Ves al contingut. | Salta a la navegació

Sou a: Inici / ca / Notícies / Resultat de les votacions de les sessions ordinàries del 16 de desembre del 2021.

Resultat de les votacions de les sessions ordinàries del 16 de desembre del 2021.

Consell General, 16 de desembre del 2021

El Consell General ha celebrat aquest dijous dues sessions ordinàries. La primera d’elles ha tractat el Projecte de llei de noves mesures excepcionals i urgents per la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia del SARS-CoV-2. Aquesta iniciativa legislativa ha estat tramitada amb caràcter d’extrema urgència i necessitat per regular la suspensió temporal dels contractes de treball i la reducció de la jornada laboral que tinguin l’origen en la situació d’emergència sanitària ocasionada per la pandèmia del SARS-CoV-2, prorrogant les mesures, que ja foren objecte de l’anterior Llei, fins que el Govern decreti la finalització de la situació d’emergència sanitària i com a màxim fins al 30 de juny del 2022. La Llei ha estat aprovada per assentiment.

La segona sessió ordinària ha començat examinant i votant el Projecte de llei de revocació de l’autorització administrativa de la Universitat Oberta La Salle. El text de la llei ha estat aprovat per majoria amb el suport de tots els grups parlamentaris a excepció del grup parlamentari Socialdemòcrata que s’hi ha abstingut.

El segon punt de l’ordre del dia ha estat relatiu a l’examen i votació de les liquidacions de comptes del Consell General, dels òrgans que hi estan vinculats, del Tribunal Constitucional, de l’Administració general, de les entitats parapúbliques, de dret públic i altres organismes, així com de les societats públiques participades per l’Administració general, corresponents a l’exercici del 2019, i dels resultats de l’informe del Tribunal de Comptes en relació a les transferències fetes als comuns, corresponent al mateix exercici. Un cop finalitzades les intervencions del grups parlamentaris s’ha procedit a la votació separada de les liquidacions de comptes corresponents a l’exercici 2019 en dues agrupacions. La votació del primer grup corresponent a les Liquidacions de comptes del Govern i de l’AREB han resultat aprovades per 17 vots a favor (GPD + GPL + GPCC), 3 vots en contra (GP Terceravia + UL+ I) i 7 abstencions (GPS). Les Liquidacions de comptes de la resta d’organismes i entitats per a l’exercici 2019 han estat aprovades per majoria per 24 vots a favor (GPD + GPL + GPCC + GPS), 3 vots en contra (GP Terceravia + UL+ I), i cap abstenció.

El punt relatiu a la Petició de prorrogar la facultat de Govern d'establir les restriccions i mesures previstes en els articles 4 de la Llei 30/2018, qualificada de seguretat pública i 59 de la Llei general de sanitat, segons acord del 01/12/21, ha estat aprovada per majoria. Aquesta ha estat la sisena pròrroga sol·licitada per a que el Govern pugui establir restriccions i mesures per lluitar contra la COVID-19.

Alhora, la Proposició de llei de les finances comunals ha estat aprovada per majoria per 20 vots a favor (GPD + GPL + GPCC i GP Terceravia + UL + I), cap vot en contra i 6 abstencions(GPS ).

La Cambra ha aprovat per assentiment la Proposta d'acord per a la creació d'una Comissió especial de seguiment de la CASS i per a la sostenibilitat de les pensions.

Per últim, el Projecte de llei de modificació de la Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme també ha superat el tràmit per assentiment.

Galeria d'imatges