Ves al contingut. | Salta a la navegació

DCG 8/2001

Sessió Ordinària del dia 15 de novembre del 2001
PDF document icon Diari 8-2001, del 15 de novembre.pdf — PDF document, 423 kB (434031 bytes)

1- Examen i aprovació, si escau, de la Proposta de declaració d'alienabilitat relativa a part de la finca el Mitjanès.

2- Examen i aprovació, si escau, del Projecte de llei de suplement de crèdit pressupostari per les despeses derivades de la regularització de les transferències als comuns de l'exercici 1998.

3- Examen i aprovació, si escau, del Projecte de llei de modificació de la Llei del joc del bingo.

4- Presa en consideració, si escau, de la Proposició de llei de determinació de les atribucions dels agents comunals en matèria de circulació i de tinença i protecció d'animals domèstics.

5- Examen i aprovació, si escau, de l'informe de la Comissió Legislativa de Finances i Pressupost en relació a l'informe emès pel Tribunal de Comptes relatiu al control de l'activitat electoral i l'adjudicació de les subvencions corresponents a les eleccions al Consell General celebrades el 4 de març del 2001.

6- Examen i aprovació, si escau, de la Proposta d'acord relativa a encomanar al Govern que procedeixi de manera immediata a la signatura del Conveni penal contra la corrupció obert a la signatura el primer de gener de 1999.

7- Examen i aprovació, si escau, de la Proposta d'acord relativa a encomanar al Govern que procedeixi de manera immediata a la signatura del Conveni europeu per a la repressió del terrorisme i del Conveni internacional per a la repressió del finançament del terrorisme.

8- Preguntes al Govern amb resposta oral.
(segons llistat annex)

Llistat de preguntes al Govern amb resposta oral disponibles per a la sessió del dia 15 de novembre del 2001

1. Pregunta urgent amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Jaume Bartumeu Cassany, president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 7 de novembre del 2001, relativa a l’eventual existència d’un frau en les operacions d’importació de productes làctics. (Reg. 921-A)

2. Pregunta urgent amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Miquel Alís Font, Conseller General del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 14 de novembre del 2001, relativa a l’acord de delimitació de frontera entre el Principat d’Andorra i la República Francesa. (Reg. 946-A)

3. Pregunta urgent amb resposta oral del Govern presentada per la M. I. Sra. Olga Benazet Dolsa, Consellera General del Grup Parlamentari Lliberal, per escrit de data 14 de novembre del 2001, relativa a la guarda d’infants a domicili. (Reg. 947-A)

4. Pregunta urgent amb resposta oral del Govern presentada per la M. I. Sra. M. Lluïsa Puig Montes, Consellera General del Grup Parlamentari Lliberal, per escrit de data 14 de novembre del 2001, relativa al nou projecte de la Llei de beques que el Ministeri d’Educació, Joventut i Esports ha de presentar aquest any. (Reg. 948-A)

5. Pregunta urgent amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Joan Albert Farré Santuré, Conseller General del Grup Parlamentari Lliberal, per escrit de data 14 de novembre del 2001, relativa a l’educació viària que reben els alumnes en els centres escolars del Principat d’Andorra. (Reg. 949-A)

6. Pregunta urgent amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Marc Pintat Forné, Conseller General del Grup Parlamentari Lliberal, per escrit de data 14 de novembre del 2001, relativa al tipus de mecanisme de cooperació internacional en matèria de terrorisme que Andorra té establert. (Reg. 950-A)

7. Preguntes amb resposta oral del Govern presentades per la M. I. Sra. Olga Forné Angrill, Consellera General del Grup Parlamentari Demòcrata, per escrit de data 29 de juny del 2001, relatives al nou forn incinerador. (Reg. 582–A)

8. Preguntes amb resposta oral del Govern presentades pel M. I. Sr. Francesc Casals Pantebre, Conseller General del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 17 d’octubre del 2001, relatives a la constitució del Comitè Nacional per a l’Any Internacional de les Muntanyes 2002. (Reg. 852-A)