Ves al contingut. | Salta a la navegació

DCG 4/2002

Sessió ordinària del dia 18 d'abril del 2002
PDF document icon Diari 4-2002, del 18 d'abril.pdf — PDF document, 385 KB (394716 bytes)

1- Presa en consideració, si escau, de la Proposició de llei de modificació de la Llei de beques i de crèdits d'estudis.

2- Examen i aprovació, si escau, de la Proposta d'acord sobre criteris de concepte i de forma per a l'elaboració de les proposicions i dels projectes de llei.

3- Examen i aprovació, si escau, de la Proposta d'acord relativa a demanar al Tribunal de Comptes que realitzi un informe de fiscalització, o que aquest faci realitzar per una empresa d'auditoria de reconegut renom internacional, un informe d'auditoria que reculli quin és l'endeutament consolidat de l'Administració General de l'Estat a 31 de desembre de l'any 2000 i a 31 de desembre de l'any 2001.

4- Presa en consideració, si escau, de la Proposició de llei de modificació de la Llei qualificada del Tribunal Constitucional de 2 de setembre de 1993.

5- Presa en consideració, si escau, de la Proposició de llei de modificació del Reglament tècnic de la Caixa Andorrana de Seguretat Social.

6- Examen i aprovació, si escau, de la Proposta d'aprovació de la ratificació del Conveni entre el Govern del Principat d'Andorra i el Govern de la República Francesa relatiu als despatxos de controls nacionals juxtaposats.

7- Examen i aprovació, si escau, de l'esmena a la totalitat presentada pels M. I. Srs. Josep Garrallà Rossell, Jordi Mas Torres i Joan Monegal Blasi, consellers generals, al Projecte de llei de suplement de crèdit per a les despeses derivades del projecte, construcció i explotació durant un any de l'estació depuradora d'aigües residuals de la zona sud d'Andorra.

8- Informe anual del Raonador del Ciutadà corresponent a l'any 2000.

9- Examen i aprovació, si escau, de la Proposta d'aprovació de l'adhesió al Conveni de les Nacions Unides de lluita contra la desertificació en els països afectats per sequera greu i/o desertificació, principalment a Àfrica.

10- Examen i aprovació, si escau, de la Proposta d'aprovació de la ratificació del Conveni per a la creació de l'Organització europea de telecomunicacions per satèl·lit "EUTELSAT" esmenat.