Ves al contingut. | Salta a la navegació

Sou a: Inici / ca / Documentació / Legislatures constitucionals / II Legislatura 1997-2001 / Tractats i acords internacionals

Tractats i acords internacionals

 • Protocol sobre qüestions veterinàries complementari a l’Acord en forma de bescanvi de notes entre el Principat d’Andorra i la Comunitat Econòmica Europea
    PDF
13/11/1197
 • Acord entre la República de Letònia i el Principat d’Andorra sobre la supressió mútua de necessitat de visat
    PDF
13/11/1197
 • Estatuts del Centre Internacional d'Estudis per a la Conservació i la Restauració dels Béns Culturals (ICCROM) revisats per l'assemblea general en la seva XIII sessió, el 21 d'octubre de 1993
    PDF
16/03/1998
 • Conveni relatiu a la creació d'un consell de cooperació duanera signat a Brussel·les en data 15 de desembre de 1950, i el seu annex
    PDF
14/05/1998
 • Conveni europeu per a la protecció del patrimoni arqueològic (revisat), fet a la Valetta el 16 de gener de 1992
    PDF
14/05/1998
 • Conveni duaner sobre el carnet ATA per a l'admissió temporal de mercaderies (Conveni ATA) fet a Brussel·les, el 6 de desembre de 1961 i al seu annex, així com l'admissió temporal (Conveni Istanbul) fet a Istanbul el 26 de juny de 1990, i als annexos A, B1, B2, B3, B5, B6, B7 i B9 de l'esmentat Conveni
    PDF
14/05/1998
 • Conveni relatiu a l'admissió temporal, (Conveni Istanbul) fet a Istanbul el 26 de juny de 1990, i als annexos A, B1, B2, B3, B5, B6, B7 i B9 del Conveni esmentat
    PDF
14/05/1998
 • Conveni sobre la prohibició de la utilització, l'emmagatzematge, la producció i la transferència de mines antipersona i sobre la seva destrucció, fet a Oslo el 18 de setembre de 1997
    PDF
14/05/1998
 • Conveni administratiu entre l'Organització Mundial del Turisme i el Govern del Principat d'Andorra per a l'establiment d'un institut per a la qualitat i l'eficència en educació i formacions turístiques
    PDF
3/06/1998
 • Acord de base entre l'Organització Mundial de la Salut i el Govern del Principat d'Andorra
    PDF
11/09/1998
 • Aprovació de les notificacions relatives al Conveni relatiu a l'admissió temporal (Conveni Istanbul) fet a Istanbul el 26 de juny de 1990, i als annexos A, B1, B2, B3, B5, B6, B7 i B9 del Conveni esmentat
    PDF
8/10/1998
 • Constitució de la Unió Internacional de Telecomunicacions i al Conveni de la Unió Internacional de Telecomunicacions, fets a Ginebra el 22 de desembre de 1992
    PDF
8/10/1998
 • Instrument d'esmena a la Constitució de la Unió Internacional de Telecomunicacions (Ginebra 1992), que contenen les esmenes adoptades per la conferència de plenipotenciaris a Kyoto el 14 d'octubre de 1994
    PDF
8/10/1998
 • Acord general sobre els privilegis i les immunitats del Consell d'Europa Protocol addicional a l'Acord general sobre els privilegis i les immunitats del Consell d'Europa Sisè Protocol addicional a l'Acord general sobre els privilegis i les immunitats del Consell d'Europa Acord europeu relatiu a les persones que participen en els procediments davant del Tribunal Europeu dels Drets Humans, de 8-10-98
    PDF
8/10/1998
 • Conveni de Basilea sobre el control de moviments transfronterers de residus perillosos i la seva eliminació aprovat per la Conferència de Plenipotenciaris el 22 de març de 1989 i a l'esmena al Conveni adoptada a la tercera reunió de la Conferència de les parts en el Conveni a Ginebra el 22 de setembre de 1995
    PDF
22/04/1999
 • Conveni per a la salvaguarda del patrimoni arquitectònic d'Europa
    PDF
22/04/1999
 • Conveni relatiu al blanqueig, al descobriment, a l'embargament i a la confiscació dels productes del crim, Estrasburg 8 de novembre de 1990
    PDF
22/04/1999
 • Conveni de les Nacions Unides contra el tràfic il·lícit d'estupefaents i de substàncies psicòtropes
    PDF
22/04/1999
 • Conveni entre el Principat d'Andorra i el Regne del Marroc relatiu a l'assistència a persones detingudes i al trasllat de persones condemnades
    PDF
30/09/1999
 • Acceptació de les esmenes a l'article XIX del Conveni per a la creació de l'organització europea de telecomunicacions per satèl.lit Eutelsat i a l'article 22 de l'Acord d'explotació
    PDF
30/09/1999
 • Intercanvi de notes constitutiu d'Acord entre el Principat d'Andorra i el Regne d'Espanya sobre el reconeixement mutu i l'homologació dels permisos de conduir nacionals
    PDF
7/07/1999
 • Protocols núm. 1 i núm. 2 al Conveni europeu per a la prevenció de la tortura i de les penes o dels tractaments inhumans o degradants
    PDF
13/04/2000
 • Conveni sobre el trasllat de persones condemnades fet a Estrasburg el 21 de març de 1983
    PDF
13/04/2000
 • Acord entre el Principat d'Andorra i el Regne d'Espanya sobre el trasllat i la gestió de residus
    PDF
13/04/2000
 • Conveni relatiu a la conservació de la vida salvatge i del medi natural d'Europa fet a Berna el 19 de setembre de 1979
    PDF
22/06/2000
 • Conveni europeu d'extradició fet a París el 13 de desembre de 1957, i del Protocol addicional al Conveni europeu d'extradició, fet a Estrasburg el 15 d'octubre de 1975
    PDF
22/06/2000
 • Conveni sobre l'aviació civil internacional, de la ratificació dels Protocols relacionats i de l'acceptació dels Protocols relacionats [article 3 bis, clàusula final relativa al text autèntic en rus, en àrab, en xinès, article 56, article 50 a)]
    PDF
11/10/2000
 • Acceptació de l'esmena a l'article 9.3) del Conveni pel qual s'institueix l'Organització Mundial de la Propietat Intel·lectual
    PDF
11/10/2000
 • Tractat entre el Principat d'Andorra i la República Francesa que rectifica la frontera
    PDF
9/11/2000