Ves al contingut. | Salta a la navegació

Any 2023

DCG 01/2023

Sessió ordinària celebrada el dia 12 de gener del 2023
PDF document icon Diari 1-2023 del 12 de gener del 2023.pdf — PDF document, 505 KB (517745 bytes)
 • Punt Únic: Preguntes al Govern amb resposta oral (segons llistat annex)
 1. Pregunta amb resposta oral del Govern presentades pel Sr. Pere López, president del GPS, relatives als retards dels pagaments a proveïdors de l’Administració, amb declaració d’urgència, (Reg. Núm. 0006).
 2. Pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Pere López Agràs, president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 30 de desembre del 2022, relativa a la concessió de l’heliport nacional, (Reg. Núm. 1055).
 3. Pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Pere López Agràs, president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 30 de desembre del 2022, relativa al consum energètic de determinats locals comercials, (Reg. Núm. 1056).
 4. Pregunta amb resposta oral del Govern, presentada pel M. I. Sr. Jordi Font Mariné, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 2 de gener del 2022, relativa als incompliments dels terminis per als desenvolupaments reglamentaris, (Reg. Núm. 0001).

 

DCG 02/2023

Sessió ordinària celebrada el dia 19 de gener del 2023
PDF document icon Diari 2-2022 del 19 de gener del 2023.pdf — PDF document, 966 KB (989908 bytes)
 1. Examen i votació de l’Expedient per a la declaració d’alienabilitat d’una porció de terreny patrimonial del Govern a la plana del Babot d’Ordino.
 2. Examen i votació de la presa en consideració de la Proposició de llei de modificació de la Llei 23/2021, del 14 d’octubre, de taxes de l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra.
 3. Examen i votació del Projecte de llei de la professió de traductor i intèrpret, i traductor i intèrpret jurat, i de creació del Col·legi Oficial de Traductors i Intèrprets, i Traductors i Intèrprets Jurats d’Andorra (Cotija).
 4. Examen i votació del Projecte de llei de recerca en l’àmbit de la salut i la biomedicina.
 5. Examen i votació de la Proposta d’aprovació de la ratificació del Conveni per a la protecció dels drets humans i de la dignitat de l’ésser humà respecte a les aplicacions de la biologia i de la medicina (Conveni sobre els drets humans i la biomedicina), fet a Oviedo el 4 d’abril de 1997.
 6. Examen i votació del Projecte de llei d’avaluació ambiental de projectes i de plans i programes.
 7. Examen i votació del Projecte de llei de mesures per a la reforma de la imposició directa i de modificació d’altres normes tributàries i duaneres.
 8. Examen i votació del Projecte de llei de mesures urgents per a la millora del poder adquisitiu de la ciutadania i en matèria d’arrendaments d’habitatge.
 9. Designació d’un membre de la Comissió executiva de l’Institut Andorrà de les Dones.
 10. Examen i votació de la Moció demanant a Govern que aturi temporalment, fins a la propera legislatura, tota actuació successiva a les realitzades fins a la data en relació al projecte d’heliport nacional.

DCG 03/2023

Sessió ordinària celebrada el dia 30 de gener del 2023
PDF document icon Diari 3-2023 del 30 de gener del 2023.pdf — PDF document, 554 KB (567809 bytes)
 1. Examen i votació de la Proposició de llei reguladora de la iniciativa legislativa popular.
 2. Informe anyal del Raonador del Ciutadà al Consell General corresponent a l’any 2021.
 3. Examen i votació de la Proposició de llei de modificació de la Llei 8/2005, del 21 de febrer, dels agents de circulació comunals.
 4. Examen i votació del Projecte de llei de modificació de la Llei 48/2014, del 18 de desembre, de l’exercici de la professió d’advocat i del Col·legi Oficial d’Advocats d’Andorra.
 5. Examen i votació del Projecte de llei de mesures per al treballador per compte propi.
 6. Examen i votació de la presa en consideració de la Proposició de llei qualificada de modificació de la Llei 30/2022, del 21 de juliol, qualificada de la persona i de la família.
 7. Nomenament del director de l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra, (AQUA).
 8. Examen i votació de la Proposta d’acord sobre el marc regulador del procés de constitució d’una societat al Principat d’Andorra i de la inversió estrangera.

DCG 04/2023

Sessió ordinària celebrada el dia 31 de gener del 2023
PDF document icon Diari 4-2023 del 31 de gener del 2023.pdf — PDF document, 560 KB (574287 bytes)
 1. Examen i votació de la Proposta d’aprovació de l’adhesió d’Andorra a l’Acord relatiu a l’adopció de reglaments tècnics harmonitzats de les Nacions Unides aplicables a vehicles de rodes i als equipaments i les peces que s’hi puguin muntar i/o utilitzar, i sobre les condicions de reconeixement recíproc de les homologacions concedides conforme a aquests reglaments de les Nacions Unides, fet a Ginebra el 20 de març del 1958.
 2. Examen i votació de la Proposta d’aprovació de la ratificació del Conveni entre el Principat d’Andorra i la República Txeca per eliminar la doble imposició en matèria d’impostos sobre la renda i sobre el capital i per prevenir l’evasió i el frau fiscals.
 3. Examen i votació de la Proposta d’aprovació de la ratificació del Conveni entre el Principat d’Andorra i el Principat de Mònaco per eliminar la doble imposició en matèria d’impostos sobre la renda i sobre el patrimoni i per prevenir l’evasió i l’elusió fiscals.
 4. Examen i votació de la Proposta d’aprovació de la ratificació de l’Acord marc entre el Principat d’Andorra i el Banc Europeu d’Inversions sobre les activitats del Banc Europeu d’Inversions al Principat d’Andorra.
 5. Elecció d’un membre de la Comissió Permanent per cobrir la vacant produïda entre els electes en col·legi nacional.
 6. Informe de la delegació del Consell General a l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa (APCE) corresponent a l’any 2022.
 7. Informe de la delegació del Consell General a l’Assemblea Parlamentària de l’Organització per a la Seguretat i la Cooperació a Europa (OSCE-PA) corresponent a l’any 2022.
 8. Examen i votació del Projecte de llei del pressupost per a l’exercici del 2023, així com del Projecte de pressupost del Tribunal Constitucional, del Consell Superior de la Justícia i del Projecte de pressupost del Consell General pel mateix exercici.