Ves al contingut. | Salta a la navegació

Sou a: Inici / ca / Notícies / Calendari electoral i constitució del Consell General

Calendari electoral i constitució del Consell General

Procés electoral

 PDF


SESSIÓ CONSTITUTIVA DEL CONSELL GENERAL

El Consell General es constituirà en data 23 de març a les 12h.

La sessió constitutiva serà presidida pel Conseller General de més edat de la Parròquia de Canillo que declararà oberta la sessió, assistit pel Secretari General, mentre que el Conseller General més jove actuarà com a Secretari.  (art. 1 i 2 del RCG i art. 55.2 de la CA).

Ordre del dia

1.- Elecció de la Sindicatura : elecció conjunta del Síndic General i del Subsíndic General.

    - Les candidatures hauran de ser presentades per 1/5 parts dels Consellers Generals fins a 24 hores abans de l’inici de la sessió (20/03/15)

    - Cada candidatura contindrà el nom i l’acceptació de les dues persones que la integren.

    - Els Consellers Generals només podran signar una sola candidatura.

    - La votació de les candidatures serà secreta per papereta.

    - Resultarà elegida la candidatura que obtingui la majoria absoluta del Consell General (el núm. total de vots supera la meitat del total dels membres efectius del Consell General, és a dir, la candidatura ha d’obtenir com a mínim 15 vots a favor).

    - En cas que en la primera votació no s’assoleixi la majoria absoluta es farà una nova votació entre les dues candidatures més votades i serà escollida la que obtingui més vots (majoria simple).

    - Si es produís un empat, es procedirà a una nova votació i, si en aquesta encara es mantingués, resultarà elegida aquella en què el candidat a Síndic General sigui de major edat.

2. Elecció dels Secretaris de la Sindicatura: cada Conseller General votarà un nom i resultaran elegit els dos que obtinguin més vots. En cas d’empat, es repeteix la votació i si no es desfà resulta elegit el candidat de menor edat.

3.- Acte de jurament o promesa d’acatament a la Constitució del Síndic General, el Subsíndic General i els dos Secretaris

4.- Acte de jurament o promesa d’acatament a la Constitució de la resta de Consellers Generals.

5.- S’aixeca la sessió.

(art. 20-22 del RCG)

 

  

Del dimarts 24 de març al dilluns 30 de març: període per a la constitució de Grups Parlamentaris i per a la presentació de candidatures a Cap de Govern (durant els primers 5 dies hàbils després de la constitució del Consell General):

GRUPS PARLAMENTARIS 

Un mínim de 4 Consellers Generals poden constituir un Grup Parlamentari presentant al Síndic General una declaració signada pels seus membres indicant el nom del Grup Parlamentari que es vol constituir., així com el President, President suplent i el seu reglament intern.

Cada Conseller General només podrà formar part d’un grup parlamentari.

Passat el termini els Consellers Generals que no s’hagin integrat a cap grup parlamentari passaran a ser Consellers Generals no adscrits. Si n’hi ha més des 2 quedaran incorporats a un Grup Mixt.

(art. 24-29 RCG)

 

CANDIDATURES A CAP DE GOVERN

(art. 121-1 RCG)

Les candidatures han de ser presentades a la Sindicatura en els cinc dies següents a la sessió constitutiva (del 24 de març al 30 de març) per una cinquena part dels Consellers; cada conseller només pot avalar una candidatura. L’escrit de proposta ha de contenir el nom i l’acceptació del candidat, així com la signatura dels consellers generals que la presenten.

En la primera sessió, que se celebrarà en el termini de vuit dies després de la sessió constitutiva, es procedirà a l’elecció del Cap de Govern.

Es elegit en primera votació el candidat que obté majoria absoluta.

Si no s’obté la majoria absoluta, el Síndic ha de fixar la data d’una segona votació en els set dies següents. En aquesta votació són candidats proclamats els dos amb millors resultats en la primera votació. Es repeteix el debat i s’elegeix el candidat per majoria simple.

El candidat proclamat és comunicat pel Síndic General als Coprínceps que l’han de nomenar.

(art. 68 CA i 120-124  RCG).

En els 5 dies posteriors al nomenament, ha de tenir lloc la presa de possessió del Cap de Govern davant del Síndic General (art. 11 Llei del govern).