Ves al contingut. | Salta a la navegació

DCG 6/2000

Sessió Ordinària del dia 11 d'octubre del 2000
PDF document icon Diari 6-2000, del 11 d'Octubre.pdf — PDF document, 248 kB (254,129 bytes)

1. Informe de la Comissió Permanent sobre els afers tractats fora període de sessions.

2. Examen i aprovació, si escau, de les liquidacions de comptes del Consell General, de l'Administració general i de les entitats parapúbliques, corresponents a l'exercici de 1998.

3. Examen i aprovació, si escau, de les auditories relatives a les inversions i despeses realitzades pels honorables comuns a càrrec de les transferències fetes per l'Administració general corresponents a l'exercici de 1998.

4. Examen i aprovació, si escau, de la Proposta d'aprovació de l'adhesió al Conveni sobre l'aviació civil internacional, de la ratificació dels Protocols relacionats i de l'acceptació dels Protocols relacionats.

5. Examen i aprovació, si escau, de la Proposta d'aprovació de l'acceptació de l'esmena a l'article 9.3) del Conveni pel qual s'institueix l'Organització Mundial de la Propietat Intel·lectual.

6. Examen i aprovació, si escau, de les esmenes a la totalitat presentades pels M. I. Srs. Jordi Torres Alís, en representació de l'Agrupament Nacional Democràtic, Jaume Bartumeu Cassany, en representació del Grup Mixt, al Projecte de llei qualificada de la funció pública.

7. Examen i aprovació, si escau, de l'esmena a la totalitat presentada pel M. I. Sr. Jaume Bartumeu Cassany, en representació del Grup Mixt, al Projecte de llei general d'ordenació del territori i urbanisme.

8. Examen i aprovació, si escau, del Projecte de llei reguladora de les mesures per garantir la transició cap a l'euro al Principat d'Andorra.

9. Designació del president i dels dos membres del Tribunal de Comptes.

10. Preguntes al Govern amb resposta oral.
(segons llistat annex)

Llistat de preguntes al Govern amb resposta oral disponibles per a la sessió del dia 11 d'octubre del 2000

1. Pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Jaume Bartumeu Cassany, conseller general, per escrit de data 10 d'octubre del 2000, relativa a les peticions dels sectors del transport de mercaderies i de passatgers en relació al preu dels carburants, amb declaració d'urgència. (Reg. Núm. 1164-A).

2. Pregunta amb resposta oral del Govern presentada pels M. I. Srs. Jaume Bartumeu Cassany i M. Rosa Ferrer Obiols, del Grup Mixt, per escrit de data 8 d'agost del 2000, relativa al forn incinerador d'escombraries situat a la carretera de la Comella. (Reg. Núm. 908-A).