Ves al contingut. | Salta a la navegació

Sou a: Inici / ca / Notícies / Transparència de l’activitat parlamentària del Consell General en relació a les dotacions econòmiques destinades als grups parlamentaris i a les retribucions dels consellers generals.

Transparència de l’activitat parlamentària del Consell General en relació a les dotacions econòmiques destinades als grups parlamentaris i a les retribucions dels consellers generals.

Consell General, 8 de juliol del 2020

En compliment dels articles 140 i 142 del Reglament del Consell General, es procedeix a la publicació d’informació actualitzada relativa al règim econòmic de manera objectiva i fàcilment accessible i comprensible.

En aquest sentit, iniciem la publicació a la web del Consell General d’un nou apartat on s’hi pot trobar informació relativa a les dotacions econòmiques dels grups parlamentaris, així com a les retribucions, per tots els conceptes, que perceben els consellers generals. 

Aquesta informació es troba en l’apartat Organització institucional sota el títol informació econòmica. 

En l’àmbit dotacions dels Grups Parlamentaris s’especifiquen  les quantitats que el Consell General transfereix als grups parlamentaris segons l’article 25 del Reglament del Consell General on diu:

“El Consell General posarà a disposició dels Grups Parlamentaris els mitjans materials i recursos econòmics per a la realització de les seves funcions, per mitjà d’una subvenció fixa idèntica per a cadascun d’ells i d’una subvenció variable en funció del número de consellers generals de cada grup. L’import destinat a la subvenció fixa no podrà ser inferior al 50% del total de la subvenció destinada als grups parlamentaris. Els recursos econòmics transferits han de ser destinats exclusivament a finançar activitats i altres despeses relacionades amb l’exercici de funcions parlamentàries.”

Alhora es detallen els criteris d’atorgament i les quantitats transferides els anys 2019 i 2020.

Es publiquen també els comptes corresponents a l’exercici 2019 que els grups parlamentaris han fet arribar al Tribunal de Comptes, per a la seva fiscalització en compliment de l’article 25.2 del Reglament del Consell General que fixa aquesta obligació per primera vegada.

En l’apartat retribucions s’especifiquen els salaris bruts mensuals dels consellers generals durant els anys 2019 i 2020. Les variacions dels imports corresponen a les altes i les baixes dels consellers generals registrades durant la legislatura actual.

D’altra banda, a partir del maig 2020 s’aplica l’augment de l’1% l’IPC, en compliment de la Llei 2/2020, del 27 de febrer, del pressupost per a l’exercici del 2020, de manera retroactiva (agrupant l’import del mes de gener a maig i mensual a partir de juny).

El mes de juny s’aplica la reducció salarial acordada per la Junta de Presidents en data 17 de juny del 2020.

També es detallen les retribucions dels anys 2019 i 2020 que els Grups Parlamentaris assignen als consellers generals que desenvolupen la seva tasca amb exclusivitat com a membres del Grup. L’import assignat el determina cada grup parlamentari i en fa la gestió.

En l’apartat retorn de despeses per desplaçament s’informa del règim de despeses dels desplaçaments de les delegacions internacionals en representació del Consell General acordat per la Sindicatura, escoltada la Junta de Presidents. Es publiquen també els imports relatius als retorns econòmics que els serveis del Consell General efectuen als consellers generals en relació a despeses avançades personalment en els desplaçaments com a membres de delegacions internacionals corresponents als anys 2019 i 2020.

 

Galeria d'imatges