Ves al contingut. | Salta a la navegació

Sou a: Inici / ca / Notícies / Intervenció de la Subsíndica General durant el debat general en la 135 Assemblea de la UIP

Intervenció de la Subsíndica General durant el debat general en la 135 Assemblea de la UIP

 

Senyor President,
Senyores i Senyors parlamentàris,
Senyores i Senyors,

En molts dels nostres països, els parlaments tenim reconeguda constitucionalment la nostra autonomia i amb aquesta, la capacitat de decidir per nosaltres mateixos: el nostre finançament, funcionament, normativa i els òrgans rectors.
Molts de nosaltres som membres de parlaments amb poders únicament sotmesos a la constitució i a la resta de l’ordenament jurídic. Som membres de parlaments on resultem ser els únics responsables de la manera d’organitzar-nos i treballar, i dels mitjans materials i humans dels quals disposem per exercir les nostres funcions.

I, aquest fet tan obvi és clau per preguntar-nos si la manera de funcionar i els recursos dels quals disposem en els nostres parlaments ens permeten ser “guardians” dels drets humans. Hem de mirar que tots tinguem eines i ritmes adequats per ser-ho i d’aquesta manera, poder contribuir plegats a la salvaguarda dels valors sobre els quals hem fundat les nostres nacions. No podem escudar-nos en excuses o explicacions per no actuar. Som responsables de què es gaudeixin dels drets humans dins de les nostres fronteres

L’any 2005, la UIP i l’Alt Comissariat de Nacions Unides als drets humans, van publicar una guia per a ús dels parlamentaris on, entre altres qüestions, donava exemples concrets de què podien fer els parlaments i, nosaltres, els seus membres, a favor de la promoció i la protecció dels drets humans.
I des del 2005, què hem fet? Com hem treballat a favor dels drets humans?

Andorra som sensibles al respecte dels drets humans, tant dins com fora de les nostres fronteres. A nivell internacional prestem ajuda en la mesura de les nostres possibilitats. El fet de viure en un petit país, protegits dels grans conflictes, no ens fa insensibles a les grans crisis internacionals, sinó que aquestes també ens afecten. Però la nostra dimensió, la nostra influència i la nostra capacitat d’acció ens limita i ens reserva un lloc residual a nivell internacional, i ens fa centrar-nos, a nosaltres, els parlamentaris, en l’àmbit intern.

Fins a data d’avui, Andorra és part contractant de 55 tractats internacionals relatius a la protecció dels drets humans. La UIP identifica els següents 7 Convenis com als instruments fonamentals relatius als drets humans:

⦁ La Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale
⦁ Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques
⦁ La Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes
⦁ La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
⦁ La Convention relative aux droits de l'enfant
⦁ Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels
⦁ La Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Andorra n’ha ratificat 5 d’aquests 7. Els 5 primers.

La ratificació d’aquests instruments internacionals és una manera clara i inequívoca de compromís envers els drets humans que protegeixen. Però aquest compromís ha de ser constant, i en aquest control els parlamentaris tenim un paper a jugar. Vetllar pel compliment de les obligacions a què els nostres Estats s’han compromès és una de les nostres funcions i una manera de porta-la a terme és fent un seguiment acurat i regular del treballs tant nostres (vetllant que els projectes de llei no contradiguin amb les obligacions del nostre estat en l’àmbit dels drets humans, vetllar per a l’existència d’una educació en drets humans a les escoles,...) com dels òrgans dels convenis (fer el seguiment de les recomanacions que els òrgans de control dels convenis fan al nostre Estat,...).

El Parlament d’Andorra creu en la necessitat d’estar involucrat en aquestes accions. Per exemple:
-l’any 2012 va fer incloure una parlamentària a la delegació oficial que va presentar el seu segon i tercer informe al comitè per a l’eliminació de discriminacions envers les dones.
-l’any 2014 va ser consultat en l’elaboració del segon informe de l’Examen Periòdic Universal i va fer preguntes orals al Ple al Govern sobre el seu posicionament envers recomanacions rebudes en aquest.
(...)

El paper dels parlamentaris és essencial per a la implementació dels compromisos internacionals a nivell nacional, tant per la seva tasca legisladora i d’impuls i control a l’activitat de Govern, com per la seva tasca de comunicació envers la ciutadania.

El Parlament d’Andorra acorda una gran importància al multilateralisme i creu important que les nacions ens seguim implicant en aquest per a fer-lo eficaç.
Calen solucions multilaterals en un món interdependent que necessita afrontar reptes considerables. Davant els reptes, cada un de nosaltres, al nostre nivell, hem de acceptar responsabilitats.

Je vous remercie.

Galeria d'imatges