Ves al contingut. | Salta a la navegació

Sou a: Inici / ca / Notícies / Resultat de les votacions de la sessió ordinària del Consell General del 19 de gener del 2023.

Resultat de les votacions de la sessió ordinària del Consell General del 19 de gener del 2023.


La sessió ordinària del Consell General ha començat aquest dijous a dos quarts de deu del matí tractant l’expedient per a la declaració d'alienabilitat d'una porció de terreny patrimonial del Govern a la Plana del Babot d’Ordino. El Ple ha acordat declarar alienable una porció de terreny a la plana del Babot d’Ordino d’uns 324,57 m2, perquè el Govern la pugui permutar per altra porció de terreny propietat del Comú d’Ordino. 

El punt relatiu a la presa en consideració de la Proposició de llei de modificació de la Llei 23/2021, del 14 d'octubre, de taxes de l'Agència de Qualitat de l'Ensenyament Superior d'Andorra ha estat aprovat per assentiment. La iniciativa ha estat impulsada per Ferran Costa, president del GPI, Sandra Codina, consellera general del GPD, Susanna Vela, consellera general del GPS i Raul Ferré, president suplent del GPCC. En aquest sentit, la síndica general ha anunciat davant del Ple la renuncia expressa de la presentació d'esmenes a la iniciativa legislativa dels grups parlamentaris i de la consellera no adscrita, i per tant, la Proposició de llei ha estat aprovada amb el suport unànime de la Cambra.

El tercer punt tractat ha estat el Projecte de llei de la professió de traductor i intèrpret, i traductor i intèrpret jurat, i de creació del Col·legi Oficial de Traductors i Intèrprets, i Traductors i Intèrprets Jurats d’Andorra (Cotija) i ha estat aprovat amb el suport de tots els Grups Parlamentaris i la consellera no adscrita. Aquesta Llei regula d’una manera integral i sistemàtica els aspectes intrínsecs a l’exercici de les professions titulades de traductor i d’intèrpret. La Llei es divideix en quatre capítols i en trenta-tres articles, tres disposicions transitòries i dos disposicions finals.

La consellera general, Berna Coma (GPD), nomenada ponent per la Comissió Legislativa de Sanitat, ha exposat que al Projecte de llei de recerca en l’àmbit de la salut i la biomedicina s’hi ha presentat 42 esmenes a l’articulat: 2 esmenes per part del grup parlamentari Demòcrata, 33 esmenes per part del grup parlamentari Socialdemòcrata i 7 esmenes presentades per la consellera general no adscrita, Carine Montaner. El Projecte de llei ha estat aprovat per majoria per 19 vots a favor (GPD + GPI + GPCC + GP Terceravia + UL+ I) i 1 vot en contra (Carine Montaner) i 7 abstencions (GPS).

El punt referent a la Proposta d’aprovació de la ratificació del Conveni per a la protecció dels drets humans i de la dignitat de l’ésser humà respecte a les aplicacions de la biologia i de la medicina (Conveni sobre els drets humans i la biomedicina), fet a Oviedo el 4 d’abril de 1997, ha estat aprovat per assentiment. 

El sisè punt de l’ordre del dia ha estat el relatiu al Projecte de llei d’avaluació ambiental de projectes i de plans i programes. El conseller general, Marc Magallon (GPI), ha explicat que a la iniciativa legislativa s’hi ha presentat 34 esmenes a l’articulat: 9 esmenes per part del grup parlamentari Terceravia + Unió Laurediana + Independents i 25 esmenes per part del grup parlamentari Socialdemòcrata. La votació del text s’ha realitzat de forma separada a petició dels consellers generals del grup parlamentari Socialdemòcrata. Primerament, s’ha votat els articles 8 i 14, i posteriorment s'ha votat la resta d’articles i disposicions de la Proposició de llei resultant aprovada per majoria. La Llei té per objecte integrar els aspectes mediambientals en la redacció i l’autorització de projectes i de plans i programes que tenen efectes significatius sobre el medi ambient, amb la finalitat de promoure un desenvolupament sostenible i garantir un nivell elevat de protecció del medi ambient. 

El Ple ha aprovat per majoria el Projecte de llei de mesures per a la reforma de la imposició directa i de modificació d’altres normes tributàries i duaneres. La Llei té com a objectiu principal millorar la resiliència financera de l’Estat, dotant al sistema fiscal andorrà de capacitat per augmentar la recaptació fiscal fent que les empreses que generin beneficis contribueixin amb un Impost sobre Societats mínim. Alhora, vol preservar la competitivitat del sistema fiscal andorrà, simplificar-lo i corregir disfuncions tècniques i avançar en el procés d’homologació del sistema fiscal andorrà als estàndards internacionals i de compliment dels compromisos internacionals d’Andorra.

El Projecte de llei de mesures urgents per a la millora del poder adquisitiu de la ciutadania i en matèria d’arrendaments d’habitatgeha estat aprovat per majoria. El grup parlamentari Socialdemòcrata hi ha presentat una (1) reserva d’esmena que ha estat desestimada per 8 vots a favor (GPS i Carine Montaner), 19 vots en contra (GPD, GPI, GPCC i GP Terceravia + UL + I) i cap abstenció.

El novè punt de l'ordre del dia ha estat el referent a la designació d’un membre de la Comissió executiva de l’Institut Andorrà de les Dones. La candidatura ha estat presentada pels grups parlamentaris Demòcrata, Independent i Ciutadans Compromesos. La Sra. Pilar Armengol Fàbrega ha estat nomenada per 20 vots a favor (GPD, GPI, GPCC, GP Terceravia + UL + I, i Carine Montaner), cap en contra i 7 abstencions (GPS), membre de la Comissió executiva de l’Institut Andorrà de les Dones.

Per últim, s’ha tractat la Moció, presentada pel grup parlamentari Socialdemòcrata, demanant a Govern que aturi temporalment, fins a la propera legislatura, tota actuació successiva a les realitzades fins a la data en relació al projecte d’heliport nacionalLa Moció ha estat desestimada per 8 vots a favor (GPS i Montaner) i 16 vots en contra (GPD, GPI, GPCC) i 3 abstencions (GP Terceravia + UL + I).


Galeria d'imatges