Ves al contingut. | Salta a la navegació

DCG 8/1999

Sessió Ordinària del dia 30 de setembre de 1999
PDF document icon Diari 8-1999, del 30 de Setembre.pdf — PDF document, 586 KB (601065 bytes)

1– Examen i aprovació, si escau, de les esmenes a la totalitat presentades pels M. I. Srs. Vicenç Mateu Zamora i Jaume Bartumeu Cassany, en representació del Grup Mixt, i pel M. I. Sr. Jordi Torres Alís, en representació de l’Agrupament Nacional Democràtic, al Projecte de llei de creació de la societat pública Forces Elèctriques d’Andorra SA.

2– Presa en consideració, si escau, de la Proposició de llei de l’estatut de la radiodifusió i televisió pública i de creació de la societat pública radiotelevisió d’Andorra SA.

3– Examen i aprovació, si escau, de la Proposta d’acord relativa a la presentació d’un pla per a la modificació dels programes de la segona ensenyança, presentada pels M. I. Srs. Vicenç Mateu Zamora i Vicenç Alay Ferrer, en representació del Grup Mixt.

4– Presa en consideració, si escau, de la Proposició de llei qualificada de modificació de la Llei qualificada de la nacionalitat de data 5 d’octubre de 1995.

5– Examen i aprovació, si escau, de la Proposta de declaració d’alienabilitat i permuta amb la societat la Gonarda, SA.

6– Presa en consideració, si escau, de la Proposició de llei qualificada de modificació dels articles 6.1 i 7.1 de la Llei qualificada del règim electoral i del referèndum.

7– Presa en consideració, si escau, de la Proposició de llei del Tribunal de Comptes.

8– Examen i aprovació, si escau, de la Proposta d’acord relativa a la modificació de l’article 6.2 del Decret de qualificació d’interès nacional i social d’un programa destinat al finançament privilegiat de l’habitatge de data 26 d’abril de 1995, presentada pels M. I. Srs. Vicenç Mateu Zamora i Vicenç Alay Ferrer, en representació del Grup Mixt.

9– Examen i aprovació, si escau, de la Proposta d’acceptació de les esmenes a l’article XIX del Conveni per a la creació de l’Organització Europea de Telecomunicacions per satèl·lit EUTELSAT i a l’article 22 de l’acord d’explotació.

10– Examen i aprovació, si escau, de la Proposta de ratificació del Conveni entre el Principat d’Andorra i el Regne del Marroc relatiu a l’assistència a persones detingudes i al trasllat de persones condemnades.

11– Examen i aprovació, si escau, del Projecte de llei de suplement de crèdit pressupostari per les despeses derivades de l’assistència lletrada per al torn d’ofici davant el servei de Policia.

12– Preguntes al Govern amb resposta oral.
(Segons llistat annex)

ANNEX
Llistat de preguntes al Govern amb resposta oral disponibles per a la sessió del 30 de setembre de 1999

1. Pregunta amb resposta oral del Govern presentada pels M. I. Srs. Vicenç Mateu Zamora i Vicenç Alay Ferrer, consellers generals, per escrit de data 9 de juny de 1999 (Reg. 713–A)

2. Pregunta amb resposta oral del Govern presentada pels M. I. Srs. Vicenç Mateu Zamora i Vicenç Alay Ferrer, consellers generals, per escrit de data 9 de juny de 1999 (Reg. 714–A)

3. Pregunta amb resposta oral del Govern presentada pels M. I. Srs. Vicenç Mateu Zamora i Vicenç Alay Ferrer, consellers generals, per escrit de data 9 de juny de 1999 (Reg. 715–A)

4. Pregunta amb resposta oral del Govern presentada pels M. I. Srs. Vicenç Mateu Zamora i Vicenç Alay Ferrer, consellers generals, per escrit de data 9 de juny de 1999 (Reg. 716–A)

5. Pregunta amb resposta oral del Govern presentada pels M. I. Srs. Vicenç Mateu Zamora i Vicenç Alay Ferrer, consellers generals, per escrit de data 9 de juny de 1999 (Reg. 717–A)

6. Pregunta amb resposta oral del Govern presentada pels M. I. Srs. Vicenç Mateu Zamora i Vicenç Alay Ferrer, consellers generals, per escrit de data 9 de juny de 1999 (Reg. 718–A)

7. Pregunta amb resposta oral del Govern presentada pels M. I. Srs. Vicenç Mateu Zamora i Vicenç Alay Ferrer, consellers generals, per escrit de data 9 de juny de 1999 (Reg. 719–A)

8. Pregunta amb resposta oral del Govern presentada pels M. I. Srs. Vicenç Mateu Zamora i Vicenç Alay Ferrer, consellers generals, per escrit de data 9 de juny de 1999 (Reg. 720–A)

9. Pregunta amb resposta oral del Govern presentada pels M. I. Srs. Vicenç Mateu Zamora i Vicenç Alay Ferrer, consellers generals, per escrit de data 9 de juny de 1999 (Reg. 721–A)

10. Pregunta amb resposta oral del Govern presentada pels M. I. Srs. Vicenç Mateu Zamora i Vicenç Alay Ferrer, consellers generals, per escrit de data 9 de juny de 1999 (Reg. 722–A)

11. Pregunta amb resposta oral del Govern presentada pels M. I. Srs. Vicenç Mateu Zamora i Vicenç Alay Ferrer, consellers generals, per escrit de data 9 de juny de 1999 (Reg. 723–A)

12. Pregunta amb resposta oral del Govern presentada pels M. I. Srs. Vicenç Mateu Zamora i Vicenç Alay Ferrer, consellers generals, per escrit de data 9 de juny de 1999 (Reg. 724–A)

13. Pregunta amb resposta oral del Govern presentada pels M. I. Srs. Vicenç Mateu Zamora i Vicenç Alay Ferrer, consellers generals, per escrit de data 9 de juny de 1999 (Reg. 725–A)

14. Pregunta amb resposta oral del Govern presentada pels M. I. Srs. Vicenç Mateu Zamora i Vicenç Alay Ferrer, consellers generals, per escrit de data 9 de juny de 1999 (Reg. 726–A)

15. Pregunta amb resposta oral del Govern presentada pels M. I. Srs. Vicenç Mateu Zamora i Vicenç Alay Ferrer, consellers generals, per escrit de data 9 de juny de 1999 (Reg. 727–A)

16. Pregunta amb resposta oral del Govern presentada pels M. I. Srs. Vicenç Mateu Zamora i Vicenç Alay Ferrer, consellers generals, per escrit de data 9 de juny de 1999 (Reg. 728–A)

17. Pregunta amb resposta oral del Govern presentada pels M. I. Srs. Vicenç Mateu Zamora i Vicenç Alay Ferrer, consellers generals, per escrit de data 9 de juny de 1999 (Reg. 729–A)

18. Pregunta amb resposta oral del Govern presentada pels M. I. Srs. Vicenç Mateu Zamora i Vicenç Alay Ferrer, consellers generals, per escrit de data 9 de juny de 1999 (Reg. 730–A)

19. Pregunta amb resposta oral del Govern presentada pels M. I. Srs. Vicenç Mateu Zamora i Vicenç Alay Ferrer, consellers generals, per escrit de data 9 de juny de 1999 (Reg. 731–A)

20. Pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Jaume Bartumeu Cassany, conseller general, per escrit de data 4 d’agost de 1999, relativa a la potabilitat de l’aigua destinada al consum humà a la zona de Besillosa–la Massana (Reg. 931–A)

21. Pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Jaume Bartumeu Cassany, conseller general, per escrit de data 5 d’agost de 1999, relativa als acords de la STA amb l’operador telefònic IRIDIUM (Reg. 939–A)