Ves al contingut. | Salta a la navegació

DCG 9/2001

Sessió ordinària del dia 13 de desembre del 2001
PDF document icon Diari 9-2001, del 13 de desembre.pdf — PDF document, 587 KB (601914 bytes)

1- Debat de totalitat del Projecte de llei del pressupost per a l'exercici del 2002, d'acord amb l'article 111 del Reglament del Consell General, així com de les esmenes a la totalitat presentades, i del Projecte de pressupost del Consell General pel mateix exercici.

2- Examen i aprovació, si escau, de l'esmena a la totalitat, presentada pel M. I. Sr. Jaume Bartumeu Cassany, president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, al Projecte de llei qualificada d'immigració.

3- Examen i aprovació, si escau, del Projecte de llei de modificació de la Llei reguladora de les mesures per garantir la transició cap a l'euro al Principat d'Andorra.

4- Examen i aprovació, si escau, del Projecte de llei de dissolució del Centre Nacional d'Informàtica d'Andorra.

Llistat de preguntes al Govern amb resposta oral disponibles per a la sessió del dia 13 de desembre del 2001

1.- Pregunta urgent amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Jaume Bartumeu Cassany, president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 12 de desembre del 2001, relativa al Comitè Mixt Andorra/CEE. (Reg. 1072-A)

2.- Pregunta urgent amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Joan Monegal Blasi, Conseller General del Grup Parlamentari Demòcrata, per escrit de data 12 de desembre del 2001, relativa a la signatura del Conveni penal contra la corrupció; del Conveni europeu per a la repressió del terrorisme; del Conveni internacional per a la repressió del finançament del terrorisme; del Conveni de les Nacions Unides contra la criminalitat transnacional organitzada i del Conveni civil sobre la corrupció. (Reg. 1073-A)

3.- Pregunta urgent amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Esteve López Montanya, Conseller General del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 12 de desembre del 2001, relativa als accidents laborals. (Reg. 1076-A)

4.- Pregunta urgent amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Esteve López Montanya, Conseller General del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 12 de desembre del 2001, relativa al trasllat i a la gestió dels residus a Andorra. (Reg. 1077-A)

5.- Pregunta urgent amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Francesc Casals Pantebre, Conseller General del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 12 de desembre del 2001, relativa al possible cas d’absència de títol acadèmic per part d’un professor de l’Escola Andorrana. (Reg. 1078-A)