Ves al contingut. | Salta a la navegació

Sou a: Inici / ca / Notícies / Discurs de la síndica general, Roser Suñé, amb motiu de la celebració de la Sessió tradicional de Sant Tomàs 2022.

Discurs de la síndica general, Roser Suñé, amb motiu de la celebració de la Sessió tradicional de Sant Tomàs 2022.

Consell General, 21 de desembre del 2022

El Consell General ha celebrat avui 21 de desembre, la Sessió Tradicional de Sant Tomàs. Com és habitual, durant la sessió s'han llegit els informes de la delegació del Consell General a l’Assemblea Parlamentària de la Francofonia (APF), de la delegació a la Unió Interparlamentària (UIP) i de la delegació a l’Assemblea Parlamentària de la Mediterrànea (APM). La lectura dels informes ha anat a càrrec del conseller general i president de la delegació a l'APF, Carles Sánchez, de la subsíndica general i membre del comitè executiu del grup nacional del Consell General a la Unió Interparlamentària (UIP), Meritxell Palmitjavila, i del president de la delegació andorrana a l'Assemblea Parlamentària de la Mediterrànea (APM), respectivament.

Abans d'aixecar la sessió, la síndica general, Roser Suñé, ha pronunciat el tradicional discurs de Sant Tomàs, amb el repàs a l'activitat parlamentària i alhora una reflexió global de la legislatura.

 

Discurs de la síndica general, Roser Suñé, amb motiu de la celebració de la sessió tradicional de Sant Tomàs 2022


Molt Il·lustre Sra. Subsíndica,

Molt Il·lustres Sres. i Srs. Consellers Generals,

Molt Il·lustres, Honorables i digníssimes autoritats,

Abans d’aixecar aquesta sessió tradicional de Sant Tomàs, em plau adreçar-vos unes paraules.

Aquesta és la darrera celebració de Sant Tomàs de la legislatura, un dia emmarcat en el calendari del Consell general per reflexionar sobre la nostra tasca en aquesta seu parlamentària i dibuixar algunes línies de futur. Em congratula poder seure en aquesta sala, l’hemicicle de Casa de la Vall, perquè només vam poder-hi celebrar la sessió de l’any 2019 i simbolitzar avui el retorn a una normalitat que vàrem perdre per la pandèmia i que tants esforços ens ha suposat a tots plegats poder-la recuperar.

Si em permeteu, començaré per una reflexió global, aquesta ha estat una legislatura atípica, on hem hagut de repensar algunes prioritats i on les metodologies de treball també s’han hagut d’adequar. La pandèmia va trencar les relacions habituals a les quals estàvem acostumats i, per això, el contacte personal garantia de diàleg i de recerca d’entesa, el vam haver de suplir amb altres eines. D’aquest fet se’n deriven algunes de les situacions que hem viscut i de les quals hem après lliçons que, sens dubte acompanyaran aquesta institució en el futur.

Legislar és la nostra tasca fonamental, la raó per la qual som aquí, i això és el que hem efectuat al llarg d’aquest any 2022. Amb una quarantena de textos aprovats, entre projectes i proposicions de llei, més una desena que resten en agenda, arribarem a la suma de més de cent textos durant els quatre anys que ens ha pertocat la tasca legisladora.

Em permeto destacar els treballs desenvolupats durant aquest any en l’àmbit de les persones, amb tots les iniciatives relacionades amb les millores del poder adquisitiu, així com la llei de la persona i la família, la llei de protecció civil, el text sobre economia circular o el referit a la contractació pública.

Matèries diverses que han de permetre la transformació i millora de la nostra societat, perquè aquest és l’objectiu final de les lleis.

A les acaballes de la legislatura, tenim pendent el projecte de pressupost per a l’any 2023, així com algunes propostes que encara podran fructificar en el temps que ens resta abans de la convocatòria de les properes eleccions generals.

Des d’aquí, m’agradaria compartir amb vosaltres la necessitat, que considero imperiosa, de reflexionar sobre la quantitat de textos i la capacitat que tenen les administracions del país de fer-hi front amb els desplegaments reglamentaris que suposen. Si bé vivim en un món accelerat on sembla que disminuir el ritme esdevé un anacronisme, la discussió dels continguts és la raó de ser d’aquesta seu i el procés ha de ser curós amb els mecanismes escaients que permetin escoltar totes les veus. La bona feina necessita dedicació i recerca, no ho oblidem quan ocupem un escó en aquest hemicicle.

A més, durant aquest període s’han efectuat les corresponents sessions de control al govern, amb una trentena de preguntes orals al ple i una cinquantena de preguntes escrites complementades amb unes quaranta demandes d’informació.

Per tant, tots aquells elements que formen part de la vida parlamentària han estat desplegats en el seu abast i han permès discussions enriquidores entre els membres de la cambra. Sovint, però, em resta el sentiment agredolç de no haver pogut anar més enllà, de posicions dialèctiques fixades a l’avança dels debats perquè tots nosaltres som, en certa manera, hostatges d’allò que pensem que els altres esperen de nosaltres. Des d’aquí em permeto convidar a tothom, tant als consellers actuals com als futurs membres d’aquesta cambra, en el moment que els pertoqui, de trencar aquests marcs mentals tant com puguin, perquè la gestió del nostre país s’enriqueix quan som capaços del diàleg constructiu.

 

Senyores i senyors,

M’agradaria girar ara la mirada cap a les feines internes del Consell General, aquesta estructura que ens dona suport i que en els propers anys haurà de fer front a reptes importants.

Durant aquest període hem finalitzat la implantació de la gestió documental com a eina principal per a la transformació digital, tant en l’àmbit dels procediments interns, en la gestió del document físic, com en la resta de procediments.

Aquest projecte ha requerit esforços considerables del personal del Consell General, a qui agraeixo la dedicació que hi ha esmerçat, i sobretot el lideratge impulsat per la Subsíndica, juntament amb el secretari general i el secretari adjunt. Tots esperem que l’eina comenci a funcionar a ple rendiment a l’inici de la nova legislatura a fi de facilitar la tasca de totes aquelles persones que treballen a la seu del Consell o hi interaccionen per raons diverses.

Remarcar també la labor efectuada per la intervenció, figura que vam considerar imprescindible a l’inici de la legislatura i que ha garantit una execució pressupostària i control econòmic rigorós i eficient.

Vull valorar també la feina aconseguida en l’eficiència energètica, una gestió gens fàcil en un edifici d’aquestes dimensions que requereix esforços múltiples. Des d’un estalvi energètic d’un 16%, segons dades facilitades pel subministrador, a la connexió de la futura xarxa del circuit de calor de FEDA, passant pels punts de càrrega dels vehicles elèctrics o el canvi a LEDS per millorar tota l’eficiència del consum elèctric. Aquestes consignes han de continuar i romandre com a eixos de la gestió física dels nostre espais.

Durant aquest període també s’ha assolit la redacció de l’estatut del personal del Consell General, una vella reivindicació dels treballadors d’aquesta casa que en un procés de negociació participativa ens ha dut a un text, que si no hi ha algun canvi de molt darrera hora, serà validat demà en el ple del Consell General. Aquesta eina ha de permetre enfortir les polítiques de recursos humans d’aquest organisme, garantint tant els drets dels treballadors com fixant els seus deures. Una veritable eina dinàmica que s’ha de desplegar ara per garantir un equip que pugui fer front a les necessitats de transformació de la gestió que s’albiren, com per exemple els requeriments que suposarà la futura signatura de l’acord d’associació amb la Unió Europea.

La gestió dels recursos humans és sempre un repte per a qualsevol institució, desitjo que el camí que aquesta sindicatura ha iniciat pugui continuar en el futur perquè aquesta institució, seu de la sobirania del poble andorrà, s’ho mereix.

En un altre àmbit d’activitat, el Consell general ha continuat acollint propostes de la societat civil que han utilitzat els seu espais per fer-ne la presentació. Així , a més del tradicional dia de la Cultura o, la rebuda de la Flama del Canigó com a efemèrides ja reconegudes, també hem gaudit de presentacions de llibres i de conferències sobre temes diversos, entre els quals vull destacar els relacionats amb la Unió Europea.

Dins d’aquest marc voldria deixar constància que les col·laboracions de la nostra institució amb altres entitats del país són un doble guany per ambdues, però que cal saber entendre el lloc que han d’ocupar i els recursos que hi podem dedicar. Ni totes les propostes que es reben poden ser acollides per aquesta seu, ni totes corresponen a temàtiques que encaixin en la nostra idiosincràsia. Per això, crec que aquest casa ha d’estar oberta a escoltar, però també ha de tenir la capacitat de triar aquells fets més idonis per donar-los el ressò que els correspon.

 

Senyores i senyors,

Com he dit al principi de la meva al·locució, som al final de la legislatura, encara massa aviat per fer-ne balanç però sí que és el moment d’apuntar algunes consideracions que no puc obviar.

En primer lloc deixeu-me que us agraeixi a tots plegats la feina feta, l’interès i la dedicació a una tasca no sempre ben entesa ni ben valorada. Per a mi ha estat un plaer treballar amb vosaltres i m’excuso si en algun moment no he donat resposta a les vostres expectatives.

Vull dedicar unes paraules específiques als membres de la Sindicatura, un agraïment a la responsabilitat i bona entesa amb la qual hem treballat. Gràcies Sra. Vela, gràcies Sra. Ferrer.

També un reconeixement a la tasca, no sempre evident, de la Subsíndica, Sra. Palmitjavila. La vostra competència i el vostre suport han estat un bé preuat en aquest període que hem compartit.

I en nom de totes nosaltres, i certament de tots vosaltres, no puc deixar de dedicar unes paraules al Secretari general, Sr. Josep Hinojosa. Gràcies per tantes hores de dedicació, i gràcies per tanta capacitat de buscar solucions allà on sembla que no n’hi ha. La vostra presència és garantia de feina ben feta i de bons consells.

Des d’aquest espai emblemàtic per a tots nosaltres, vull dir-vos que la nostra és una tasca al servei de la població. Som aquí quatre anys perquè així els ciutadans i les ciutadanes ho han volgut i és a ells a qui hem de retre comptes. Legislar és complex, sobretot en una època on el canvi de paradigma sembla evident. Els desafiaments són enormes i s’emmarquen dins d’una crisi climàtica que definirà segurament les polítiques de la segona meitat del segle XXI. Hem d’estar-hi atents i saber trobar les eines que ens permetin avançar cap a una societat justa i cohesionada.

Però el llarg horitzó no ens ha de fer oblidar les problemàtiques més importants del dia a dia, avui i ara, la ciutadania ens interpel.la davant l’augment de preus i la situació de l’habitatge. Espero i desitjo que aquests àmbits continuïn tenint un lloc bàsic en la gestió del proper consell general. Nosaltres acabarem la feina que ja tenim definida, però encara caldrà trobar noves estratègies i prendre decisions quan es produeixi la nova configuració de grups.

 

Senyores i senyors,

Des de la seu parlamentària apel·lo a la maduresa política, a la discussió constructiva perquè és el que entén i vol la població. Som la suma de moltes voluntats, la suma de moltes idees; tots els segments de la població s’han de trobar representats en els nostres debats.

Des d’aquí, el dia de Sant Tomàs, us demano que guardem la nostra capacitat de diàleg, perquè un parlament és un espai de respecte on tothom ha de poder-se expressar i ser escoltat. Així ho hem fet aquesta legislatura, i així espero que continuï sent.

Com a institució tenim una missió ben definida  per la Constitució en el seu article 50 que cito: El Consell General que expressa la representació mixta i paritària de la població nacional i de les set Parròquies, representa el poble andorrà, exerceix la potestat legislativa, aprova els pressupostos de l’Estat impulsa i controla l’acció política del Govern.

No oblidem que aquesta és la nostra funció i dediquem el nostre saber i les nostres capacitats a desenvolupar-la de la millor manera possible. La solidesa de les institucions és la que garanteix la pervivència de la democràcia, un ideal volgut per tots però que requereix del nostre compromís i la nostra fermesa constants.

 

Benvolgudes conselleres i benvolguts consellers, m’adreço específicament a vosaltres per demanar-vos encara un esforç més per cloure aquesta legislatura, siguem generosos i avancem per consensuar aquelles polítiques que hem iniciat.

Des d’aquest món canviant, on aquests quatre anys hem tingut prou avisos de la complexitat del futur, però també hem demostrat la nostra resiliència i capacitat d’adaptació, espero que en surtin nous debats i noves idees a fi de fer front al repte més difícil que se’ns planteja, la transició energètica que ens ha ensenyat una nova derivada amb la problemàtica del subministrament. Insisteixo, aquesta situació haurà de ser l’eix de qualsevol política de futur perquè en determinarà les altres.

 

Senyores i senyors,

Per concloure, reitero el meu humil orgull per haver ocupat el lloc de Síndica general durant aquest període, per haver pogut ser una baula més en la línia dels Síndics que m’han precedit i que hauran de continuar per bastir noves polítiques i nous consensos.

Us desitjo a tots plegats unes bones festes nadalenques, desig que faig extensiu a tota la població amb l’esperança que el futur sigui un camí que puguem recórrer de manera harmònica i on les persones se sentin part d’aquest gran projecte que és Andorra.

Moltes gràcies.

 

Galeria d'imatges