Ves al contingut. | Salta a la navegació

DCG 12/2008

Sessió ordinària del dia 30 d’octubre del 2008
PDF document icon Diari 12-2008.pdf — PDF document, 300 KB (308104 bytes)

1. Examen i aprovació, si escau, de la Proposta d’aprovació de l’adhesió al Conveni internacional contra el dopatge en l’esport, adoptat a París el 19 d’octubre del 2005.

2. Examen i aprovació, si escau, de la Proposta d'acord sobre el restabliment de les tres emissores de Ràdio France.

3. Examen i aprovació, si escau, del Projecte de llei de crèdit extraordinari per finançar i regularitzar la situació economicoadministrativa de diverses despeses derivades de l’execució dels projectes núm. 0036/2004 i 0027/2004 relatius a les obres en curs de la perforació, del revestiment i de l’enllaç oest del túnel dels Dos Valires.

4. Examen i aprovació, si escau, de l’esmena a la totalitat amb text alternatiu, presentada pel M. I Sr. Jaume Bartumeu Cassany, president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, al Projecte de llei de mesures de reactivació econòmica.

5. Examen i aprovació, si escau, del Projecte de llei de creació de la societat pública Andorra Desenvolupament i Inversió, SA.

6. Examen i aprovació, si escau, del Projecte de llei d’autorització de la creació de la Universitat de les Valls.

7. Examen i aprovació, si escau, de la Proposta d'aprovació de l'adhesió al Conveni per a la protecció de la capa d'ozó, adoptat a Viena el 22 de març de 1985 i al Protocol relatiu a les substàncies que esgoten la capa d'ozó, fet a Montreal el 16 de setembre de 1987 ajustat i/o esmenat a Londres el 29 de juny de 1990, a Copenhaguen el 25 de novembre de 1992, a Viena el 7 de desembre de 1995, a Montreal el 17 de setembre de 1997 i a Beijing el 3 de desembre de 1999.

8. Presa en consideració, si escau, de la Proposició de llei de modificació de la Llei de l’esport, de 30 de juny de 1998.

9. Examen i aprovació, si escau, del Projecte de llei sobre el règim jurídic de les entitats financeres -no bancàries- de crèdit especialitzat.

10. Examen i aprovació, si escau, de l’informe de la Comissió Legislativa de Finances i Pressupost relatiu a l’Informe 1/2008 del Tribunal de Comptes en relació amb les despeses electorals relatives a les eleccions comunals celebrades el 2 de desembre del 2007.