Ves al contingut. | Salta a la navegació

DCG 4/2008

Sessió ordinària del dia 8 d’abril del 2008
PDF document icon Diari 4-2008.pdf — PDF document, 372 KB (381850 bytes)

1. Nomenament d’un membre titular i d’un membre suplent de la delegació del Consell General davant de l'Assemblea Parlamentària del Consell d'Europa.

2. Presa en consideració, si escau, de la Proposició de llei del cadastre.

3. Presa en consideració, si escau, de la Proposició de llei relativa als habitatges de preu preferent.

4. Presa en consideració, si escau, de la Proposició de llei de modificació de la llei 21/2006, del 14 de desembre, de l’impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries.

5. Examen i aprovació, si escau, de les liquidacions de comptes del Consell General, dels òrgans que hi estan vinculats, de l’Administració general i de les entitats parapúbliques corresponents a l’exercici del 2005, així com dels resultats de l’informe del Tribunal de Comptes en relació a les transferències fetes als comuns, corresponents al mateix exercici.

6. Examen i aprovació, si escau, de l’esmena a la totalitat presentada pel M. I. Sr. Jaume Bartumeu Cassany, president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, al Projecte de llei d’acompanyament del Projecte de llei de pressupost 2008 sobre les noves formes de contractació i finançament d’obres públiques.

7. Examen i aprovació, si escau, del Projecte de llei d’inversions estrangeres al Principat d’Andorra.

8. Examen i aprovació, si escau, de la Proposta d'acord presentada per la M. I. Sra. Lurdes Font Puigcernal, presidenta suplent del Grup Parlamentari CDA + Segle XXI, pel M. I. Sr. Francesc Rodríguez Rossa, president suplent del Grup Parlamentari Socialdemòcrata i pel M. I. Sr. Jaume Serra Serra, president suplent del Grup Parlamentari Liberal, relativa a la constitució d'una fundació per a la preservació del patrimoni rústic.

9. Presa en consideració, si escau, de la Proposició de llei de la seguretat social.

10. Presa en consideració, si escau, de la Proposició de llei de regulació dels apartaments moblats per vacances i de les empreses que els exploten.

11. Examen i aprovació, si escau, de la Proposta d'aprovació de l'adhesió a l'Acord relatiu als transports internacionals de mercaderies peribles i als ginys especials utilitzats per a aquests transports, fet a Ginebra l'1 de setembre de 1970.

12. Examen i aprovació, si escau, del Projecte de llei de crèdit extraordinari per finançar les despeses derivades de l'execució del projecte núm. 0012/2007 relatiu a la construcció d'una galeria de serveis i d'evacuació paral·lela al túnel d'Envalira. Obra civil i instal·lacions.