Ves al contingut. | Salta a la navegació

Sou a: Inici / ca / Documentació / Legislatures constitucionals / III Legislatura 2001-2005 / Tractats i acords internacionals

Tractats i acords internacionals

 • Conveni de cooperació educativa entre el Principat d'Andorra i la República Portuguesa
    PDF
15/11/2000
 • Acord entre el Principat d'Andorra i la República Portuguesa relatiu als transports internacionals de viatgers i de mercaderies per carretera
    PDF
15/11/2000
 • Conveni entre el Govern de la República Francesa i el Govern del Principat d’Andorra relatiu a la cooperació administrativa
    PDF
12/12/2000
 • Acord entre el Govern dels Principat d'Andorra i el Govern de la República Francesa relatiu als transports internacionals de mercaderies per carretera
    PDF
12/12/2000
 • Proposta d’aprovació de l’acceptació de les esmenes als articles 7 i 74 de la Constitució de l’Organització Mundial de la Salut
    PDF
15/12/2000
 • Protocols opcionals a la Convenció sobre els drets de l'infant relatius a la participació d'infants en els conflictes armats
    PDF
15/12/2000
 • Protocol opcional a la Convenció sobre els drets de l'infant relatiu a la venda d'infants, la prostitució infantil i la utilització d'infants en la pornografia
    PDF
15/12/2001
 • Estatut de Roma de la Cort Penal Internacional
    PDF
29/12/2000
 • Aprovació de les esmenes als articles 38, 37, 14 i 15 dels estatuts de l'Oorganització Mundial del Turisme i als apartats 12 i 13 de l'annex relatiu a les regles de finançament    PDF
29/12/2000
 • Entrada en vigor del Conveni de cooperació educativa entre el Principat d’Andorra i la República Portuguesa
    PDF
19/12/2000
 • Arranjament administratiu general relatiu a les modalitats d'aplicació del Conveni de seguretat social entre el Principat d'Andorra i la República Francesa amb data 12 de desembre del 2000
    PDF
23/01/2001
i
1/03/2001
 • Arranjament administratiu entre el Ministeri d'Ordenament Territorial del Principat d'Andorra i el Ministeri d'Ordenament Territorial i de Medi Ambient de la República Francesa
    PDF
26/02/2001
i
2/03/2001
 • Protocol d'entesa entre el Govern del Principat d'Andorra i el Govern dels Estats Units d'Amèrica sobre el programa d'intercanvi Fullbright
    PDF
14/06/2001
 • Conveni de seguretat social entre el Principat d'Andorra i la República Francesa
    PDF
14/06/2001
 • Conveni entre el Principat d'Andorra, el Regne d'Espanya i la República Francesa relatiu a l'entrada, la circulació, el sojorn i l'establiment dels seus nacionals
     PDF
14/06/2001
 • Convenis entre el Principat d'Andorra, el Regne d'Espanya i la República Francesa relatius a l'entrada, la circulació, el sojorn i l'establiment dels seus nacionals i a la circulació i el sojorn al Principat d'Andorra dels nacionals d'estats tercers
    PDF   
14/06/2001
 • Protocol annex al Conveni entre el Principat d'Andorra i el Regne d'Espanya de 13 d'abril de 1999, per a l'ampliació del pont internacional sobre el riu Runer
 
14/11/2001
 • Conveni entre el Govern del Principat d'Andorra i el Govern de la República Francesa relatiu als despatxos de controls nacionals juxtaposats
18/04/2002
 • Conveni per a la creació de l'Organització europea de telecomunicacions per satèl·lit "EUTELSAT" esmenat
18/04/2002
 • Conveni de les Nacions Unides de lluita contra la desertificació en els països afectats per sequera greu i/o desertificació, principalment a Àfrica
18/04/2002
 • Acord administratiu per a l'aplicació del Conveni de seguretat social entre el Principat d'Andorra i el Regne d'Espanya
12/04/2002
 • Conveni de seguretat social entre el Principat d'Andorra i el Regne d'Espanya
    PDF
14/05/2002
 • Acceptació de l'esmena a l'article 20, apartat 1 del Conveni de tots tipus de discriminació envers la dona. Protocol opcional al Conveni sobre l'eliminació de tots els tipus de discriminació envers la dona
    PDF
28/06/2002
 • Conveni sobre la prohibició del desenvolupament, la producció, l'emmagatzematge i la utilització d'armes químiques i sobre la seva destrucció, conclòs a Ginebra el 3 de setembre de 1992 i obert a signatura a París el 13 de gener de 1993
    PDF
17/10/2002
 • Protocol núm. 13 a la Convenció per a la salvaguarda dels drets humans i de les llibertats fonamentals relatiu a l'abolició de la pena de mort en qualsevol circumstància
    PDF
12/12/2002
 • Conveni de Roma per a la protecció dels artistes intèrprets o executants, els productors de fonogrames i els organismes de radiodifusió, fet a Roma el 26 d'octubre de 1961
    PDF
23/10/2003
 • Conveni de Berna per a la protecció de les obres literàries i artístiques del 9 de setembre de 1886, completat a París el 4 de maig de 1896, revisat a Berlín el 13 de novembre de 1908, completat a Berna el 20 de març de 1914, revisat a Roma el 2 de juny de 1928, a Brussel·les el 26 de juny de 1948, a Estocolm el 14 de juliol de 1967, i a París el 24 de juliol de 1971 i esmenat el 28 de setembre de 1979
    PDF
23/10/2003
 • Conveni de París per a la protecció de la propietat industrial del 20 de març de 1883, revisat a Brussel·les el 14 de desembre de 1900, a Washington el 2 de juny de 1911, a l'Haia el 6 de novembre de 1925, a Londres el 2 de juny de 1934, a Lisboa el 31 d'octubre de 1958, i a Estocolm el 14 de juliol de 1967 i esmenat el 28 de setembre de 1979
    PDF
23/10/2003
 • Conveni de Viena sobre el dret dels tractats, adoptat a Viena el 23 de maig 1969
    PDF
18/12/2003
 • Conveni sobre la prevenció i el càstig de delictes contra persones objecte de protecció internacional, inclosos els agents diplomàtics, fet a Nova York el 14 de desembre de 1973
    PDF
12/05/2004
 • Conveni internacional per a la repressió dels atemptats terroristes amb explosius, fet a Nova York el 15 de desembre de 1997
    PDF
14/04/2004
 • Conveni internacional contra la presa d'ostatges, fet a Nova York el 17 de desembre de 1979
    PDF
14/04/2004
 • Conveni entre el Govern del Principat d'Andorra i el Govern de la República Francesa en l'àmbit de l'ensenyament
    PDF
14/04/2004
 • Acord entre el Principat d'Andorra i l'Organització Mundial del Turisme relatiu a l'estatut jurídic de l'Oficina de l'Organització Mundial del Turisme especialitzada en el desenvolupament de recursos humans, signat a Cancún l'11 de setembre del 2003
    PDF
14/04/2004
 • Conveni per a la repressió de l'apoderament il·lícit d'aeronaus, signat a l'Haia el 16 de desembre de 1970
    PDF
14/04/2004
 • Carta Social Europea (revisada)
    PDF
30/06/2004
 • Adhesió a l'Organització Internacional de la Francofonia
   
30/06/2004
 • Conveni per a la creació de la Unió Llatina, signat a Madrid el 15 de maig de 1954, i de ratificació de l'esmena a l'article XIII del Conveni per a la creació de la Unió Llatina
    PDF
2/11/2004
 • Acord d'amistat i de cooperació general entre el Govern del Principat d'Andorra i el Govern de Malta
    PDF
30/06/2004
 • Acord sobre els privilegis i les immunitats de la Cort Penal Internacional
    PDF
3/11/2004
 • Conveni relatiu a les exposicions internacionals signat a París el 22 de novembre de 1928, modificat i complementat pels protocols del 10 de maig de 1948, el 16 de novembre de 1966 i el 30 de novembre de 1972, i també per l'esmena del 24 de juny de 1982 i l'esmena del 31 de maig de 1988
    PDF
3/11/2004
 • Acord entre el Principat d'Andorra i la Comunitat Europea relatiu a l'establiment de mesures equivalents a les previstes a la Directiva 2003/48/CE del Consell en matèria de fiscalitat dels rendiments de l'estalvi en forma de pagament d'interessos
    PDF
21/02/2005
 • Acord de cooperació entre el Principat d'Andorra i la Comunitat Europea
   PDF
21/02/2005
 • Conveni europeu de cooperació judicial en matèria penal signat a Estrasburg el dia 20 d'abril de 1959
    PDF
21/02/2005