Ves al contingut. | Salta a la navegació

DCG 17/2008

Sessió ordinària del dia 18 de desembre del 2008
PDF document icon Diari 17-2008.pdf — PDF document, 538 KB (551247 bytes)

1. Examen i aprovació, si escau, de l’esmena a la totalitat presentada pel M. I. Sr. Jaume Bartumeu Cassany, president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, al Projecte de llei del pressupost per a l'exercici 2009, així com del Projecte de pressupost del Tribunal Constitucional pel 2009 i del Projecte de pressupost del Consell General pel 2009.

2. Examen i aprovació, si escau, del Projecte de llei de mesures de reactivació econòmica.

3. Nomenament del cap i dels dos inspectors de l’Agència Andorrana de Protecció de Dades.

4. Examen i aprovació, si escau, del Projecte de llei del Cos de Banders.

5. Examen i aprovació, si escau, de l'adhesió a l’Acord europeu relatiu al transport internacional de mercaderies perilloses per carretera (ADR), fet a Ginebra el 30 de setembre de 1957, esmenat pel Protocol d’esmena de l’apartat 3 de l’article 14 de l’Acord, fet a Nova York el 21 d’agost de 1975, i de l’adhesió al Protocol d’esmena dels articles 1 a), 14 1) i 14 3) b) de l’Acord europeu del 30 de setembre de 1957 relatiu al transport internacional de mercaderies perilloses per carretera (ADR), fet a Ginebra el 28 d’octubre de 1983.

6. Examen i aprovació, si escau, del Projecte de llei qualificada de llibertat sindical.

7. Examen i aprovació, si escau, del Projecte de llei de la seguretat i la salut en el treball.

8. Examen i aprovació, si escau, del Projecte de llei del Codi de relacions laborals.

9. Examen i aprovació, si escau, de la Proposició de llei de modificació de la Llei 2/2008, del 8 d’abril, d’inversions estrangeres al Principat d’Andorra.