Ves al contingut. | Salta a la navegació

DCG 4/2003

Sessió ordinària del dia 24 d'abril del 2003
PDF document icon Diari 4-2003, del 24 d'abril.pdf — PDF document, 407 kB (417,528 bytes)

1- Examen i aprovació, si escau, de les liquidacions de comptes del Consell General, Administració general i parapúbliques, corresponents als exercicis 1999 i 2000, així com de l'informe del Tribunal de Comptes relatiu a les transferències fetes als comuns, corresponents als mateixos exercicis.

2- Examen i aprovació, si escau, de les esmenes a la totalitat presentades pel Grup Parlamentari Socialdemòcrata i pel Grup Mixt al Projecte de llei de crèdit extraordinari per fer front a les despeses derivades dels treballs de redacció del projecte constructiu, construcció i explotació temporal del nou centre de transferència de residus d'Andorra.

3- Examen i aprovació, si escau, de la declaració d'utilitat pública de l'obra, projecte núm. 1650.2 "Vial contigu al riu Gran Valira: Tram Santa Coloma - La Margineda, 2a fase".

4- Examen i aprovació, si escau, de la declaració d'utilitat pública de l'obra, projecte núm. 1648.5 "Proteccions enfront la caiguda de blocs rocosos a la solana d'Andorra la Vella, zona carrer Mestre Xavier Plana - carrer Font del Puial".

5- Examen i aprovació, si escau, de la Moció presentada pel M. I. Sr. Jaume Bartumeu Cassany, president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, menada de la pregunta relativa a la possible confrontació bèl·lica a l'Iraq, formulada en la sessió del Consell General del dia 13 de març del 2003.

6- Examen i aprovació, si escau, de la Proposta d'acord presentada pel M. I. Sr. Jaume Bartumeu Cassany, president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, relativa a la greu situació de crisi internacional plantejada per la reticència del règim iraquià a enllestir el desarmament.

7- Examen i aprovació, si escau, del Projecte de llei de suplement de crèdit per fer front a les despeses derivades de diverses actuacions del Cos de Prevenció i Extinció d'Incendis i Salvament.

8- Examen i aprovació, si escau, del Projecte de llei de suplement de crèdit per fer front a les despeses derivades de l'atorgament d'ajuts a l'estudi per al curs 2002-2003.

9- Examen i aprovació, si escau, del Projecte de llei de suplement de crèdit per fer front a les despeses derivades dels treballs de redacció del projecte, construcció i explotació durant un any de l'estació depuradora d'aigües residuals nord-oriental d'Andorra.

10- Examen i aprovació, si escau, de l'esmena a la totalitat presentada pel M. I. Sr. Jaume Bartumeu Cassany, president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, a la declaració d'utilitat pública dels terrenys afectats per la construcció d'un giny mecànic d'unió entre el poble de la Massana i l'estació d'esquí Pal/Arinsal.