Ves al contingut. | Salta a la navegació

DCG 4/1999

Sessió Ordinària del dia 22 d'abril de 1999
PDF document icon Diari 4-1999, del 22 d'Abril.pdf — PDF document, 479 KB (490944 bytes)

1- Examen i aprovació, si escau, de l’esmena a la totalitat presentada pel M. I. Sr. Simó Duró Coma, en representació del Grup Mixt, al Projecte de llei de suplement de crèdit pressupostari per a les despeses derivades de les millores al projecte núm. 552 “construcció de l’edifici administratiu de l’Obac”.

2- Examen i aprovació, si escau, de la Proposta d’adhesió al Conveni de les Nacions Unides contra el tràfic il·lícit d’estupefaents i de substàncies psicotròpiques, adoptat per la conferència en la 6a sessió plenària el dia 19 de desembre de 1988 i de ratificació del Conveni relatiu al blanqueig, al descobriment, a l’embargament i a la confiscació dels productes del crim fet a Estrasburg el 8 de novembre de 1990.

3- Examen i aprovació, si escau, de la Proposta de ratificació del Conveni per a la salvaguarda del patrimoni arquitectònic d’Europa.

4- Examen i aprovació, si escau, de la Proposta d’adhesió al Conveni de Basilea sobre el control de moviments transfronterers de residus perillosos i la seva eliminació aprovat per la Conferència de Plenipotenciaris el 22 de març de 1989 i a l’esmena al Conveni adoptada a la tercera reunió de la Conferència de les parts en el Conveni a Ginebra el 22 de setembre de 1995.

5- Examen i aprovació, si escau, del Projecte de llei qualificada de modificació de la Llei qualificada del Tribunal Constitucional.

6- Examen i aprovació, si escau, del Projecte de llei de modificació de la Llei transitòria de procediments judicials.

7- Examen i aprovació, si escau, de l’esmena a la totalitat presentada pel M. I. Sr. Simó Duró Coma, en representació del Grup Mixt, al Projecte de llei de suplement de crèdit per fer front a les despeses derivades de l’execució de l’obra “Projecte de proteccions enfront la caiguda de blocs rocosos a la Solana d’Andorra la Vella. Zona: Edifici Bon Repòs-Col.legi Janer”. Projecte núm. 1648.1, a la parròquia d’Andorra la Vella.

8- Examen i aprovació, si escau, de les esmenes a la totalitat presentades pel M. I. Sr. Jordi Torres Alís, president de l’Agrupament Nacional Democràtic, i pels M. I. Srs. Simó Duró Coma, Jaume Bartumeu Cassany i Vicenç Alay Ferrer, en representació del Grup Mixt, al Projecte de llei qualificada de modificació del Codi penal.

9- Examen i aprovació, si escau, de l’esmena a la totalitat amb text alternatiu, presentada pels M. I. Srs. Jaume Bartumeu Cassany i Simó Duró Coma, en representació del Grup Mixt, al Projecte de llei de modificació de l’Ordinació número 2 de serveis públics del Consell General, de data 29 de juliol de 1981.

10- Examen i aprovació, si escau, del Projecte de llei qualificada de la jurisdicció de menors, de modificació parcial del Codi penal i de la Llei qualificada de la justícia.

11- Nomenament d’un membre de la junta de Govern de l’ORTA.

12- Resposta oral del Govern a la pregunta formulada pels M. I. Srs. Jordi Torres Alís, Jaume Bartumeu Cassany, Vicenç Mateu Zamora i Simó Duró Coma, consellers generals, per escrit de data 30 de desembre de 1998, relativa a la utilització per Andorra de l’euro com a moneda oficial.

13- Resposta oral del Govern a la pregunta formulada pels M. I. Srs. Vicenç Mateu Zamora i Vicenç Alay Ferrer, consellers generals, per escrit de data 16 de febrer de 1999, relativa al problema de la inadaptació escolar i als conflictes que aquesta genera.

14- Resposta oral del Govern a la pregunta formulada pels M. I. Srs. Vicenç Mateu Zamora i Vicenç Alay Ferrer, consellers generals, per escrit de data 15 de març de 1999, relativa a la insuficiència de places de guarderia.

15- Resposta oral del Govern a la pregunta formulada pels M. I. Srs. Jordi Torres Alís, Jaume Bartumeu Cassany, Vicenç Mateu Zamora i Simó Duró Coma, consellers generals, per escrit de data 30 de març de 1999, relativa a l’acord de cooperació amb la Unió Europea.