Ves al contingut. | Salta a la navegació

Lleis

Llei del Pressupost General per al 1997

 

PDF

03/07/1997

Llei d'universitats

 

PDF

30/07/1997
Llei qualificada de quota d'immigració per el període comprès entre 1 de juny de 1997 i el 31 de maig de 1998

 

PDF

30/07/1997

Llei de Pressupost per a l'exercici 1998

PDF

13/11/1997
Llei de modificació de la tarifa general de taxes del consum

 

PDF

13/11/1997
Llei qualificada de modificació del codi penal

PDF

27/11/1997
Llei de regulació del règim disciplinari del sistema financer

PDF

27/11/1997
Llei de modificació de l'article 2 del Reglament d'aplicació núm.6 i dels articles 3 i 4 del Reglament d'aplicació núm.10 de la Caixa Andorrana de Seguretat Social

PDF

18/12/1997
Llei reguladora de la gestió i l'organització administrativa de la Caixa Andorrana de Seguretat Social

PDF

18/12/1997
Llei de modificació de la Llei contra el frau en matèria duanera de data 11 d'abril de 1996

PDF

11/03/1998
Llei de modificació de la tarifa general de taxes del consum

PDF

11/03/1998
Llei de modificació de la tarifa general de taxes de consum

PDF

04/06/1998
Llei de creació i funcionament del Raonador del Ciutadà

PDF

04/06/1998
Llei per a la construcció del túnel d'Envalira mitjançant concessió administrativa

PDF

04/06/1998
Llei de modificació de la Llei de l'impost de mercaderies indirecte

PDF

04/06/1998
Llei general de l'allotjament turístic

PDF

30/06/1998
Llei de l'esport

PDF

30/06/1998
Llei de tinença i de protecció d'animals

PDF

30/06/1998
Llei de modificació de la Llei de creació de l'Oficina Andorrana d'Entitats d'Assegurança d'Automòbil

PDF

30/06/1998
Llei de regulació de la creació de noves entitats bancàries de dret andorrà

PDF

30/06/1998
Llei de regulació del règim administratiu bàsic de les entitats bancàries

PDF

30/06/1998
Llei de regulació del capital social mínim de les entitats bancàries de dret andorrà

PDF

30/06/1998
Llei de declaració del Dia de la Constitució

PDF

08/10/1998
Llei de modificació de la Llei de l'Impost de Mercaderies Indirecte

PDF

10/12/1998
Llei de modificació de la Tarifa General de Taxes al Consum

PDF

10/12/1998
Llei de modificació de la Llei de taxes de l'Oficina de Marques

PDF

10/12/1998
Llei de creació de la Societat Ramaders d'Andorra, SA

PDF

10/12/1998
Llei qualificada de modificació del Codi de procediment penal

PDF

10/12/1998
Llei qualificada de modificació del Codi penal

PDF

10/12/1998
Llei de modificació parcial dels Reglaments d’aplicació núm. 6 i núm. 10 de la Caixa Andorrana de Seguretat Social

PDF

10/12/1998
Llei qualificada de modificació dels articles 105 i 114 del Codi penal

PDF

14/01/1999
Llei de pressupost per a l'exercici de 1999

PDF

14/01/1999
Llei contra el frau en matèria duanera

PDF

04/03/1999
Llei de control de les mercaderies sensibles

PDF

04/03/1999
Llei de modificació de la tarifa general de taxes sobre el consum

PDF

04/03/1999
Llei qualificada de modificació de la Llei qualificada del Tribunal Constitucional

PDF

22/04/1999
Llei de modificació de la Llei transitòria de procediments judicials

PDF

22/04/1999
Llei qualificada de la jurisdicció de menors, de modificació parcial del Codi penal i de la Llei qualificada de la Justícia

PDF

22/04/1999
Llei de patents

PDF

10/06/1999
Llei sobre drets d'autor i drets veïns

PDF

10/06/1999
Llei qualificada de modificació del Codi penal (article 342)

PDF

10/06/1999
Llei qualificada de modificació del Codi penal (articles 9, 37, 98 i 160)

PDF

10/06/1999
Llei del Codi de la circulació

PDF

10/06/1999
Llei d'arrendaments de finques urbanes

PDF

30/06/1999
Llei reguladora de l'exercici dels professionals liberals de l'arquitectura

PDF

30/06/1999
Llei de modificació de l'Ordinació número 2 de Serveis Públics del Consell General, de data 29 de juliol de 1981

PDF
30/06/1999
Llei de creació de la societat pública Forces Elèctriques d'Andorra, S. A.

PDF

30/09/1999
Llei d'aprovació de l'adquisició de la totalitat de les accions de la societat de dret belga PANCA SA i de suplement de crèdit per fer front a les despeses derivades d'aquesta adquisició

PDF

26/11/1999
Llei qualificada de modificació dels articles 6.1 i 7.1 de la Llei qualificada del règim electoral i del referèndum

PDF

26/11/1999
Llei del pressupost per a l'exercici del 2000.

PDF

16/12/1999
Llei d’ordenació de l’ús de la llengua oficial
PDF
16/12/1999
Llei de modificació de l'article 2 del Reglament d'aplicació núm. 5; de l'article 2 del Reglament d'aplicació núm. 6, i dels articles 3 i 4 del Reglament d'aplicació núm. 10, de la Caixa Andorrana de Seguretat Social.

PDF

16/12/1999
Llei d'establiment de la taxa per raó del servei de fe pública notarial

PDF

21/03/2000
Llei de caça

PDF

13/04/2000
Llei dels vedats de caça

PDF

13/04/2000
Llei de regulació dels mòduls aplicables a les entitats bancàries en el marc de la Llei de l'impost indirecte sobre la prestació de serveis
PDF
13/04/2000
Llei qualificada d’addició de l’article 307 bis al Codi penal

PDF

13/04/2000
Llei de modificació de l'article 2 del Reglament d'aplicació núm. 5 de la Caixa Andorrana de Seguretat Social

PDF

13/04/2000
Llei de la radiodifusió i televisió pública i de creació de la societat pública Radio i Televisió d’Andorra, SAPDF
13/04/2000
Llei del Tribunal de Comptes

PDF

13/04/2000
Llei de l'impost indirecte sobre la prestació de serveis

PDF

13/04/2000
Llei de modificació de la Llei de l'impost de mercaderies indirecte

PDF

22/06/2000
Llei de taxes judicials

PDF

22/06/2000
Llei de modificació de la tarifa general de taxes de consum

PDF

22/06/2000
Llei d'agricultura i ramaderia

PDF

22/06/2000
Llei de seguretat i qualitat industrial

PDF

22/06/2000
Llei de regulació dels períodes de descans per maternitat o per adopció dels treballadors assalariats

PDF

22/06/2000
Llei d'ordenació del sector dels gasos combustibles

PDF

22/06/2000
Llei reguladora de les mesures per garantir la transició cap a l'euro al Principat d'Andorra

PDF

11/10/2000
Llei de contractació pública

PDF

09/11/2000
Llei de navegació aèria

PDF

09/11/2000
Llei relativa a les estacions d'esquí i les instal·lacions de transport per cable

PDF

09/11/2000
Llei de modificació de l'article 3 del Reglament d'aplicació núm. 17 de la CASS

PDF

15/12/2000
Llei sobre transmissions patrimonials immobiliàries

PDF

15/12/2000
Llei de la funció pública

PDF

15/12/2000
Llei del pressupost per a l'exercici del 2001

PDF

15/12/2000
Llei del Govern

PDF

15/12/2000
Llei de regulació dels mòduls aplicables a les entitats bancàries en el marc de la Llei de l'impost indirecte sobre la prestació de serveis

PDF

15/12/2000
Llei dels agents i gestors immobiliaris

PDF

15/12/2000
Llei qualificada de finançament electoral

PDF

15/12/2000
Llei de modificació de la Llei qualificada del règim electoral i del referèndum

PDF

15/12/2000
Llei general d'ordenació del territori i urbanisme

PDF

29/12/2000
Llei de cooperació penal internacional i de lluita contra el blanqueig de diners o valors producte de la delinqüència internacional

PDF

29/12/2000
Llei qualificada d'associacions

PDF

29/12/2000
Llei de l'impost sobre transmissions patrimonials immobiliàries

PDF

29/12/2000
Llei de modificació de la tarifa general de taxes de consum

PDF

04/07/2001
Llei sobre la remuneració de les reserves en garantia de dipòsit i d'altres obligacions operacionals que han de mantenir i dipositar les entitats enquadrades en el sistema financer

PDF

04/07/2001
Llei de modificació de la Llei del joc del bingo

PDF

15/11/2001

 

Nota: Aquesta llista no conté les lleis relatives a suplement de crèdit i a crèdit extraordinari.