Ves al contingut. | Salta a la navegació

Sou a: Inici / ca / Notícies / Aprovada la llei d’Economia Circular (LEC) amb el suport de tot l'arc parlamentari.

Aprovada la llei d’Economia Circular (LEC) amb el suport de tot l'arc parlamentari.

Consell General, 30 de juny del 2022

El Consell General en la seva sessió ordinària d’aquest dijous ha aprovat per 26 vots a favor prorrogar per un període de dos (2) mesos més la Petició per prorrogar la facultat del Govern d'establir les restriccions per la situació de pandèmia causada pel coronavirus SARS-CoV-2.

La Petició d’autorització per prorrogar la facultat del Govern d'establir les restriccions i mesures previstes en els articles 4 de la Llei 30/2018, qualificada de seguretat pública, i 59 de la Llei general de sanitat va ser admesa a tràmit per la Sindicatura el passat 16 de juny i es va publicar en el Butlletí del Consell General número 81/2022.

El segon punt de l’ordre del dia relatiu a la Proposta d’aprovació de la ratificació del Protocol d’esmena del Conveni per a la protecció de les persones respecte del processament automatitzat de de les dades de caràcter personal, fet a Estrasburg el 10 d’octubre del 2018, ha estat aprovat per assentiment.

La Cambra també ha aprovat per assentiment la Proposta d'acord sobre la implementació del règim del tercer pagador admesa a tràmit el passat primer de juny. La iniciativa va ser impulsada per Pere López, Judith Salazar, Susanna Vela, Jordi Font, Joaquim Miró, Roger Padreny i Carles Sánchez, president i consellers generals del Grup Parlamentari Socialdemòcrata.

Novament per assentiment ha estat aprovat l’Expedient per a la declaració d’alienabilitat del terreny propietat del Govern anomenat “Prada de Moles”, a Encamp. Aquest fou publicat en el Butlletí del Consell General número 63/2022 del passat 11 de maig del 2022.

El cinquè punt de l’ordre del dia ha estat el relatiu a la presa en consideració de la Proposició de llei reguladora de la iniciativa legislativa popular. La Proposició de llei ha estat admesa a consideració per assentiment. Segons disposa l’article 104 del Reglament del Consell General, ara s’obre un termini de 15 dies per a poder presentar esmenes al text, esmenes que no poden ser de totalitat.

Seguidament s’ha debatut la llei de la representació digital d'actius mitjançant l'ús de la criptografia i de la tecnologia de llibre registre distribuït i blockchain. La proposició de llei ha estat aprovada per majoria per 21 vots a favor (GPD, GPL , GPCC, GP Terceravia + Unió Laurediana + Independents i consellera general no adscrita, Carine Montaner), 6 vots en contra (GPS) i cap abstenció.

L’ordre del dia també ha inclòs la Proposta d'aprovació de la ratificació de l'Acord entre el Govern del Principat d’Andorra i el Govern de la República Francesa relatiu a l’aviació civil i a les investigacions sobre els accidents i els incidents de les aeronaus civils sobrevinguts en l’espai aeri o en el territori del Principat d’Andorra. La Proposta ha estat altrament aprovada per assentiment.

L’últim punt de l’ordre del dia ha estat el relatiu al Projecte de llei d’Economia Circular (LEC). Bernadeta Coma (GPD), nomenada ponent per la Comissió Legislativa de Política Territorial, Urbanisme i Medi Ambient, ha exposat que al text s’hi han presentat 66 esmenes a l’articulat: 1 esmena per part del Grup Parlamentari Demòcrata i del Grup Parlamentari Ciutadans Compromesos, 5 esmenes per part del Grup Parlamentari Terceravia + Unió Laurediana + Independents i 60 esmenes del Grup Parlamentari Socialdemòcrata. Els Grups Parlamentaris han donat suport unànime a la iniciativa legislativa.

 

VÍDEO

Galeria d'imatges