Ves al contingut. | Salta a la navegació

Sou a: Inici / ca / Notícies / El Consell General aprova la llei reguladora de la iniciativa legislativa popular

El Consell General aprova la llei reguladora de la iniciativa legislativa popular

Consell General, 30 de gener del 2023

El Consell General en la seva sessió ordinària del dia 30 de gener ha tractat vuit punts en l’ordre del dia. El debat s’ha iniciat amb l’examen i votació de la Proposició de llei reguladora de la iniciativa legislativa popular. A la iniciativa legislativa s’hi ha presentat 7 esmenes a l’articulat, totes elles per part del grup parlamentari Socialdemòcrata. Tots els grups parlamentaris han donat suport a la iniciativa legislativa. La Llei afavoreix el reforç de la democràcia i permet implantar mecanismes d’implicació i participació ciutadana en la definició de polítiques públiques.

L’ordre del dia també ha inclòs el debat de l’Informe anyal del Raonador del Ciutadà al Consell General, corresponent a l'any 2021. El conseller general del grup parlamentari Socialdemòcrata, Jordi Font, anomenat ponent per la Comissió Legislativa de Justícia, Interior i Afers Institucionals, ha presentat l’informe davant del Ple. En l’informe es destaca que gairebé un de cada tres expedients del 2021 està vinculat a la problemàtica de l’habitatge.

El punt número tres ha estat el relatiu a l’examen i votació de la Proposició de llei de modificació de la Llei 8/2005, del 21 de febrer, dels agents de circulació comunals. La iniciativa legislativa fou presentada pels consols major i menor de les set parròquies del Principat. La Llei ha estat aprovada per assentiment. La modificació de la Llei pretén aportar millores qualitatives i quantitatives, tant en els àmbits funcionals com operatius, que permetin al cos d’agents comunals, evolucionar a una instància professional de nivell superior, en la prestació del servei a la ciutadania i en el compliment del deure que tenen encomanat.

El següent punt tractat ha estat el relatiu al Projecte de llei de modificació de la Llei 48/2014, del 18 de desembre, de l’exercici de la professió d’advocat i del Col·legi Oficial d’Advocats d’Andorra. El Ple ha donat suport a la iniciativa. Les modificacions introduïdes volen millorar la regulació de certs aspectes relacionats amb l’àmbit d’actuació i l’exercici de la professió d’advocat, els requisits d’accés a la professió, els drets i deures dels advocats i el procediment disciplinari.

Seguidament s’ha debatut el Projecte de llei de mesures per al treballador per compte propi. Al Projecte de llei de mesures per al treballador per compte propi, s’hi ha presentat 38 esmenes a l’articulat: 1 esmena per part del grup parlamentari Terceravia + Unió Laurediana + Independents; 19 esmenes de manera conjunta per part dels Grups Parlamentaris Demòcrata i Independent; 10 esmenes per part del grup parlamentari Socialdemòcrata (GPS), i 8 esmenes per part de la consellera general no adscrita, Carine Montaner. La Llei ha estat aprovada per majoria per 25 vots a favor (GPD, GPI, CPCC, GPS i consellera no adscrita) i 3 abstencions (GP Terceravia + UL +I).

El sisè punt de l’ordre del dia ha estat el relatiu a la presa en consideració de la Proposició de llei qualificada de modificació de la Llei 30/2022, del 21 de juliol, qualificada de la persona i de la família. La Proposició de llei ha estat admesa a consideració per assentiment. Vista la renúncia expressa a la presentació d’esmenes a la referida proposició de llei per part de tots els grups parlamentaris i de la consellera general no adscrita manifestada per carta de data 18 de gener del 2023, s’ha declarat aprovada per la Cambra. La Llei qualificada de modificació de la Llei 30/2022, del 21 de juliol, qualificada de la persona i de la família s’ha presentat per donar compliment a la sentència del Tribunal Constitucional que es declara que la diferència entre casament civil i matrimoni canònica dona lloc a la vulneració de l’article 6.

L’ordre del dia ha inclòs el nomenament del director de l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra, (AQUA). Isaac Galobardes Reyes pren el relleu a la Sra. Marta Fonolleda, directora de l’AQUA des de la creació de l'Agència el 28 de juny del 2016. L’agència de Qualitat de l'Ensenyament Superior d'Andorra (AQUA) és una institució de dret públic que té com a finalitat garantir la qualitat de l'educació superior que es desenvolupa a Andorra.

L’últim punt tractat ha estat el relatiu a la Proposta d'acord sobre el marc regulador del procés de constitució d'una societat al Principat d'Andorra i de la inversió estrangera. La iniciativa va ser impulsada per Pere López, Judith Salazar, Susanna Vela, Jordi Font, Joaquim Miró, Roger Padreny i Carles Sánchez, president i consellers generals del Grup Parlamentari Socialdemòcrata. La Proposta ha estat refusada per 10 vots a favor (GPS, GP Terceravia + UL + I), 17 vots en contra (GPD, GPI i GPCC) i 1 abstenció (consellera general no adscrita).

 

VÍDEO

Galeria d'imatges