Ves al contingut. | Salta a la navegació

Sou a: Inici / ca / Notícies / Retirada l’esmena a la totalitat de la cessió de terreny “Prat de la Farga” i suport unànime a la Proposta d'acord de Joventut.

Retirada l’esmena a la totalitat de la cessió de terreny “Prat de la Farga” i suport unànime a la Proposta d'acord de Joventut.

Consell General, 15 de juliol del 2021

La darrera sessió ordinària del Consell General de l’actual període de sessions ha començat aquest dijous tractant l’informe sobre el grau de compliment dels objectius del Programa estadístic 2020.

El segon punt debatut ha estat el Projecte de llei de creació del Marc andorrà de qualificacions. La iniciativa té com a objectiu crear un marc nacional estructurat, pertinent, únic i integrat basat en els resultats d’aprenentatge. La llei MAQ dona alhora resposta a la declaració de Bolonya, signada el 1999 i promou, entre altres, l’aprenentatge al llarg de la vida. El text ha estat aprovat amb un consens absolut.

La Cambra ha aprovat per assentiment la presa en consideració de la Proposició de llei de taxes de l'Agència de Qualitat de l'Ensenyament Superior d'Andorra. Així doncs, i com estableix el Reglament del Consell General, la iniciativa legislativa segueix el tràmit i s'obra un termini de 15 dies per a poder presentar esmenes que no poden ser de totalitat.

L’ordre del dia ha inclòs també l'examen i votació del Projecte de llei de modificació de la Llei 17/2018, del 26 de juliol, d’ordenament del sistema educatiu andorrà. La llei ha estat aprovada amb el suport de tota la Cambra. La modificació del text se centra en l’ensenyament post-obligatori on es proposa crear nivell educatiu de formació professional inicial i alhora fer un reajustament del nivell educatiu del batxillerat professional.

L’esmena a la totalitat presentada pel Grup Parlamentari Socialdemòcrata a la Petició d’autorització de la cessió temporal de l’ús del terreny conegut com a “Prat de la Farga”, ha estat finalment retirada pel GPS i el cap de Govern ha proposat en aquest sentit crear un grup de treball per valorar els aspectes que han preocupat i la Petició ha estat aprovada per majoria.

L’examen i votació de la Proposta d'acord de Joventut ha estat l’últim punt de l’ordre del dia del Ple. La Proposta és el resultat d’un anàlisi de la situació actual i pretén abordar solucions a curt, mitjà i llarg termini que permetin concretar una resposta conjuntural a les diverses necessitats de la joventut d’Andorra. La Proposta consta d’onze polítiques públiques de diversos àmbits i un total de 72 mesures. Els àmbits concrets són polítiques de participació juvenil i relacions amb les administracions públiques; polítiques laborals; polítiques d'habitatge; polítiques de diversificació econòmica i dinamització econòmica; polítiques socials; polítiques de sanitat i salut pública; polítiques educatives; polítiques de gènere; polítiques culturals; polítiques mediambientals i de lluita contra els impactes del canvi climàtic; i polítiques d'integració europea i internacional.

Des de les institucions és bàsic que es promoguin noves polítiques de joventut i en aquest sentit el Consell General ha donat suport unànime al text, treballat des de les seccions joves dels partits polítics d’Andorra conjuntament amb els grups parlamentaris representants actualment a la Cambra.

 

[VÍDEO] SESSIÓ ORDINÀRIA

Galeria d'imatges