Ves al contingut. | Salta a la navegació

DCG 5/1991

Sessió ordinària del dia 6 de març de 1991. 06/03/1991
PDF document icon Diari 5-1991, del 06 de Març.pdf — PDF document, 194 KB (199334 bytes)

1.- Examen i aprovació, si escau, del Projecte de Llei d’Aprovació Global de Crèdits Extraordinaris i Suplements de Crèdits per a l’Actualització d’Obli-gacions Reals, segons es desprèn de l’informe d’auditoria de l’any 1989.

2.- Resposta oral del M.I. Govern, a la pregunta formulada per varis MM.II. Srs. Consellers Generals, relativa al transport de mercaderies, (Reg. Núm. 527-A).

3.- Resposta oral del M.I. Govern, a la pregunta formulada per varis MM.II. Srs. Consellers Generals, referent al Servei de Telecomunicacions d’Andorra, (Reg. Núm. 534-A).

4.- Resposta oral del M.I. Govern, a la pregunta formulada per varis MM.II. Srs. Consellers Generals, relativa a la situació creada per les nevades dels dies 8 a 11 de desembre de 1990, (Reg. Núm. 537-A).

5.- Resposta oral del M.I. Govern, a la pregunta formulada per varis MM.II. Srs. Consellers Generals, referent a la representació internacional d’Andorra, (Reg. Núm. 538-A).

6.- Resposta oral del M.I. Govern, a la pregunta formulada per varis MM.II. Srs. Consellers Generals, relativa als Centres de Salut, (Reg. Núm. 47-A).

7.- Examen i aprovació, si escau, de la Proposició de Llei sobre l’Inventari de les Instal.lacions Turístiques i Hoteleres del Principat d’Andorra.

8.- Examen i aprovació, si escau, de l’informe, a utilitat dels MM.II. Srs. Delegats Permanents, sobre el recurs en queixa presentat pel Sr. Emili Grau Tor, en nom de Financera d’Assegurances, S.A., contra el Decret del M.I. Consell General Núm. 39/CG/89.

9.- Examen de la sol.licitud Núm. 56.763, dels Srs. Simó Duró Coma, Jordi Llovera Massana i Roger Rossell Vilaginés i proposta de resolució.

10.- Informació sobre la carta tramesa pel Col.legi d’Advocats d’Andorra (Reg. Núm. 16-SC-91), relativa a l’augment del nombre de Notaris Públics i proposta de resposta.

11.- Notificació de l’Acord pres per la Comissió Permanent del M.I. Consell General, fixant la data d’obertura de la pesca en els rius de les Valls.