Ves al contingut. | Salta a la navegació

DCG 18/2007

Sessió ordinària del dia 22 de novembre del 2007
PDF document icon s18-2007.pdf — PDF document, 325 KB (333800 bytes)

1. Elecció d’un membre de la Comissió Permanent del Consell General.

2. Examen i aprovació, si escau, de la Proposta d’aprovació de l’adhesió al Conveni sobre el reconeixement de les qualificacions relatives a l’ensenyament superior a la regió europea, fet a Lisboa l’11 d’abril de 1997.

3. Presa en consideració, si escau, de la Proposició de llei de modificació de la disposició transitòria segona de la Llei 10/2003, del 27 de juny, de les finances comunals.

4. Informe anyal del Raonador del Ciutadà corresponent a l’any 2006.

5. Examen i aprovació, si escau, del Projecte de llei relativa a la societat concessionària Centre de Tractament de Residus, SA.

6. Examen i aprovació, si escau, de la Proposta d’aprovació de la ratificació del Conveni del Consell d’Europa per a la prevenció del terrorisme, fet a Varsòvia el 16 de maig del 2005.

7. Examen i aprovació, si escau, del Projecte de llei per regularitzar provisionalment les quotes de participació transferides als comuns els anys 2006 i 2007 segons els imports liquidats en els pressupostos de l’Administració general dels exercicis 2005 i 2006, i de suplement de crèdit, per fer front als imports derivats de les regularitzacions provisionals dels exercicis esmentats.

8. Examen i aprovació, si escau, del Projecte de llei de suplement de crèdit per finançar les despeses derivades de la regularització de les transferències als comuns de l’exercici 2005, un cop el Consell General ha aprovat la liquidació del pressupost de l’Administració general de l’exercici 2004.

9. Examen i aprovació, si escau, del Projecte de llei de suplement de crèdit per finançar les despeses derivades de l’adquisició de material de telecomunicacions per al Departament de Policia.

10. Examen i aprovació, si escau, del Projecte de llei de suplement de crèdit per finançar les despeses en concepte d’ajudes per a la conservació integrada, la restauració, el manteniment i la millora del patrimoni cultural, per donar compliment a l’article 35, Ajuts públics, punt 1, de la Llei 9/2003, del 12 de juny, del patrimoni cultural d’Andorra.

11. Examen i aprovació, si escau, de la Proposta d’acord instant el Govern a negociar amb la concessionària del Túnel d’Envalira unes condicions tarifàries especials pels habitants del Pas de la Casa i per a les persones que hi tenen el seu lloc de treball.

12. Examen i aprovació, si escau, del Projecte de llei qualificada de modificació de la Llei qualificada d’immigració, del 14 de maig del 2002.

13. Examen i aprovació, si escau, de la Proposició de llei qualificada de modificació de la Llei qualificada del règim electoral i del referèndum.