Ves al contingut. | Salta a la navegació

DCG 8/2006

Sessió ordinària del dia 21 de juny del 2006
PDF document icon s08-2006 del 21 de juny.pdf — PDF document, 305 kB (312,368 bytes)

1. Examen i aprovació, si escau, del Projecte de llei de crèdit extraordinari per finançar els treballs de peritació, d'auditoria i adequació legal dels fluxos de la informació en el tractament de les dades personals en tots els serveis oferts per l'operadora STA al contingut de la Llei 15/2003, del 18 de desembre, qualificada de protecció de dades personals.

2. Examen i aprovació, si escau, de l’esmena a la totalitat presentada pels M. I. Srs. Vicenç Alay Ferrer, Jordi Font Mariné i Esteve López Montanya, consellers generals del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, al Projecte de llei de modificació de la Llei 17/2004, del 3 de novembre, de l’impost indirecte sobre la prestació de serveis empresarials i professionals.

3. Examen i aprovació, si escau, de l’esmena a la totalitat presentada pels M. I. Srs. Vicenç Alay Ferrer, Jordi Font Mariné i Esteve López Montanya, consellers generals del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, al Projecte de llei de modificació de la Llei 18/2004, del 3 de novembre, de l’impost indirecte sobre la producció interna.

4. Examen i aprovació, si escau, de l’esmena a la totalitat presentada pels M. I. Srs. Vicenç Alay Ferrer, Jordi Font Mariné i Esteve López Montanya, consellers generals del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, al Projecte de llei de modificació de la Llei 19/2004, del 3 de novembre, de l’impost indirecte sobre les activitats comercials.

5. Examen i aprovació, si escau, del Projecte de llei de modificació de la Llei de l’impost sobre transmissions patrimonials immobiliàries.

6. Examen i aprovació, si escau, de la Proposta d’aprovació de la ratificació del Pacte internacional relatiu als drets civils i polítics, i del Protocol opcional del Pacte internacional relatiu als drets civils i polítics, fets a Nova York el 16 de desembre de 1966 i del Segon Protocol opcional del Pacte internacional relatiu als drets civils i polítics destinat a abolir la pena de mort, fet a Nova York el 15 de desembre de 1989.

7. Presa en consideració, si escau, de la Proposició de llei per la qual s’estableix el dret a rebre una indemnització, per part de les persones que hagin desenvolupat l’hepatitis C, abans de l’any 1991, com a conseqüència d’haver rebut una transfusió sanguínia o bé per contagi en la seva activitat laboral a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell.

8. Examen i aprovació, si escau, de la Proposta d'acord presentada pel M. I. Sr. Jaume Bartumeu Cassany, president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, encomanant al Govern que iniciï els tràmits necessaris perquè durant el període de sessions que s'ha iniciat l'1 de març de 2006, l'Estat Andorrà figuri d'entre els estats membres del Consell d'Europa que han ratificat la Convenció penal sobre la corrupció del Consell d'Europa.

9. Examen i aprovació, si escau, de la Proposició de llei de modificació de la Llei general d’ordenació del territori i urbanisme, de 29 de desembre del 2000.

10. Presa en consideració, si escau, de la Proposició de llei de modificació de la Llei 4/2006, del 7 d'abril, de mesures urgents i puntuals de reforma del sistema de seguretat social.

11. Examen i aprovació, si escau, de la Proposta d’acord relativa a què el Govern aprovi un nou text reglamentari que substitueixi l'actual Reglament regulador de revisions mèdiques de data 21 de gener de 1998, i doni les instruccions necessàries per a què mentre regeixi l'actual Reglament es deixin sense efecte aquelles disposicions que entren en conflicte amb l'establert a la Llei i a les disposicions citades en l’apartat anterior, presentada pel M. I. Sr. Jaume Bartumeu Cassany, president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata.