Ves al contingut. | Salta a la navegació

DCG 12/2015

Sessió ordinària del dia 24 de setembre del 2015
PDF document icon Diari 12-2015 del 24 de setembre del 2015.pdf — PDF document, 708 KB (725013 bytes)

Punt Únic: Preguntes al Govern amb resposta oral, (segons llistat annex).

Llistat de preguntes al Govern amb resposta oral disponibles per a la sessió del dia 24 de setembre del 2015


 • 1- Pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Jordi Gallardo Fernàndez, president suplent del Grup Parlamentari Liberal, per escrit de data 23 de setembre del 2015, relativa a l’augment de les cotitzacions a la CASS, declaració d'urgència (Reg. Núm. 935).
 • 2- Pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Pere López Agràs, conseller general del Grup Parlamentari Mixt, per escrit de data 15 de setembre del 2015, relativa a la negativa a cedir l’Estadi Nacional per al partit d’Europa League entre el Lusitans i el West Ham, (Reg. Núm. 867).
 • 3- Pregunta amb resposta oral del Govern presentada per la M. I. Sra. Rosa Gili Casals, consellera general del Grup Parlamentari Mixt, per escrit de data 15 de setembre del 2015, relativa a la nova estació d’autobusos, (Reg. Núm. 868).
 • 4- Pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Pere López Agràs, conseller general del Grup Parlamentari Mixt, per escrit de data 15 de setembre del 2015, relativa a la distribució dels euros andorrans, (Reg. Núm. 869).
 • 5- Pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Gerard Alís Eroles, conseller general del Grup Parlamentari Mixt, per escrit de data 15 de setembre del 2015, relativa a la simulació “anunciada” del càlcul corresponent a l’import de la prestació de jubilació que rebran els treballadors públics una volta entrada en vigor la Llei 23/2014 i als reglaments de desenvolupament de dita llei, (Reg. Núm. 870).
 • 6- Pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Pere López Agràs, conseller general del Grup Parlamentari Mixt, per escrit de data 15 de setembre del 2015, relativa a les recomanacions emeses pel departament d’estat dels EEUU per lluitar contra el blanqueig i els crims financers, (Reg. Núm. 871).
 • 7- Pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Carles Naudi d’Areny-Plandolit Balsells, conseller general del Grup Parlamentari Liberal, per escrit de data 15 de setembre del 2015, relativa a les mesures que té previstes Govern per situar l’endeutament de l’Estat per sota del 40%, (Reg. Núm. 872).
 • 8- Pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Carles Naudi d’Areny-Plandolit Balsells, conseller general del Grup Parlamentari Liberal, per escrit de data 15 de setembre del 2015, relativa al cost de l’avaluació del rati sobre Andorra per part de Fitch Ratings, (Reg. Núm. 873).
 • 9- Pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Víctor Naudi Zamora, conseller general del Grup Parlamentari Mixt, per escrit de data 15 de setembre del 2015, relativa a saber la raó per la qual no s'ha complert el termini màxim de tres mesos previst en l'article 15 de la Llei qualificada 23/2014 que obliga a elaborar el reglament regulador del procés de nomenament, substitució, remoció i renovació dels membres representants dels partícips en la comissió de seguiment del pla de pensions, (Reg. Núm. 877)).
 • 10- Pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Víctor Naudi Zamora, conseller general del Grup Parlamentari Mixt, per escrit de data 15 de setembre del 2015, relativa a saber quines inversions en dipòsits a termini i amb durades que no suposin cap limitació respecte de la seva liquiditat ha realitzat Govern durant aquests 3 mesos, (Reg. Núm. 878).
 • 11- Pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Víctor Naudi Zamora, conseller general del Grup Parlamentari Mixt, per escrit de data 15 de setembre del 2015, relativa a saber quina és la partida pressupostària que tenia assegurada Govern en el pressupost 2015 i quina és l’execució pressupostària real fins la data per assumir totes les obligacions derivades de la Llei 23/2014 en la seva disposició final quarta, (Reg. Núm. 879).
 • 12- Pregunta amb resposta oral del Govern presentada per la M. I. Sra. Sílvia Eloïsa Bonet Perot, consellera general del Grup Parlamentari Mixt, per escrit de data 15 de setembre del 2015, relativa als problemes legals per a la biotecnologia, (Reg. Núm. 880).
 • 13- Pregunta amb resposta oral del Govern presentada per la M. I. Sra. Sílvia Eloïsa Bonet Perot, consellera general del Grup Parlamentari Mixt, per escrit de data 15 de setembre del 2015, relativa a la documentació policial trobada al Carrer de les Boïgues, (Reg. Núm. 881).
 • 14- Pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Jordi Gallardo Fernàndez, conseller general del Grup Parlamentari Liberal, per escrit de data 15 de setembre del 2015, relativa al total de la recaptació impositiva durant el 2014 i el 2015 respecte de les previsions inicials del Govern, (Reg. Núm. 882).
 • 15- Pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Jordi Gallardo Fernàndez, conseller general del Grup Parlamentari Liberal, per escrit de data 15 de setembre del 2015, relativa a les mesures previstes pel Govern per reactivar l'economia interna, (Reg. Núm. 883).
 • 16- Pregunta amb resposta oral del Govern presentada per la M. I. Sra. Judith Pallarès Cortés, consellera general del Grup Parlamentari Liberal, per escrit de data 15 de setembre del 2015, relativa al protocol previst per a l'arribada dels refugiats i quin nombre de persones es pensa donar acollida, (Reg. Núm. 884).
 • 17- Pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Jordi Gallardo Fernàndez, conseller general del Grup Parlamentari Liberal, per escrit de data 15 de setembre del 2015, relativa al cost total dels serveis relacionats amb la crisi de l'entitat Banca Privada d'Andorra, (Reg. Núm. 885).
 • 18- Pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Jordi Gallardo Fernàndez, conseller general del Grup Parlamentari Liberal, per escrit de data 15 de setembre del 2015, relativa al nombre de persones contractades pel Govern com a personal de l'Administració pública, (Reg. Núm. 886).
 • 19- Pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Jordi Gallardo Fernàndez, conseller general del Grup Parlamentari Liberal, per escrit de data 15 de setembre del 2015, relativa al nombre de persones contractades pel Govern i els comuns procedents del servei d'ocupació, (Reg. Núm. 887).