Ves al contingut. | Salta a la navegació

DCG 9/2005

Sessió ordinària del dia 15 de desembre del 2005
PDF document icon s09-2005.pdf — PDF document, 245 KB (251572 bytes)

1- Informe anyal del Raonador del Ciutadà corresponent a l'any 2004.

2- Examen i aprovació, si escau, de la Proposta d’aprovació de l’adhesió a l’Acta constitutiva de l’Organització de les Nacions Unides per a l’Alimentació i l’Agricultura (FAO).

3- Examen i aprovació, si escau, de la Proposta d’aprovació de l’adhesió al Conveni per a la repressió d’actes il·lícits contra la seguretat de l’aviació civil adoptat a Montreal el 23 de setembre de 1971 i al Protocol per a la repressió d’actes il·lícits de violència en els aeroports que presten servei a l’aviació civil internacional fet a Montreal el 24 de febrer de 1988.

4- Examen i aprovació, si escau, de la Proposta d’aprovació de l’adhesió al Conveni sobre la protecció física de les matèries nuclears, fet a Viena el 26 d’octubre de 1979.

5- Examen i aprovació, si escau, de la Proposta d’aprovació de l’adhesió al Conveni relatiu a les infraccions i a d’altres actes comesos a bord d’aeronaus, fet a Tòquio el 14 de setembre de 1963.

6- Examen i aprovació, si escau, de la Proposta d’aprovació de l’adhesió al Conveni relatiu al marcatge d’explosius plàstics per a la seva detecció, fet a Montreal l’1 de març de 1991.

7- Examen i aprovació, si escau, de la Proposta d’aprovació de l’adhesió al Conveni internacional sobre el Sistema harmonitzat de designació i codificació de les mercaderies, fet a Brussel·les el 14 de juny de 1983, esmenat pel Protocol d’esmena del 24 de juny de 1986.

8- Examen i aprovació, si escau, del Projecte de llei de suplement de crèdit per finançar les despeses derivades de l'organització del col·loqui "L'aplicació de les decisions de les jurisdiccions constitucionals”.

9- Nomenament dels membres del Consell Andorrà de l’Audiovisual.

10- Presa en consideració, si escau, de la Proposició de llei de modificació de la disposició final quarta de la Llei 17/2004, de 3 de novembre, de l’impost indirecte sobre la prestació de serveis empresarials i professionals.

11- Presa en consideració, si escau, de la Proposició de llei de modificació de la disposició final quarta de la Llei 18/2004, de 3 de novembre, de l’impost indirecte sobre la producció interna.

12- Presa en consideració, si escau, de la Proposició de llei de modificació de la disposició final tercera de la Llei 19/2004, de 3 de novembre, de l’impost indirecte sobre les activitats comercials.

13- Designació d’un magistrat del Tribunal Constitucional.

14- Examen i aprovació, si escau, del Projecte de llei de suplement de crèdit per finançar les despeses derivades de la regularització de les transferències als comuns de l’exercici 2003, un cop el Consell General ha aprovat la liquidació del pressupost de l’Administració general de l’exercici 2002.

15- Examen i aprovació, si escau, de la Proposta de declaració d’alienabilitat i permuta d’un terreny a la partida de les Riberaigües d’Encamp.

16- Examen i aprovació, si escau, de l’esmena a la totalitat presentada pel M. I. Sr. Jaume Bartumeu Cassany, president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, al Projecte de llei de suplement de crèdit per finançar despeses de funcionament i d’inversió diverses dels ministeris de Presidència del Govern; d’Urbanisme i Ordenament Territorial; de Finances; de Justícia i Interior; de Salut, Benestar Social i Família, d’Economia; d’Educació i Formació Professional; d’Habitatge, Joventut, Ensenyament Superior i Recerca; i d’Esports i Voluntariat pels conceptes dels articles següents: Despeses de béns corrents i serveis, despeses de transferències corrents i despeses d’inversió real.

17- Presa en consideració, si escau, de la Proposició de llei qualificada de modificació de la Llei qualificada del Tribunal Constitucional.

18- Presa en consideració, si escau, de la Proposició de llei de modificació puntual de la Llei de creació del fons andorrà de garantia d’automòbils i de la Llei del Codi de la circulació.

19. Examen i aprovació, si escau, del Projecte de llei de modificació de l’article 5.2 de l’Estatut Orgànic de l’STA.

20. Preguntes al Govern amb resposta oral:

Pregunta urgent amb resposta oral del Govern, presentada pel M. I. Sr. Francesc Casals Pantebre, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 14 de desembre del 2005, relativa als abocadors de terres, (Reg. Núm. 1176).