Ves al contingut. | Salta a la navegació

Sou a: Inici / ca / Organització institucional / Comissió Permanent / Comissió Permanent

Comissió Permanent

La Comissió Permanent és l’encarregada de vetllar pels poders de la Cambra quan aquesta estigui dissolta o en el període entre sessions. Està integrada pel síndic/a general i per sis consellers i consellers generals, tres elegits en circumscripció nacional i tres elegits en circumscripció parroquial. La Comissió Permanent dóna compte al Consell General dels afers tractats i de les decisions adoptades en la primera sessió en què aquest es reuneixi en Ple. Entre d’altres funcions, la Comissió Permanent acompanya al síndic general en la recepció dels juraments i en les preses de possessió que hagin de realitzar-se davant d’ell.


Reglament del Consell General

Capítol sisè. De la Comissió Permanent

Article 37

1. El Consell General nomenarà una Comissió Permanent encarregada de vetllar pels poders de la Cambra quan aquesta estigui dissolta o en el període entre sessions. La Comissió Permanent està integrada pel Síndic General, tres Consellers Generals elegits pels Consellers Generals electes en col·legi nacional i tres elegits pels Consellers Generals electes en col·legis parroquials.

2. La Comissió Permanent vetlla pel compliment de les normes sobre incompatibilitats dels Consellers Generals. Demanaran als Consellers Generals que declarin els càrrecs que ocupen i, si fos el cas, a quin dels càrrecs incompatibles renuncien, i a aquest efecte podran reclamar la documentació que sigui necessària.

3. La Comissió Permanent exercirà aquelles competències que li siguin atribuïdes per llei.

4. La Comissió Permanent acompanyarà el Síndic General en la recepció dels juraments i en les preses de possessió que hagin de realitzar-se davant d'ell.

5. La Comissió Permanent és convocada pel Síndic General a iniciativa pròpia o a sol·licitud de tres Consellers Generals o del Cap de Govern.

6. La Comissió Permanent donarà compte al Consell General dels afers tractats i de les decisions adoptades en la primera sessió en què aquest es reuneixi.