Ves al contingut. | Salta a la navegació

Sou a: Inici / ca / Notícies / Aprovada la llei de mesures per respondre a les situacions de crisi energètica

Aprovada la llei de mesures per respondre a les situacions de crisi energètica

Consell General, 24 de novembre del 2022

El Consell General en la sessió ordinària celebrada aquest dijous 24 de novembre ha tractat set (7) punts en l’ordre del dia. El debat s’ha iniciat amb l’ examen i votació de la Proposta d’aprovació de la ratificació de l’Acord entre el Govern del Principat d’Andorra i el Govern de la República Francesa en relació amb la demarcació i el manteniment de la frontera. La ratificació ha estat aprovada per assentiment. L’acord permet regular el seguiment i manteniment de les línies frontereres així com, dels altres treballs de conservació de la frontera. També permet la creació de la figura dels delegats de demarcació de la frontera. Alhora, institueix la reeminència de la representació numèrica de la línia de la frontera i dona cabuda normativa a les construccions preexistents.

El segon punt de l’ordre del dia ha estat el relatiu a la presa en consideració de la Proposició de llei de modificació de la Llei 8/2005, del 21 de febrer, dels agents de circulació comunals. La Proposició de llei ha estat presa en consideració per assentiment. Segons disposa l’article 104 del Reglament del Consell General, ara s’obre un termini de 15 dies per a poder presentar esmenes al text, esmenes que no poden ser de totalitat.

El següent punt tractat ha estat el relatiu a l’examen i votació de l’esmena a la totalitat presentada pel M. I. Sr. Pere López Agràs i la M. I. Sra. Judith Salazar Álvarez, president i presidenta suplent del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, i la M. I. Sra. Susanna Vela Palomares, consellera general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, al Projecte de llei de recerca en l’àmbit de la salut i la biomedicina. L’esmena a la totalitat ha estat desestimada per 6 vots a favor (GPS + Carine Montaner), 15 vots en contra (GPD + GPI + GPCC) i 3 abstencions (GP Terceravia + UL +I). Continua doncs el treball en Comissió i el termini per presentar esmenes a l’articulat segueix obert fins el proper dia 1 de desembre a les 13.30h.

Amb l’acord dels presidents dels grups parlamentaris, s’ha procedit a tractar el cinquè punt de l’ordre del dia relatiu a l’examen i votació del Projecte de llei de creació de reserves internacionals i accés del sistema financer a assistència en forma de provisió urgent de liquiditat. La iniciativa legislativa ha estat aprovada amb el suport de tots els grups parlamentaris de la Cambra. Els objectius de la iniciativa legislativa són contribuir i establir els mecanismes de gestió de les reserves internacionals i alhora desenvolupar el mecanisme de prestador d’última instància homologable a nivell internacional.

Seguidament, amb el suport unànime de la Cambra, s’ha nomenat el Sr. Josep Escoriza Martínez, com a membre del Consell d’Administració de l’Autoritat Financera Andorrana. La proposta ha estat presentada pel Govern, en virtut de l’article 10 de la Llei 12/2018, del 31 de maig, de modificació de la Llei 10/2013, del 23 de maig, de l’Institut Nacional Andorrà de Finances.

El punt relatiu al Projecte de llei de modificació de la Llei 8/2013, del 9 de maig, sobre els requisits organitzatius i les condicions de funcionament de les entitats operatives del sistema financer, la protecció de l'inversor, l'abús de mercats i els acords de garantia financera ha estat aprovat també aprovat per assentiment.

L’últim punt tractat ha estat el relatiu al Projecte de llei de mesures per respondre a les situacions de crisi energètica. El projecte de llei s’ha tramitat sota el procediment d’urgència i s’hi ha presentat 13 esmenes a l’articulat: 5 esmenes de manera conjunta per part dels grups parlamentaris Demòcrata i Ciutadans Compromesos; 6 esmenes per part del grup parlamentari Terceravia + Unió Laurediana + Independents; i 2 esmenes per part del grup parlamentari Socialdemòcrata.

El text legislatiu anticipa i estableix les mesures ha adoptar en cas que s’hagin de reduir els consums d’electricitat. Defineix les mesures provisionals de reducció de consum energètic que el Govern pot adoptar via decret; defineix el procediment -en cas d’interrupcions temporals selectives- del subministrament elèctric; estableix els mínims que aquests plans de contingència han d’establir i estableix el règim sancionador. I finalment, en cas de situació excepcional, permet la declaració de situació de crisi energètica per part de Govern.

El Projecte de llei ha estat aprovat per majoria amb 18 vots a favor (GPD + GPI + GPCC, GP Tercervia + UL + I), 5 vots en contra (GPS + Consellera General no adscrita) i cap abstenció.

Galeria d'imatges