Ves al contingut. | Salta a la navegació

DCG 12/1995

Sessió Ordinària del dia 14 de desembre de 1995
PDF document icon Diari 12-1995, del 14 de Desembre.pdf — PDF document, 67 kB (69226 bytes)

1- Examen i aprovació, si escau, del Projecte de Llei de suplement de crèdit per fer front a les despeses derivades de l'obra "Dragats dels assuts del riu d'Os a la zona de Bixessarri".

2- Examen i aprovació, si escau, del Projecte de Llei de suplement de crèdit pressupostari per fer front a les despeses derivades del lloguer d'un terreny a Santa Coloma per a la ubicació d'uns prefabricats per als alumnes de batxillerat i per al lloguer d'un edifici per les aules de l'Escola andorrana d'Encamp.

3- Examen i aprovació, si escau, del Projecte de Llei de suplement de crèdit pressupostari per fer front a les despeses derivades de la reparació dels vehicles dels Servei de prevenció i extinció d'incendis i salvament.

4- Examen i aprovació, si escau, del Projecte de Llei de suplement de crèdit per fer front a les despeses derivades de la compra del material informàtic de l'Oficina de Marques del Principat d'Andorra (OMPA) no pressupostades en la Llei del Pressupost per al 1995.

5- Examen i aprovació, si escau, del Projecte de Llei de suplement de crèdit pressupostari per fer front a les despeses derivades dels peritatges, d'advocats d'ofici i del lloguer dels locals on està ubicada l'Administració de justícia.

6- Examen i aprovació, si escau, del Projecte de Llei de suplement de crèdit per fer front a les despeses derivades de la construcció de l'Oficina de Marques del Principat d'Andorra (OMPA) no pressupostades en la Llei de Pressupost per al 1995.

7- Examen i aprovació, si escau, del Projecte de Llei de crèdit extraordinari per fer front a les despeses derivades de la compra del mobiliari i equipament de l'Oficina de Marques del Principat d'Andorra (OMPA) no pressupostades en la Llei de Pressupost per al 1995.

8- Examen i aprovació, si escau, del Projecte de Llei de modificació de l'Article 2 del Reglament d'aplicació Núm. 6 i dels articles 3 i 4 del Reglament d'aplicació Núm. 10 de la Caixa Andorrana de Seguretat Social.

9- Examen i aprovació, si escau, del Projecte de Llei de creació de l'Escola de formació de professions esportives.

10- Examen i aprovació, si escau, de la Proposta d'adhesió d'Andorra a l'Organització Mundial del Turisme.

11- Examen i aprovació, si escau, de la Proposició de Llei de modificació dels articles 8 i 11.1 del Decret dels Delegats Permanents sobre la regulació del contracte de treball, de data 15 de gener de 1974.

12- Presa en consideració, si escau, de la Proposició de Llei qualificada reguladora del procediment de control previ de constitucionalitat dels acords internacionals que es refereix l'Article 64.2 de la Constitució.

13- Presa en consideració, si escau, de la Proposició de Llei de l'obra pública.

14- Presa en consideració, si escau, de la Proposta d'acord de suplement de crèdit pressupostari per equipaments de les noves dependències de Sindicatura.

15- Preguntes al Govern.