Ves al contingut. | Salta a la navegació

Sou a: Inici / ca / Notícies / Resultats de les votacions de la sessió extraordinària del 15 i 16 de febrer del 2019

Resultats de les votacions de la sessió extraordinària del 15 i 16 de febrer del 2019

 

  •  Examen i votació del Dictamen de la Comissió Especial de vigilància i prevenció de risc per a l’estabilitat financera.

Aprovat per majoria: 25 vots a favor i 3 en contra.


  • Examen i votació del Projecte de llei de modificació del Codi de l’Administració, del 29 de març de 1989.

Aprovat per assentiment


  • Examen i votació del Projecte de llei del servei d’acció exterior i de la carrera diplomàtica.

Aprovat per majoria: 24 vots a favor, 1 en contra i 3 abstencions.


  • Examen i votació del Projecte de llei qualificada de tècniques de reproducció humana assistida.
GPM (PS) RE 1 Desestimada per majoria        4 vots a favor i 24 vots en contra.                        
RE 2 Desestimada per majoria 4 vots a favor i 24 vots en contra.
RE 3 Desestimada per majoria 4 vots a favor i 24 vots en contra.
RE 5 Desestimada per majoria 4 vots a favor i 24 vots en contra.
RE 6 Desestimada per majoria 4 vots a favor i 24 vots en contra.
RE 4 Desestimada per majoria 4 vots a favor i 24 vots en contra.

Aprovat per majoria: 24 vots a favor, 1 en contra i 3 abstencions.


  • Examen i votació del Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació.
GPM (PS) RE 1 Desestimada per majoria 4 vots a favor, 20 vots en contra i 3 abstencions.
RE 2 Desestimada per majoria   3 vots a favor, 20 vots en contra i 4 abstencions.
RE 3 i 4 Desestimada per majoria 3 vots a favor, 21 vots en contra i 4 abstencions.
Aprovat per assentiment


  • Examen i votació del Projecte de llei qualificada dels drets dels infants i els adolescents.

GPM (PS) RE 1 Desestimada per majoria        8 vots a favor, 15 vots en contra i 3 abstencions.
RE 2 Desestimada per majoria 2 vots a favor, 15 vots en contra i 9 abstencions.
RE 3 Desestimada per majoria 7 vots a favor, 17 vots en contra i 3 abstencions.
RE 4 Desestimada per majoria 4 vots a favor, 19 vots en contra i 3 abstencions.
Aprovat per majoria: 25 vots a favor i 3 abstencions.


  • Examen i votació del Projecte de llei qualificada de la responsabilitat penal de les persones menors d’edat.
GPM (PS) RE 1 Desestimada per majoria        7 vots a favor, 20 vots en contra i 1 abstenció.   
RE 2 Desestimada per majoria 4 vots a favor, 20 vots en contra i 4 abstencions.
RE 3 Desestimada per majoria 4 vots a favor, 20 vots en contra i 4 abstencions.
GPM (PS) Art. 4 Aprovat per majoria              21 vots a favor, 6 vots en contra i 1 abstenció.   
Art. 12 Aprovat per majoria 21 vots a favor, 3 vots en contra i 4 abstencions.
Art. 20 Aprovat per majoria 21 vots a favor, 3 vots en contra i 4 abstencions.
Conjunt del text aprovat per majoria: 21 vots a favor i 7 abstencions.


  • Examen i votació del Projecte de llei de regulació de l’establiment de preus mínims de venda dels productes del tabac.
Aprovat per majoria: 14 vots a favor, 12 en contra i 1 abstenció.


  • Examen i votació del Projecte de llei de modificació de la Llei 8/2013, del 9 de maig, sobre els requisits organitzatius i les condicions de funcionament de les entitats operatives del sistema financer, la protecció de l’inversor, l’abús de mercat i els acords de garantia financera.

 

Aprovat per assentiment
  • Examen i votació del Projecte de llei del pressupost per a l’exercici del 2019, així com del Projecte de pressupost del Tribunal Constitucional, del Consell Superior de la Justícia i del Projecte de pressupost del Consell General pel mateix exercici.
GPM (PS)             RE 1 Desestimada per majoria        3 vots a favor, 16 vots en contra i 8 abstencions.   
RE 2 Desestimada per majoria 7 vots a favor, 15 vots en contra i 6 abstencions.
GPM (UL/CGILM) RE 1 Retirada   
RE 2 Desestimada per majoria 8 vots a favor, 15 vots en contra i 4 abstencions.   
RE 3 Desestimada per majoria     10 vots a favor i 15 vots en contra.
RE 4 Retirada
RE 5 Desestimada per majoria 10 vots a favor i 16 vots en contra.
RE 6 Desestimada per majoria 10 vots a favor i 16 vots en contra.
RE 7 Desestimada per majoria 8 vots a favor, 16 vots en contra i 2 abstencions.   
RE 8 Retirada
RE 9 Retirada
RE 10 Retirada
RE 11 Retirada
RE 12 Desestimada per majoria 11 vots a favor i 15 vots en contra.
RE 13 Desestimada per majoria 11 vots a favor, 15 vots en contra i 2 abstencions.   
Aprovat per majoria: 15 vots a favor i 13 en contra.

 

 

                 DIA                                   MATÍ                              TARDA              
15/02/2019Vídeo Vídeo 
16/02/2019 Vídeo 

 

 

Galeria d'imatges