Ves al contingut. | Salta a la navegació

DCG 10/2000

Sessió ordinària del dia 29 de desembre del 2000
PDF document icon Diari 10-2000, del 29 de Desembre.pdf — PDF document, 276 KB (283098 bytes)

1- Examen i aprovació, si escau, del Projecte de llei general d'ordenació del territori i urbanisme.

2- Examen i aprovació, si escau, del Projecte de llei de cooperació penal internacional i de lluita contra el blanqueig de diners o valors producte de la delinqüència internacional.

3- Examen i aprovació, si escau, del Projecte de llei qualificada d'associacions.

4- Examen i aprovació, si escau, del Projecte de llei de l'impost sobre transmissions patrimonials immobiliàries.

5- Examen i aprovació, si escau, de la Proposta d'aprovació de les esmenes als articles 38, 37, 14 i 15 dels estatuts de l'Organització Mundial del Turisme i als apartats 12 i 13 de l'annex relatiu a les regles de finançament.

6- Examen i aprovació, si escau, de la Proposta d'aprovació de la ratificació de l'Estatut de Roma de la Cort Penal Internacional.

7- Examen i aprovació, si escau, de la Proposta de declaració d'alienabilitat i permuta d'un terreny amb el Sr. Daniel Coma Areny.

8- Examen i aprovació, si escau, de l'esmena a la totalitat presentada pel M. I. Sr. Jaume Bartumeu Cassany, en representació del Grup Mixt, al Projecte de llei de simplificació dels tràmits d'obertura d'establiments comercials i industrials.

9- Proposta d'acord relativa a la construcció de la nova seu del Consell General.

10- Proposta de declaració de la utilitat pública i la necessitat d'ocupació definitiva i adquisició, i d'ocupació temporal d'uns terrenys en relació amb el projecte de proteccions enfront la caiguda de blocs rocosos al Solà d'Andorra la Vella. Zona Bon Repòs-Col.legi Janer

11- Preguntes al Govern amb resposta oral.
(segons llistat annex)

Llistat de preguntes al Govern amb resposta oral disponibles per a la sessió del dia 29 de desembre del 2000

1. Pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Jaume Bartumeu Cassany, del Grup Mixt, per escrit de data 6 de desembre del 2000, relativa al forn incinerador d’escombraries. (Reg. 1440–A)

2. Pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Jaume Bartumeu Cassany, del Grup Mixt, per escrit de data 6 de desembre del 2000, relativa al repartiment del correu. (Reg. 1441–A)