per fer front a les despeses derivades dels contractes d'explotació del Centre de Transferència de Residus d'Andorra fins a final de l'any 2003.
4- Examen i aprovació, si escau, de l'esmena a la totalitat presentada pel M. I. Sr. Jaume Bartumeu Cassany, president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, al Projecte de llei de suplement de crèdit per finançar les despeses ocasionades per diversos serveis d'helicòpter de l'Administració general de la temporada 2002-2003.
5- Presa en consideració, si escau, de la Proposició de llei laboral.
6- Examen i aprovació, si escau, del Projecte de llei de suplement de crèdit per finançar les despeses derivades de la regularització de les transferències als comuns dels exercicis 1999 i 2000, en concepte de l'impost de mercaderia indirecte (IMI), de taxes d'entrada de mercaderies i de la devolució de la tarifa exterior comuna (TEC) per part de la Comunitat Econòmica Europea.
7- Examen i aprovació, si escau, de la Declaració d'utilitat pública de l'obra, projecte núm. 118.M "Eixampla i rectificació de la CG-2, tram: Torrent Pregó - Pont de Molleres".
8- Examen i aprovació, si escau, de la Proposta d'aprovació de l'adhesió al Conveni internacional contra la presa d'ostatges, fet a Nova York el 17 de desembre de 1979.
9- Examen i aprovació, si escau, de la Proposta d'aprovació de l'adhesió al Conveni sobre la prevenció i el càstig de delictes contra persones objecte de protecció internacional, inclosos els agents diplomàtics, fet a Nova York el 14 de desembre de 1973.
10- Examen i aprovació, si escau, de la Proposta d'aprovació de l'adhesió al Conveni per a la repressió de l'apoderament il·lícit d'aeronaus, fet a l'Haia el 16 de desembre de 1970.
11- Examen i aprovació, si escau, de la Proposta d'aprovació de l'adhesió al Conveni internacional per a la repressió dels atemptats terroristes amb explosius, fet a Nova York el 15 de desembre de 1997.
12- Examen i aprovació, si escau, de la Proposta d'aprovació de la ratificació de l'Acord entre el Principat d'Andorra i l'Organització Mundial del Turisme relatiu a l'estatut jurídic de l'Oficina de l'Organització Mundial del Turisme especialitzada en el desenvolupament de recursos humans.
13- Examen i aprovació, si escau, del Projecte de llei del Codi de Duana.
14- Examen i aprovació, si escau, del Projecte de llei de modificació puntual de la Llei de l'impost sobre transmissions patrimonials immobiliàries.
15- Examen i aprovació, si escau, del Projecte de llei d'extinció de la societat de dret Belga Panca SA, amb adjudicació de l'immoble que acull l'Ambaixada d'Andorra a Brussel·les al Govern.