Ves al contingut. | Salta a la navegació

Sou a: Inici / ca / Notícies / Presentació del Llibre Blanc de la Igualtat

Presentació del Llibre Blanc de la Igualtat

Vestíbul del Consell General, 7 de maig de 2018.

El vestíbul del Consell General ha acollit l'acte de presentació del Llibre Blanc de la Igualtat a les entitats cíviques que van participar en la seva elaboració. La presentació ha servit per mostrar el treball final i fer valoració del punt en què es troben les diferents prioritats establertes. Així, s’ha destacat que tant l’Avantprojecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació com l’Avantprojecte de llei dels drets dels infants i els adolescents estan molt avançats i es podran entrar a tràmit parlamentari properament. 

Pel que fa a l’Avantprojecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació, inclourà gran part de les prioritats que es van establir al Llibre blanc, com la creació i la definició de l’Observatori de la igualtat, l’obligació del Govern d’aprovar un Pla integral per a la igualtat i la no-discriminació o un Programa per a la inserció laboral de les persones en situació de vulnerabilitat, cada 4 anys, o el suport a la creació de la Plataforma d’entitats socials d’Andorra. A més, en el text també s’establirà que el Govern ha d’impulsar campanyes de sensibilització, formació i promoció de la igualtat amb la col·laboració dels mitjans de comunicació. Una altra de les prioritats del Llibre blanc són les mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral, que també es tenen en compte en l’Avantprojecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació que està treballant el Govern. En aquest sentit, el text establirà que el Govern ha d’aprovar cada 4 anys un Programa específic.

L'acte, introduït pel síndic general, Vicenç Mateu, ha comptat amb la participació del ministre d'Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Expot; la presidenta de la Comissió Legislativa d'Afers Socials, Sílvia Bonet, i l'assessora de la taula transversal d'igualtat, Mònica Geronès.

Podeu veure totes les fotografies de l'acte al següent enllaç: Presentació del Llibre Blanc de la Igualtat.

Paraules de benvinguda del síndic general:

Distingides autoritats,
Senyores i senyors,

Bona tarda i benvinguts. Avui el Consell General té l’honor d’acollir l’acte de presentació del Llibre Blanc de la Igualtat del Principat d’Andorra. Culmina, així, un procés que es va iniciar en seu parlamentària, el 15 de gener de 2015, quan la cambra va acordar per unanimitat impulsar l’elaboració d’un llibre blanc que ens permetés detectar les situacions de desigualtat presents al país i, més important encara, proposar polítiques correctores amb l’objectiu de fer efectiu un dels principis que proclama la nostra Constitució.

Després de mesos de treball en què han participat no només el Consell General i el Govern, sinó també les entitats que representen els col·lectius més vulnerables de la societat, el Llibre Blanc de la Igualtat és finalment una realitat. Aquest document, consultable en el seu suport físic o bé a través de les pàgines web del Govern i del Consell General, ofereix una diagnosi acurada de la situació, a partir de dades estadístiques, d’una anàlisi de la legislació vigent, de les aportacions de les entitats i, finalment, de la percepció de la ciutadania recollida mitjançant un procés participatiu. Però el seu valor rau, principalment, en el fet que no es limita a fer aquesta radiografia, sinó que estableix quines són les prioritats que han de guiar l’actuació de les institucions públiques, amb l’objectiu de corregir les situacions de desigualtat i de discriminació que s’han detectat. Unes prioritats que us detallarà la Sra. Mònica Geronès, a qui aprofito per agrair la tasca de coordinació dels treballs que s’han dut a terme, de manera transversal i tenint en compte en tot moment els agents implicats.

Com deia a l’inici, la igualtat és un dels principis que, segons la Constitució, inspiren l’acció de l’Estat, juntament amb el respecte i la promoció de la llibertat, la justícia, la tolerància, la defensa dels drets humans i la dignitat de la persona. La mateixa Constitució, que estableix que “totes les persones són iguals davant la llei” i que “ningú no pot ésser discriminat per raó de naixement, raça, sexe, origen, religió, opinió, o qualsevol altra condició personal o social”, commina els poders públics a crear les condicions necessàries per tal que la igualtat i la llibertat dels individus siguin reals i efectives.

És en aquest punt que la Carta Magna -que amb només 25 anys d’història podem considerar molt jove- ens marca el camí per passar d’una igualtat formal, de proclamació i reconeixement d’uns drets, a una igualtat material, tangible i concreta. Entenent que totes les persones, úniques i per tant diverses entre elles, són dipositàries dels mateixos drets, deures i llibertats, aspirem a una igualtat que sigui el punt de partida per al desenvolupament personal i social dels individus.

Abans d’acabar, permeteu que agraeixi tothom que ha contribuït a fer que el Llibre Blanc de la Igualtat sigui avui una realitat, des de la Comissió Legislativa d’Afers Socials i el Ministeri d’Afers Socials, Justícia i Interior fins a totes i cadascuna de les entitats i les persones que a títol individual han participat en la seva elaboració. Gràcies a tots vosaltres disposem d’una eina que ens ha d’ajudar a dibuixar un horitzó més just per a tothom.
Cedeixo tot seguit la paraula al ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior.

Moltes gràcies.

Paraules de la presidenta de la Comissió Legislativa d'Afers Socials:

Bona tarda Sr Síndic, Sr Ministre, autoritats, amics amigues,

Avui materialitzem i visualitzem un somni per molts, un inici d’un camí què tot i que s’ha fet llarg, ens marca el sentit, posa sobre el paper una realitat existent, la necessitat de tenir una societat amb igualtat i què hem de fer per aconseguir-ho.

És un plaer per mi i en nom de tots els membres de la comissió d’afers socials poder avui presentar el llibre blanc de la igualtat per poder ser consultat i compartit per tothom.

No tornaré a repetir el que significa tot el treball desenvolupat però si que em vull centrar en la importància que té i la projecció de futur que pot arribar a tenir.

De llibres blancs de la igualtat no n’hi han molts al mon, representa una tasca de gran valor afegit ja que representa una aproximació a una realitat nostra i que no es pot copiar.

La igualtat, és la manifestació del respecte a totes les persones independentment del seu sexe, raça, condició, religió, etc, prestant especial atenció a la lluita contra el racisme, la intolerància, la violència i la incitació a l'odi .

La crisi econòmica ha provocat un increment de les desigualtats en molts àmbits, i molts, són els col·lectius afectats, les dones, els infants, la gent gran, els discapacitats, el col·lectiu LGTBiQ, els immigrants, etc

La desigualtat de gènere és manifesta  de moltes formes, persisteixen les dones víctimes de violència de gènere, i la lluita contra la violència contra les dones ha de representar una prioritat.

Les desigualtats de gènere segueixen sent moneda corrent en el món del treball. La bretxa salarial es troba molt present al nostre país i l'anomenat sostre de vidre impedeix a les dones arribar als més alts nivells de presa de decisions.

Aquest treball es centra també en la identificació de totes les formes de discriminació múltiple i intersectorial que són analitzades i tractades de manera transversal.

El llibre blanc de la igualtat posa especial èmfasi en les  accions en la lluita contra la discriminació per motius d'orientació i identitat sexual, i en els diferents col·lectius que pateixen els efectes de la discriminació de forma severa.

En definitiva va en línia dels valors de la democràcia, el respecte dels drets humans, la dignitat i l'estat de dret.

Les prioritats ens marquen unes obligacions per començar a donar resposta a les problemàtiques presents i ens obliga al legislador a incorporar-les en els diferents textos legislatius per poder evolucionar cap a la igualtat efectiva, de la mateixa manera  ens indica que ha de ser un document en revisió constant, la pròpia evolució de la societat ho exigeix, les necessitats sorgeixen constantment i hem  de ser capaços de donar les solucions de forma àgil.

Una de les accions més important i compartida que se’n desprèn i que disposa de la voluntat política unànime, és la futura Llei d’Igualtat, que tindrà com objectiu incidir en l’eradicació de les discriminacions de gènere que afecten al 50% de la població, però també de les altres discriminacions que puguin patir les diferents persones que formen part de diferents col·lectius com ara la gent gran, els infants i els joves, les persones amb discapacitat, el col·lectiu LGTBIQ o les persones immigrants.

Vull agrair finalment, en nom de la Comissió d’afers socials la participació i el suport de la Sindicatura, del Govern i a la Sra Geronés i als ponents que han participat en el llibre i tots els col·laboradors del ministeri, del teixit associatiu d’Entitats Socials, l’Institut d’Estudis Andorrans, el centre d’acolliment d’infants i adolescents La Gavernera i l’Àrea de Suport als Joves Tutelats i Extutelats, el servei d’Informàtica i tota la ciutadania per les seves aportacions, i els encoratjo a continuar, que com ja he dit abans, això representa l’inici per construir una societat amb igualtat plena de tothom.

Moltes gràcies

Galeria d'imatges