Ves al contingut. | Salta a la navegació

Sou a: Inici / ca / Notícies / El Consell General dona llum verd a la llei de mesures de protecció i de flexibilització del mercat d’arrendament d’habitatge

El Consell General dona llum verd a la llei de mesures de protecció i de flexibilització del mercat d’arrendament d’habitatge

Consell General, 11 de novembre del 2021

El Consell General ha celebrat aquest dijous una sessió ordinària amb quatre punts en l’ordre del dia. El debat s’ha iniciat amb la votació de la Petició de prorrogar la facultat del Govern d’establir les restriccions i mesures previstes en els articles 4 de la Llei 30/2018, del 6 de desembre, qualificada de seguretat pública, i 59 de la Llei general de sanitat, del 20 de març de 1989, amb la finalitat de protegir la salut pública, segons acord del 13 d’octubre del 2021. Tots els grups parlamentaris han donat suport a la Petició ha excepció de la consellera general no adscrita, Carine Montaner.

El segon punt de l’ordre del dia ha estat el relatiu a la presa en consideració de la Proposició de llei de Protocol i Cerimonial. La proposició de llei ha estat admesa a consideració per majoria per 17 vots a favor (GPD, GPL i GPCC), 8 vots en contra (GPS i consellera no adscrita) i 3 abstencions (Terceravia+UL+I). Segons disposa l’article 104 del Reglament del Consell General, ara s’obre un termini de 15 dies per a poder presentar esmenes al text, esmenes que no poden ser de totalitat.

L’ordre del dia també ha inclòs l’examen votació de la Proposta d’aprovació de la ratificació del Conveni entre el Principat d'Andorra i Hongria per eliminar la doble imposició en matèria d’impostos sobre la renda i prevenir l’evasió i l’elusió fiscals. La Proposta d’aprovació de la ratificació del CDI entre ambdós països ha estat aprovat per l’assentiment de la Cambra.

Per últim, s’ha debatut la llei de mesures de protecció i de flexibilització del mercat d’arrendament d’habitatge, de les condicions essencials dels habitatges de preu assequible i de millora del poder adquisitiu. S'ha procedit al debat i votació de l’article que ha estat objecte de reserva d’esmena, i posteriorment debatut i votat les altres parts del text. La reserva d’esmena -que es correspon amb l’esmena número 5, de l’informe del ponent de modificació de l’apartat 1 de l’article 3 del projecte de llei-, ha estat defensada pels consellers generals del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Carles Sánchez i Roger Padreny. Un cop realitzada la votació a mà alçada, la reserva d’esmena ha estat desestimada per 7 vots a favor (GPS) i 21 vots en contra (GPD, GPL, GPCC, GP Terceravia +UL+I i Sra. Carine Montaner). Seguidament s’ha procedit a la votació separada en tres agrupacions de diversos articles del Projecte de llei: Primer grup:  Títol, Exposició de motius, articles 1, 2 i 3, Disposició transitòria i Disposició final primera; Segon grup: Disposicions finals segona, tercera i quarta; i Tercer grup: Article 4. La llei ha estat finalment aprovada per majoria.

 

 

Galeria d'imatges