Ves al contingut. | Salta a la navegació

DCG 5/2013

Sessió ordinària del dia 9 de maig del 2013
PDF document icon Diari 5-2013 del 9 de maig del 2013 .pdf — PDF document, 521 kB (534434 bytes)

1. Elecció del càrrec de Secretari de la Sindicatura.
2. Examen i votació del Projecte de llei de modificació de la Llei 85/2010, del 18 de novembre, de mesures provisionals en relació amb el règim d'energia elèctrica.
3. Examen i votació de la proposta d’aprovació de la ratificació de l’Acord entre el Govern del Principat d’Andorra i el Govern dels Estats Units d’Amèrica relatiu al repartiment del comís dels instruments i dels productes del delicte.
4. Examen i votació de la presa en consideració de la Proposició de llei en què s'estableixen mesures contra la morositat.
5. Examen i votació de la presa en consideració de la Proposició de llei de serveis socials i sociosanitaris.
6. Examen i votació de les esmenes a la totalitat, formulades pel M. I. Sr Jaume Bartumeu Cassany, President del Grup Parlamentari Mixt i pel M. I. Sr. David Rios Rius, President del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, al Projecte de llei de crèdit extraordinari per finançar l’adquisició d’accions de la societat Centre de Tractament de Residus, SA.
7. Examen i votació del Projecte de llei sobre el règim jurídic de les entitats operatives del sistema financer andorrà i altres disposicions que regulen l’exercici de les activitats financeres al Principat d’Andorra.
8. Examen i votació del Projecte de llei sobre els requisits organitzatius i les condicions de funcionament de les entitats operatives del sistema financer, la protecció de l’inversor, l’abús de mercat i els acords de garantia financera.