Ves al contingut. | Salta a la navegació

Sou a: Inici / ca / Activitat parlamentària / Iniciatives legislatives / Projectes de llei / VII Legislatura 2015-2019 / Projecte de llei de l’esport del Principat d’Andorra

Projecte de llei de l’esport del Principat d’Andorra

Aprovat per majoria en la sessió ordinària del Consell General del dia 20 de desembre del 2018
21/11/2017
BCG 90/2017 de 21/11/2017
13/12/2017, a les 17:30
 • 08/03/2018, a les 17h30: a demanda de Pere López, president del GPM, Judith Pallarés, consellera general del GPL, Sílvia E. Bonet, consellera general del GPM i Víctor Naudi, conseller general del GPM
 • 04/04/2018, a les 13h30: a demanda dels Srs. Josep Pintat, Carles Naudi, Joan Carles Camp, Josep Majoral i Carine Montaner, consellers generals del GPM i del Sr. Pere López, conseller general del GPM
 • 13/04/2018, a les 17h30: a demanda del Sr. Pere López, conseller general del GPM
 • 24/04/2018, a les 17h30: a demanda del Sr. Josep Majoral, conseller general del GPM
 • 04/05/2018, a les 17h30: a demanda del Sr. Pere López, conseller general del GPM (PS)
 • 15/05/2018, a les 17h30: a demanda del Sr. Pere López, conseller general del GPM (PS)
 • 23/05/2018, a les 17h30: a demanda de la Sra. Judith Pallarés, consellera general del GPL i del Sr. Pere López, conseller general del GPM

 

A la M. I. Sindicatura

Els sotasignats, Gerard Alís Eroles, Rosa Gili Casals i Pere López Agràs, consellers generals socialdemòcrates del Grup Parlamentari Mixt, d’acord amb el que disposen els articles 92 i 93 del Reglament del Consell General, compareixem davant la Sindicatura i, en temps, i,

Diem:

Que per la present, dins el termini establert en l’Edicte publicat al Butlletí del Consell General num. 90/2017 de data 21 de novembre del 2017, passem a formular al “Projecte de llei de l’esport del Principat d’Andorra”, la següent

Esmena a la totalitat amb retorn a Govern

En els termes precedents queda formulada l’esmena a la totalitat amb retorn al Govern del ‘Projecte de llei de l’esport del Principat d’Andorra”.

Consell General, 23 de maig del 2018

Gerard Alis Eroles                                                              
Rosa Gili Casals                                                                   
Pere López Agràs


Esmena a la totalitat amb text alternatiu a Govern del GPL

Text alternatiu al Projecte de llei de l’esport del Principat d’Andorra

 • 14 esmenes del Grup Parlamentari Mixt (SDP)
 • 8 esmenes del Grup Parlamentari Mixt (Sílvia E. Bonet)
 • 25 esmenes del Grup Parlamentari Mixt (UL/CGILM)
 • 28 esmenes del Grup Parlamentari Mixt (PS)
 • 75 esmenes del Grup Parlamentari Demòcrata
 • 45 esmenes del Grup Parlamentari Liberal
  Comissió Legislativa d’Educació, Recerca, Cultura, Joventut i Esports

  31/05/2018

  Esmena a la totalitat GPM (PS): 10 vots a favor, 16 vot en contra i 1 abstenció

  Esmena a la totalitat amb text alternatiu GPL (PS): 6 vots a favor, 20 vot en contra i 1 abstenció

   

  A la M. I. Sindicatura

  El sotasignat, Pere López Agràs, conseller general socialdemòcrata del Grup Parlamentari Mixt, d’acord amb el que disposa l’article 100 de Reglament del Consell General, mitjançant aquest escrit presento les reserves d’esmena següents al Projecte de llei de l’esport del Principat d’Andorra, publicat al Butlletí del Consell General núm. 90/2017 de data 21 de novembre del 2017.

  Reserva d’esmena 1

  Reserva de l’esmena 37 de l’informe del ponent (Grup Parlamentari Mixt – PS 8), que proposa suprimir l’article 9 del Projecte de llei.

  Reserva d’esmena 2

  Reserva de l’esmena 95 de l’informe del ponent (Grup Parlamentari Mixt – PS 14), que proposa modificar el redactat de l’article 37 del Projecte de llei, amb el següent text:

  Article 37. Subvencions

  4. Es reconeixen nivells diferents de subvencions, amb obligacions, responsabilitats i drets que s’estableixen reglamentàriament en funció dels criteris següents:

  x) Programa i calendari d'activitats que es desenvoluparan durant el curs o l'exercici que es proposa amb especial incidència de les destinades a l’esport base.

  Reserva d’esmena 3

  Reserva de l’esmena 96 de l’informe del ponent (Grup Parlamentari Mixt – PS 15), que proposa modificar el redactat de l’article 37 del Projecte de llei, amb el següent text:

  Article 37. Subvencions

  4. Es reconeixen nivells diferents de subvencions, amb obligacions, responsabilitats i drets que s’estableixen reglamentàriament en funció dels criteris següents:

  x) Projecte i planificació esportiva a mitjà termini amb especial indicació els plans destinats a l’esport base.

  Reserva d’esmena 4

  Reserva de l’esmena 97 de l’informe del ponent (Grup Parlamentari Mixt – PS 16), que proposa modificar el redactat de l’article 37 del Projecte de llei, amb el següent text:

  Article 37. Subvencions

  4. Es reconeixen nivells diferents de subvencions, amb obligacions, responsabilitats i drets que s’estableixen reglamentàriament en funció dels criteris següents:

  x) Els programes d’integració social i per a adolescents i joves amb risc d’exclusió a través de l’esport

  Reserva d’esmena 5

  Reserva de l’esmena 98 de l’informe del ponent (Grup Parlamentari Mixt – PS 17), que proposa modificar el redactat de l’article 37 del Projecte de llei, amb el següent text:

  Article 37. Subvencions

  4. Es reconeixen nivells diferents de subvencions, amb obligacions, responsabilitats i drets que s’estableixen reglamentàriament en funció dels criteris següents:

  x) Programes destinat al foment d’hàbits saludables destinats al global de la població i amb especial incidència amb col·lectius amb major dificultats per la pràctica esportiva com ara la gent gran, les persones amb discapacitat, i altres.

  Reserva d’esmena 6

  Reserva de l’esmena 116 de l’informe del ponent (Grup Parlamentari Mixt – PS 22), que proposa modificar el redactat de l’apartat 1 de l’article 49 del Projecte de llei, amb el següent text:

  Article 49. Esportistes menors i esport de base

  1. Els poders públics i les federacions esportives han d’articular, amb caràcter prioritari dins la seva planificació esportiva, mesures per incentivar que totes les entitats esportives fomentin l’esport de base i evitin qualsevol actuació que constitueixi una explotació d’aquest nivell esportiu.”

  Consell General, 12 de desembre del 2018

  Pere López Agràs


  A la M. I. Sindicatura

  La sotasignada, Carine Montaner Raynaud, consellera general del Grup Parlamentari Mixt, d’acord amb el que disposa l’article 100 de Reglament del Consell General, mitjançant aquest escrit presento les següents reserves d’esmena al Projecte de llei de l’Esport del Principat d’Andorra, publicat al Butlletí del Consell General 90/2017 de data 21/11/2017.

  Es proposa agrupar dues categories de reserves d’esmenes presentades pel Grup Parlamentari Mixt UL i independents de la Massana per la defensa i la votació agrupada al ple : la primera categoria les que eliminen la creació de la nova entitat “Fundació de l’Esport” i les que proposen una deducció fiscal per a l’IRPF i IS vinculades amb patrocinis i subvencions a entitats esportives, culturals i ONG’s sense ànim de lucre.

  Primera categoria de reserves d’esmenes agrupades

  Objecte – Eliminació de la fundació de l’esport

  Reserva de l’Esmena 4 de l’informe del ponent

  Reserva de l’Esmena 19 de l’informe del ponent

  Reserva de l‘Esmena 36 de l’informe del ponent

  Reserva de l’Esmena 119 de l’informe del ponent

  Reserva de l’Esmena 126 de l’informe del ponent

  Reserva de l’Esmena 130 de l’informe del ponent

  Reserva de l’Esmena 167 de l’informe del ponent

  Reserva de l’Esmena 174 de l’informe del ponent

  Segona categoria de reserves d’esmenes agrupades

  Objecte – Deduccions fiscals per a incentivar els patrocinis i altres aportacions financeres a les entitats esportives culturals i ONGs

  Reserva de l’Esmena núm. 185 de l’informe del ponent

  Reserva de l’Esmena núm. 187 de l’informe del ponent

  Consell General, 12 de desembre del 2018

  Carine Montaner Raynaud                                             
  Consellera General del Grup Parlamentari Mixt  
  UL i Independents de la Massana

  31/12/2018
  BCG 125/2018 de 12/12/2018
  Meritxell Palmitjavila Naudí
  PDF document icon but125-2018 Informe de la Ponència.pdf — PDF document, 784 KB (802954 bytes)
  PDF document icon but125-2018 Informe de la Comissió.pdf — PDF document, 336 KB (344104 bytes)
  20/12/2018

  Aprovat per majoria en la sessió ordinària del Consell General del dia 20 de desembre del 2018

  15 vots a favor, 11 vots en contra i 1 abstenció. 

  GPM (PS) RE 1 Desestimada per majoria 13 vots a favor i 15 vots en contra
  GPM (UL/CGILM) RE 1 Desestimada per majoria 13 vots a favor i 15 vots en contra
  RE 2 Desestimada per majoria 13 vots a favor i 15 vots en contra
  RE 3 Desestimada per majoria 13 vots a favor i 15 vots en contra
  RE 4 Desestimada per majoria 13 vots a favor i 15 vots en contra 
  RE 5 Desestimada per majoria 13 vots a favor i 15 vots en contra 
  RE 6 Desestimada per majoria 13 vots a favor i 15 vots en contra 
  RE 7 Desestimada per majoria 13 vots a favor i 15 vots en contra
  RE 8 Desestimada per majoria 13 vots a favor i 15 vots en contra 
  GPM (PS) RE 2 Desestimada per majoria 13 vots a favor i 15 vots en contra
  RE 3 Desestimada per majoria 13 vots a favor i 15 vots en contra 
  RE 6 Desestimada per majoria 13 vots a favor i 15 vots en contra 
  RE 4 Desestimada per majoria 12 vots a favor i 15 vots en contra 
  RE 5 Desestimada per majoria 12 vots a favor i 15 vots en contra 
  GPM (UL/CGILM) RE 9 Desestimada per majoria 9 vots a favor i 18 vots en contra
  RE 10 Desestimada per majoria 9 vots a favor i 18 vots en contra