Ves al contingut. | Salta a la navegació

Sou a: Inici / ca / Notícies / Presentació de les conclusions i prioritats del Llibre Blanc de la Igualtat

Presentació de les conclusions i prioritats del Llibre Blanc de la Igualtat

El vestíbul del Consell General ha acollit la presentació de les conclusions i prioritats del Llibre Blanc de la Igualtat.

L'acte ha comptat amb la participació del síndic general, Vicenç Mateu; el ministre d'Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot; la presidenta de la Comissió Legislativa d'Afers Socials, Sílvia Bonet;la presidenta de la Comissió d'Igualtat i No-Discriminació de l'Assemblea Parlamentària del Consell d'Europa, Elena Centemero; i l'assessora experta en matèria d'igualtat que ha coordinat els treballs del Llibre Blanc, Mònica Geronès.

Paraules del síndic general, Vicenç Mateu Zamora, amb motiu de la presentació de les conclusions del Llibre Blanc de la Igualtat del Principat d'Andorra:

Distingides autoritats,

Senyores i senyors,

Bona tarda i benvinguts a l’acte de presentació de les conclusions i les prioritats del Llibre Blanc de la Igualtat del Principat d’Andorra. Aquest és el resultat d’un procés que es va iniciar ja la legislatura passada, quan el Consell General va prendre per unanimitat l’acord d’impulsar l’elaboració d’un Llibre Blanc de la Igualtat amb l’objectiu de detectar les situacions de desigualtat al país i proposar mesures correctores.

Després de mesos de treball en què han participat no només el Consell General i el Govern, sinó també les entitats que representen els col·lectius més vulnerables de la societat, finalment disposem de dades que ens permeten perfilar un seguit de mesures per combatre la discriminació de manera efectiva. Unes mesures que caldrà implementar en diferents àmbits, i mitjançant accions de sensibilització, formació i comunicació.

Sens dubte, una futura llei d’igualtat, a la qual s’ha apuntat ja en diverses ocasions, proporcionarà el marc legal necessari i permetrà dotar de coherència totes les actuacions que s’emprenguin en aquest sentit. Aquesta és, doncs, la propera fita que els responsables institucionals ens comprometem a assolir, recollint les aportacions i fent partícips una vegada més els col·lectius implicats.

Quan parlem d’igualtat, parlem del que hauria de ser un punt de partida. El reconeixement que totes les persones, úniques i per tant diverses entre elles, són dipositàries dels mateixos drets, deures i llibertats. Entesa des d’aquesta perspectiva, la igualtat d’oportunitats, és a dir, les oportunitats que es tenen o deixen de tenir en funció de l’origen o la condició de cadascú, es concreta en el conjunt d’eines que acompanyen els ciutadans al llarg de la vida en el seu desenvolupament personal i social.

La Constitució del Principat d’Andorra proclama la igualtat com un dels principis inspiradors de l’acció de l’Estat, al costat del respecte i la promoció de la llibertat, la justícia, la tolerància, la defensa dels drets humans i la dignitat de la persona. El seu article sisè va més enllà i concreta que “totes les persones són iguals davant la llei” i que “ningú no pot ésser discriminat per raó de naixement, raça, sexe, origen, religió, opinió, o qualsevol altra condició personal o social”. Més encara, el text constitucional fa referència explícita a la responsabilitat de les institucions en la matèria quan estableix que “els poders públics han de crear les condicions per tal que la igualtat i la llibertat dels individus siguin reals i efectives”.

Moltes gràcies a tots els que heu participat, d’una manera o altra, en l’elaboració del Llibre Blanc de la Igualtat del Principat d’Andorra. El Llibre Blanc de la Igualtat és la concreció d’aquesta responsabilitat que ens atorga la Constitució.

I moltes gràcies també a tots els que heu vingut aquest vespre. Aprofito per saludar la Sra. Elena Centemero, presidenta de la Comissió d’Igualtat i No-Discriminació de l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa, que ens ha volgut acompanyar en aquesta ocasió tan especial.

Avui ens trobem en aquell punt del camí que ens permet aturar-nos, sentir-nos satisfets d’haver arribat fins aquí, i sobretot agafar aire per continuar amb la mateixa força. El repte és gran. L’objectiu, ambiciós.

L’horitzó al qual apuntem és una societat que no discrimini i que ofereixi les mateixes oportunitats de desenvolupament personal a tothom. Una societat on de veritat tots siguem iguals i no n’hi hagi uns de més iguals que els altres. Una societat, en definitiva, més justa.

Moltes gràcies.

Intervenció de la presidenta de la Comissió d'Igualtat i No-Discriminació de l'APCE, Elena Centemero

Conclusions i prioritats del Llibre Blanc de la Igualtat

Galeria d'imatges