Ves al contingut. | Salta a la navegació

Sou a: Inici / ca / Notícies / El Ple dona suport unànime a la llei per a la igualtat efectiva entre dones i homes

El Ple dona suport unànime a la llei per a la igualtat efectiva entre dones i homes

Consell General, 31 de març del 2022

El Consell General en la seva sessió ordinària d'aquest dijous ha tractat cinc punts en l’ordre del dia. El debat s’ha iniciat amb l’examen i votació del Projecte de llei per a l'aplicació efectiva del dret a la igualtat de tracte i d'oportunitats i a la no-discriminació entre dones i home. La Llei ha estat aprovada pel Ple per unanimitat.

La Llei gira entorn de cinc objectius fonamentals, que són (i) la transversalitat del principi d’igualtat de tracte i no-discriminació entre dones i homes i, en particular, la introducció de la perspectiva de gènere en el disseny i la programació de totes les polítiques públiques; (ii) la presència equilibrada de dones i homes en els àmbits de la representació política i la participació pública; (iii) la implementació de mesures d’acció positiva que afavoreixin la igualtat d’oportunitats entre dones i homes, tant en el sector públic com en el privat; (iv) el foment de la conciliació de la vida familiar i laboral i la corresponsabilitat en l’assumpció de les tasques de cura en l’àmbit familiar, i (v) el foment de la participació equilibrada de dones i homes en el mercat de treball i de la igualtat de tracte en l’àmbit de les relacions de treball.

Aquesta Llei es divideix en 71 articles, estructurats en vuit títols. En concret, el títol I fa referència a l’objecte, el rang de la Llei i els seus àmbits subjectius i objectius d’aplicació.

El segon punt de l’ordre del dia relatiu al Projecte de llei d’accés electrònic de l’Administració de justícia ha estat aprovat per majoria per 24 vots a favor (GPD, GPL, GPCC, GPS i consellera general no-adscrita), cap vot en contra i 2 abstencions del (GP Terceravia + UL +I). El conseller general del grup parlamentari Ciutadans Compromesos, Raul Ferré, ha exposat que a la iniciativa legislativa s’hi han presentat 34 esmenes a l’articulat: 9 esmenes per part del Grup Parlamentari Terceravia + UL + Independents, 17 esmenes per part del Grup Parlamentari Socialdemòcrata i 8 esmenes per part del Grup Parlamentari Demòcrata conjuntament amb el Grup parlamentari de Ciutadans Compromesos. 

El punt número tres ha estat el relatiu a l’examen i votació de la Proposició de llei de seguretat privada. El conseller general del grup parlamentari Socialdemòcrata, Jordi Font, nomenat ponent per la Comissió Legislativa de Justícia, Interior i Afers institucionals ha explicat que al text s’hi han presentat 41 esmenes a l’articulat: 17 esmenes per part del grup parlamentari Demòcrata i el grup parlamentari Liberal – de manera conjunta- i 24 esmenes per part del grup parlamentari Socialdemòcrata. La Llei ha estat aprovada per assentiment.

L’ordre del dia també ha inclòs el debat de l’Informe anyal del Raonador del Ciutadà al Consell General, corresponent a l'any 2020. La consellera general del grup parlamentari Demòcrata, Maria Martisella, nomenada ponent per la Comissió Legislativa de Justícia, Interior i Afers Institucionals, ha presentat l’informe davant del Ple.

L’últim punt tractat ha estat el relatiu a la Moció relativa a què es retiri el decret que aprova la modificació dels preus públics de les tarifes als centres sociosanitaris i que es convoqui una taula de diàleg amb tots els grups parlamentaris i els agents implicats per debatre sobre el funcionament futur dels centres sociosanitaris i de l’atenció a domicili, presentades pels Srs. Pere López, Judith Salazar i Susanna Vela, consellers generals del Grup Parlamentari Socialdemòcrata. La moció ha estat refusada per 6 vots a favor (GPS), 16 en contra (GPD, GPL, GPCC) i 2 abstencions (GP Terceravia + UL +I). 

 

VÍDEO

Galeria d'imatges