Ves al contingut. | Salta a la navegació

Sou a: Inici / ca / Documentació / Legislatures constitucionals / IV Legislatura 2005-2009 / Tractats i acords internacionals

Tractats i acords internacionals

 • Proposta d'aprovació de l'adhesió a l'Acta constitutiva de l'Organització de les Nacions Unides per a l'Alimentació i l'Agricultura (FAO) i documentació complementàri
    PDF
15/12/2005
 • Proposta d'aprovació de l'adhesió al Conveni per a la repressió d'actes il.lícits contra la seguretat de l'aviació civil adoptat a Montreal el 23 de setembre de 1971 i al Protocol per a la repressió d'actes il.lícits de violència en els aeroports que presten servei a l'aviació civil internacional fet a Montreal el 24 de febrer de 1988
    PDF
15/12/2005
 • Proposta d'aprovació de l'adhesió al Conveni sobre la protecció física de les matèries nuclears, fet a Viena el 26 d'octubre de 1979
   PDF
15/12/2005
 • Proposta d'aprovació de l'adhesió al Conveni relatiu a les infraccions i a d'altres actes comesos a bord d'aeronaus, fet a Tòquio el 14 de setembre de 1963
    PDF
15/12/2005
 • Proposta d'aprovació de l'adhesió al Conveni relatiu al marcatge d'explosius plàstics per a la seva detecció, fet a Montreal l'1 de març de 1991
    PDF
15/12/2005
 • Proposta d'aprovació de l'adhesió al Conveni internacional sobre el sistema harmonitzat de designació i codificació de les mercaderies, fet a Brussel·les el 14 de juny de 1983, esmenat pel Protocol d'esmena del 24 de juny de 1986
    PDF
15/12/2005
 • Proposta d'aprovació de la ratificació del Tractat de prohibició completa dels assaigs nuclears, adoptat a Nova York el 10 de setembre de 1996
    PDF
9/03/2006
 • Proposta d'aprovació de l'adhesió al Conveni per a la repressió d'actes il·lícits contra la seguretat de la navegació marítima i al Protocol per a la repressió d'actes il·lícits contra la seguretat de les plataformes fixes situades a la plataforma continental, fets a Roma el 10 de març de 1988
    PDF
9/03/2006
 • Proposta d'aprovació de la ratificació del Protocol núm. 14 de la Convenció per a la salvaguarda dels drets humans i de les llibertats
    PDF
9/03/2006
 • Proposta del 19-5-2006 d'aprovació de l'adhesió del Principat d'Andorra al Conveni sobre la prevenció i la repressió del crim de genocidi
    PDF
19/05/2006
 • Proposta del 19-5-2006 d'aprovació de la ratificació del Conveni contra la tortura i altres penes o tractaments cruels, inhumans o degradants, fet a Nova York el 10 de desembre de 1984
    PDF
19/05/2006
 • Proposta del 19-5-2006 d'aprovació de la ratificació del Conveni contra el dopatge obert a la signatura a Estrasburg el 16 de novembre de 1989
    PDF
19/05/2006
 • Proposta del 19-5-2006 d'aprovació de la ratificació del Conveni sobre l'eliminació de totes les formes de discriminació racial
    PDF
19/05/2006
 • Proposta del 21-6-2006 d'aprovació de la ratificació del Pacte internacional relatiu als drets civils i polítics, i del Protocol opcional del Pacte internacional relatiu als drets civils i polítics, fets a Nova York el 16 de desembre de 1966 i del Segon Protocol opcional del Pacte internacional relatiu als drets civils i polítics destinat a abolir la pena de mort, fet a Nova York el 15 de desembre de 1989
    PDF
21/06/2006
 • Proposta del 27-10-2006 d'aprovació de l'adhesió a la Convenció única sobre estupefaents, feta a Nova York el 30 de març de 1961, esmenada pel Protocol de 1972 de modificació de la Convenció
    PDF
27/10/2006
 • Proposta del 27-10-2006 d'aprovació de la ratificació de l'Acord sobre el trasllat de cadàvers, adoptat a Estrasburg el 26 d'octubre de 1973
    PDF
27/10/2006
 • Proposta del 27-10-2006 d'aprovació de l'adhesió al Conveni sobre substàncies psicòtropes, fet a Viena el 21 de febrer de 1971
    PDF
27/10/2006
 • Acord del 30-11-2006 d'aprovació de la ratificació del Conveni de Santa Cruz de la Sierra, constitutiu de la Secretaria General Iberoamericana
    PDF
30/11/2006
 • Acord del 30-11-2006 d'aprovació de l'adhesió al Conveni sobre la protecció i la promoció de la diversitat de les expressions culturals, fet a París el 20 d'octubre del 2005
    PDF
30/11/2006
 • Acord del 17-5-2007 d'aprovació de l'adhesió al Conveni de Bariloche per a la cooperació en el marc de la Conferència Iberoamericana
    PDF
17/05/2007
 • Acord del 17-5-2007 d'aprovació de la ratificació del Conveni entre el Govern del Principat d'Andorra i el Govern del Regne d'Espanya en matèria educativa
    PDF
17/05/2007
 • Protocol núm. 7 de la Convenció per a la salvaguarda dels drets humans i de les llibertats fonamentals, esmenat de conformitat amb el Protocol núm. 11, fet a Estrasburg el 22 de novembre de 1984, del 18-10-2007
    PDF
18/10/2007
 • Conveni penal sobre la corrupció, fet a Estrasburg el 27 de gener de 1999, del 18-10-2007
    PDF
18/10/2007
 • Protocol núm. 4 de la Convenció per a la salvaguarda dels drets humans i de les llibertats fonamentals, que reconeix certs drets i llibertats altres que els que ja figuren a la Convenció i al primer Protocol addicional de la Convenció, esmenat de conformitat amb el Protocol núm. 11, fet a Estrasburg, el 16 de setembre de 1963, del 18-10-2007
    PDF
18/10/2007
 • Protocol addicional de la Convenció per a la salvaguarda dels drets humans i de les llibertats fonamentals, esmenat de conformitat amb el Protocol núm. 11, fet a París el 20 de març de 1952, del 18-10-2007
    PDF
18/10/2007
 • Conveni entre el Principat d'Andorra i la República Portuguesa relatiu a l'entrada, la circulació, el sojorn i l'establiment dels seus nacionals, del 18-10- 2007
    PDF
18/10/2007
 • Conveni per a la protecció de les persones respecte del processament automatitzat de les dades de caràcter personal, fet a Estrasburg el 28 de gener de 1981, i del Protocol addicional del Conveni per a la protecció de les persones respecte del processament automatitzat de les dades de caràcter personal relatiu a les autoritats de control i els fluxos transfronterers de dades, fet a Estrasburg el 8 de novembre del 2001, del 18-10-2007
    PDF
18/10/2007
 • Protocol núm. 12 de la Convenció per a la salvaguarda dels drets humans i de les llibertats fonamentals, fet a Roma el 4 de novembre del 2000, del 18-10- 2007
    PDF
18/10/2007
 • Conveni del Consell d'Europa per a la prevenció del terrorisme, fet a Varsòvia el 16 de maig del 2005, del 22-11-2007
    PDF
22/11/2007
 • Conveni sobre el reconeixement de les qualificacions relatives a l'ensenyament superior a la regió europea, fet a Lisboa l'11 d'abril de 1997, del 22-11-2007
    PDF
22/11/2007
 • Adhesió del 8-4-2008 a l’Acord relatiu als transports internacionals de mercaderies peribles i als ginys especials utilitzats per a aquests transports, fet a Ginebra l’1 de setembre de 1970
    PDF
8/4/2008
 • Acord entre el Principat d'Andorra i la Santa Seu, del 15-3-2008
    PDF
15/05/2008
 • Conveni internacional per a la repressió del finançament del terrorisme, fet a Nova York el 9 de desembre de 1999, del 12-6-2008
    PDF
12/06/2008
 • Conveni internacional contra el dopatge en l'esport, adoptat a París el 19 d'octubre del 2005, del 30-10-2008
    PDF
30/11/2008
 • Conveni per a la protecció de la capa d'ozó, adoptat a Viena el 22 de març de 1985 i al Protocol relatiu a les substàncies que esgoten la capa d'ozó, fet a Montreal el 16 de setembre de 1987 ajustat i/o esmenat a Londres el 29 de juny de 1990, a Copenhaguen el 25 de novembre de 1992, a Viena el 7 de desembre de 1995, a Montreal el 17 de setembre de 1997 i a Beijing el 3 de desembre de 1999, del 30-10-2008
    PDF
30/11/2008
 • Conveni de l'11-12-2008 sobre substàncies psicòtropes, fet a Viena el 21 de febrer de 1971
    PDF
21/01/2009
 • Convenció única sobre estupefaents, feta a Nova York el 30 de març de 1961, esmenada pel Protocol de 1972 de modificació de la Convenció
    PDF
21/01/2009
 • Acord europeu relatiu al transport internacional de mercaderies perilloses per carretera (ADR), fet a Ginebra el 30 de setembre de 1957, esmenat pel Protocol d’esmena de l’apartat 3 de l’article 14 de l’Acord, fet a Nova York el 21 d’agost de 1975, i de l’adhesió al Protocol d’esmena dels articles 1 a), 14 1) i 14 3) b) de l’Acord europeu del 30 de setembre de 1957 relatiu al transport internacional de mercaderies perilloses per carretera (ADR), fet a Ginebra el 28 d’octubre de 1983
    PDF
21/01/2009