Ves al contingut. | Salta a la navegació

Sou a: Inici / ca / El Consell General / Les dones al Consell General

Les dones al Consell General

Els drets polítics

El 5 de setembre de 1973, els delegats permanents, Gregori Creus i Robert Poujol van signar, a proposta del Consell General, un decret relatiu a l’elegibilitat de les dones andorranes:

"Són elegibles, en les mateixes condicions i amb les mateixes limitacions que els homes, les dones en possessió de la ciutadania andorrana plena."

El procés començà quan set dones (una en representació de cada parròquia, amb Escaldes-Engordany) van presentar una sol·licitud el 30 d’abril de 1967 en la qual exposaven que volien iniciar un expedient per aconseguir la ciutadania plena, és a dir, l'exercici dels drets polítics per a les dones andorranes i a tal efecte demanaven l’autorització per a la recollida de signatures.

Aquesta etapa finalitzà amb la presentació de la sol·licitud el 15 de maig de 1968 acompanyada de la signatura de més de 370 dones andorranes. El Consell General va respondre aquesta sol·licitud el 4 de juliol de 1969 en els termes següents:

"Vista la present, el Consell General decreta:

1er.- Per majoria de 10 vots a favor, 8 en contra i una abstenció, informar favorablement que sigui reconeguda a la dona andorrana la facultat de votar.

2on.- Per majoria de 12 vots a favor, 6 en contra i una abstenció, informar desfavorablement la petició pel que es refereix a la facultat d’ésser elegides.

3er.- Per unanimitat, trametre l’expedient als MM. II. Srs. Delegats Permanents amb els informes de les Hbles. Corporacions Locals i el del M. I. Consell General."

El decret de les Delegacions Permanents arribà el 14 d’abril de 1970.

El 17 de maig de 1973 els consellers generals, Jaume Bartumeu Canturri, d’Andorra, i Óscar Ribas Reig, de Sant Julià de Lòria, van presentar una moció davant el Consell General demanant que s’informés favorablement de:

"... l’atorgament dels drets polítics passius (dret a l’elegibilitat) a les dones andorranes, i els polítics a part entera a totes les generacions nascudes i arrelades a les Valls".

El tema va ser objecte de debat a la sessió ordinària del 24 de maig de 1973, en la que s’acordà concedir els drets polítics passius (elegibilitat) a les dones andorranes amb ciutadania plena. El decret de les Delegacions Permanents arribà quatre mesos després, posant fi a la discriminació de la dona quant als seus drets polítics.

La participació de les dones al Consell General

A partir d'aquell moment, la participació de les dones andorranes en política es fa manifesta tant com a candidates a les eleccions comunals com a les generals. Nou fou, però, fins el 1984, que va haver-hi una consellera general, la primera, a la sala de sessions de la Casa de la Vall, en substitució d'un conseller. El 1986, a la legislatura següent, és elegida la primera consellera general.

A la legislatura constituent, el 1993, hi van participar tres conselleres generals. Ja el el marc constitucional, la presència de dones ha estat cosntant, però en proporcions molt diverses, com es reflexteix a la gràfica adjunta.

La paritat perfecta

Per primer cop al Conselll General, a la legislatura 2011-2015 s'assoleix la mateixa proporció de conselleres i de consellers generals: 14 dones i 14 homes. Fins i tot, després de les eleccions i durant un període, hi ha majoria de dones, 15 dones i 13 homes. Aquesta diferència esdevé paritat amb la dimissió d'una de les conselleres generals que es presenta com a candidata a cònsol.

Així doncs, durant la VI legislatura, el Consell General és el segon parlament del món pel que fa a la presència de dones en la seva composició, una proporció també es reflecteix a les delegacions a organismes parlamentaris internacionals i que correspon als canvis que experimenta la societat del país.

Tanmateix, en el conjunt de candidatures peresentades, les dones ocupen posicions molt diverses, però en conjunt no són ni el 50 % sinó que

- circumscripció nacional: 24 dones titulars / 56 en total i 7 dones suplents / 12 en total

- circumscripcions parrroquials: 12 dones candidates /

Coincideix aquesta legislatura amb el 40è aniversari del primer vot de la dona a les eleccions, que va tenir lloc el 1971, un aniversari celebrat amb un acte d'homenatge a les dones que havien reivindicat els seus drets polítics a final de la dècada dels seixanta i que van lluitar amb perserverança, energia i discreció per aconseguir aquests drets.

Del 2015 al 2019

Amb els resultats de les eleccions del 2015, es conserva una important presència de dones, però es perd la paritat perfecta de la legislatura anterior, ja que la proporció actual és de 11 dones i 18 homes, és a dir, gairebé el 40 % dels membres del parlament són conselleres generals.

 

LLISTA DE CONSELLERES GENERALS PER LEGISLATURALLISTA ALFABÈTICA DE CONSELLERES GENERALS

1984-1985:


1986-1989:

1992-1993:

Constituent 1993:

 


I – 1994-1997:

II – 1997-2001:


III – 2001-2005:IV – 2005-2009:


V – 2009-2011:


VI – 2011-2015:

 

 

Mercè BONELL BERTRAN


Maria Teresa ARMENGOL BONET

Olga ADELLACH COMA
Bibiana ROSSA TORRES
Rosa Maria MANDICÓ ALCOBÉ
Maria REIG MOLES
Nàdia ALEIX TUGAS

Rosa Maria MANDICÓ ALCOBÉ
Maria REIG MOLES
Olga ADELLACH COMA
Nàdia ALEIX TUGAS

Maria Rosa FERRER OBIOLS

Susagna ARASANZ SERRA
Maria Rosa FERRER OBIOLS

Olga ARENY SÁNCHEZ
Olga BENAZET DOLSA
Olga FORNÉ ANGRILL
Olga ADELLACH COMA
Maria Lluïsa PUIG MONTES
Clara PINTAT ROSSELL
Maïtena MANCIET FOUCHIER

Olga ADELLACH COMA
Maria Rosa FERRER OBIOLS
Lurdes FONT PUIGCERNAL
Eva GARCIA PASTOR
Montserrat GIL TORNÉ
Mariona GONZÁLEZ REOLIT
Conxita MARSOL RIART
Maria Pilar RIBA FONT
Bernadeta GASPÀ BRINGUERET
Eva RIBERAYGUA DOURNES

Olga ADELLACH COMA
Roser BASTIDA ARENY
Rosa GILI CASALS
Celina MANDICÓ GARCIA
Concepció MORA JORDANA
Maria Pilar RIBA FONT
Montserrat GIL TORNÉ
Mariona GONZÁLEZ REOLIT
Bibiana ROSSA TORRES
Anna Maria DOLSA MONTANYA

Olga ADELLACH COMA
Roser BASTIDA ARENY
Mònica BONELL TUSET
Sílvia Eloïsa BONET PEROT
Sílvia CALVÓ ARMENGOL
Sofia GARRALLÀ TOMÀS
Olga GELABERT FÀBREGA
Montserrat GIL TORNÉ
Rosa GILI CASALS
Mariona GONZÁLEZ REOLIT
Celine MANDICÓ GARCIA
Meritxell MATEU PI
Patrícia RIBERAYGUA MARME
Sílvia RIVA GONZÁLEZ
Meritxell VERDÚ MARQUILLÓ
Olga ADELLACH COMA
Nàdia ALEIX TUGAS
Susagna ARASANZ SERRA
Olga ARENY SÁNCHEZ
Maria Teresa ARMENGOL BONET
Roser BASTIDA ARENY
Olga BENAZET DOLSA
Mercè BONELL BERTRAN
Mònica BONELL TUSET
Sílvia Eloïsa BONET PEROT
Sílvia CALVÓ ARMENGOL
Anna Maria DOLSA MONTANYA
Maria Rosa FERRER OBIOLS
Lurdes FONT PUIGCERNAL
Olga FORNÉ ANGRILL
Eva GARCIA PASTOR
Sofia GARRALLÀ TOMÀS
Bernadeta GASPÀ BRINGUERET
Olga GELABERT FÀBREGA
Montserrat GIL TORNÉ
Rosa GILI CASALS
Mariona GONZÀLEZ REOLIT
Maïtena MANCIET FOUCHIER
Rosa Maria MANDICÓ ALCOBÉ
Celine MANDICÓ GARCIA
Conxita MARSOL RIART
Meritxell MATEU PI
Concepció MORA JORDANA
Clara PINTAT ROSSELL
Maria Lluïsa PUIG MONTES
Maria REIG MOLES
Maria Pilar RIBA FONT
Eva RIBERAYGUA DOURNES
Patrícia RIBERAYGUA MARME
Sílvia RIVA GONZÁLEZ
Bibiana ROSSA TORRES
Meritxell VERDÚ MARQUILLÓ