Ves al contingut. | Salta a la navegació

Lleis

Llei 10/2005, qualificada de modificació del Codi de procediment penal.                                                                                                                                                                             

PDF

Llei  9/2005, qualificada del Codi Penal.

PDF

Llei  8/2005, dels agent de circulació comunals.

PDF

Llei  7/2005, de designació de carreteres.

PDF

Llei  6/2005, de modificació de l'article 14 de la Llei general de les fianances públiques i de l'article 63 de la Llei 10/2003, de 27 de juny de les finances comunals.

PDF

Llei  5/2005, qualificada de modificació de l'article 1 i de l'article 11 de la Llei qualificada de finançament electoral.

PDF

Llei  4/2005, qualificada de les unions estables de parella.

PDF

Llei  3/2005, de modificació del tipus de gravamen de l'impost indirecte sobre la prestació de serveis bancaris i de serveis financers.

PDF

Llei  1/2005,  del pressupost per a l'exercici 2005.

PDF

CORRECCIÓ D'ERRATA

Llei 25/2004, de residus.

PDF

Llei 21/2004, qualificada de mesures d'adaptació de la Llei qualificada d'immigració, de 14 de maig del 2002, al règim transitori d'accés al mercat de treball establert entre la Unió Europea i els nous estats membres.

PDF

Llei 19/2004, de l'impost indirecte sobre les activitats comercials.

PDF

Llei 18/2004, de l'impost indirecte sobre la producció.

PDF

CORRECCIÓ D'ERRATA

Llei 17/2004, de l'impost indirecte sobre la prestació de serveis empresarials i professionals.

PDF

CORRECCIÓ D'ERRATA

Llei 16/2004, de modificació de la Llei de l'impost indirecte sobre la prestació de serveis.

PDF

Llei 15/2004, qualificada d'incapacitació i organismes tutelars.

PDF

Llei 14/2004, qualificada de modificació de la Llei qualificada del matrimoni.

PDF

Llei 12/2004,  de propietat horitzontal.

PDF

Llei 11/2004, de modificació puntual del Codi de l'Administració.

PDF

Llei 10/2004,qualificada de modificació de la Llei qualificada de la nacionalitat.

PDF

Llei 9/2004, de la funció pública de l'Administració de Justícia (LFPAJ).

PDF

Llei 8/2004, qualificada del Cos de Policia.

PDF

Llei 7/2004,  d'extinció de la societat de dret belga PANCA, SA, amb adjudicació de l'immoble que acull l'Ambaixada d'Andorra a Brussel·les al Govern.

PDF

Llei 6/2004,  de modificació puntual de la Llei de l'impost sobre transmissions patrimonials immobiliàries.

PDF

Llei 5/2004,  del Codi de Duana.                                                                                                                                                                                                                                                                       

PDF

Llei 1/2004, del pressupost per a l'exercici 2004.

PDF

Llei  15/2003 qualificada de protecció de dades personals.

PDF

Llei 14/2003 de l'Institut Nacional Andorrà de Finances.

PDF

Llei 11/2003 qualificada de modificació de l'article 7 de la Llei qualificada de transferències als comuns.                                                                                 

PDF

Llei 10/2003 de les finances comunals.                                                                                                                                                                                                                                                             

PDF

Llei 9/2003 del patrimoni cultural d'Andorra.

PDF

Llei 8/2003 sobre el contracte de treball.

PDF

Llei 7/2003 de modificació puntual i urgent de la Llei general d'ordenació del territori i urbanisme.

PDF

Llei 2/2003 de modificació de la tarifa general de taxes al consum.                                                                                                                                                                                                                      

PDF

Llei 1/2003 del pressupost per a l'exercici 2003.

PDF

Llei relativa a la construcció i l’explotació del Centre de Tractament de Residus d’Andorra mitjançant concessió administrativa.

PDF

Llei de garantia dels drets de les persones amb discapacitat.

PDF

Llei de desenvolupament dels principis bàsics de l’estructura i l’organització de la Universitat d’Andorra.

PDF

Llei de modificació de la Llei qualificada del Tribunal Constitucional de 3 de setembre de 1993.

PDF

Llei d’ajuts a l’estudi.

PDF

Llei de pesca i de gestió del medi aquàtic.                                                                                                                                                                                                                                                         

PDF

Llei de l’impost indirecte sobre la prestació de serveis financers.

PDF

Llei de l’impost indirecte sobre la prestació de serveis d’assegurança.

PDF

Llei qualificada d’immigració.                                                                                                                                                                                                                                                                    

PDF

Llei del pressupost per a l’exercici del 2002.

PDF

Llei de modificació de la Llei reguladora de les mesures per garantir la transició cap a l’euro al Principat d’Andorra.

PDF

Llei de dissolució del Centre Nacional d’Informàtica d’Andorra.

PDF

 

Nota: Aquesta llista no conté les lleis relatives a suplement de crèdit i a crèdit extraordinari.